Главная Сервисы для юристов ... Постанови КМУ Про внесення змін до Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними моло... Про внесення змін до Порядку нарахування податку н...

Про внесення змін до Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними моло... | від 27-04-2011 - 523-2011-п

Добавить в избраное

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 квітня 2011 р. N 523
Київ
Про внесення змін до Порядку нарахування податку
на додану вартість, що сплачується до державного
бюджету переробними підприємствами за реалізовані
ними молоко, молочну сировину та молочні продукти,
м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки
тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати
і використання коштів, що надійшли від його сплати

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Порядку нарахування податку на додану
вартість, що сплачується до державного бюджету переробними
підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та
молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки
тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання
коштів, що надійшли від його сплати, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 246
( 246-2011-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 20, ст. 824),
виклавши його в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2011 р. N 246 ( 246-2011-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. N 523)
ПОРЯДОК
нарахування податку на додану вартість,
що сплачується до державного бюджету
переробними підприємствами за реалізовані
ними молоко, молочну сировину та молочні
продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу
продукцію переробки тварин, закуплених
у живій вазі, а також виплати і використання
коштів, що надійшли від його сплати

1. Цей Порядок визначає механізм нарахування податку на
додану вартість, що сплачується до спеціального фонду державного
бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за
реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти,
м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених
у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно) (далі -
податок), у період з 1 січня 2011 р. до 1 січня 2015 р., а також
виплати і використання коштів, що надійшли від сплати податку
(далі - бюджетні кошти).
Дія цього Порядку не поширюється на операції з переробки
сировини на давальницьких умовах.
2. Переробні підприємства ведуть окремий податковий і
бухгалтерський облік операцій з реалізації молока, молочної
сировини та молочних продуктів, м'яса і м'ясопродуктів, іншої
продукції переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури,
субпродукти, м'ясо-кісткове борошно) (далі - готова продукція) за
кожний звітний (податковий) період.
За результатами такого обліку переробні підприємства
визначають відповідно до вимог розділу V Податкового кодексу
України ( 2755-17 ) суми податкових зобов'язань та податкового
кредиту, які виникають у зв'язку з реалізацією готової продукції,
і складають декларацію з податку на додану вартість (переробного
підприємства) ( zd197-11 ), яка разом з декларацією з податку на
додану вартість ( za197-11 ) за іншими операціями подається до
органу державної податкової служби за місцем реєстрації
переробного підприємства як платника податку на додану вартість у
порядку і строки, встановлені зазначеним Кодексом ( 2755-17 ).
3. Сума податку визначається щомісяця у декларації з податку
на додану вартість (переробного підприємства) ( zd197-11 ) і
перераховується переробним підприємством до державного бюджету у
строки, встановлені розділом V Податкового кодексу України
( 2755-17 ) для сплати податку на додану вартість.
У разі коли виготовлені (надані) або придбані товари
(послуги) та основні фонди переробного підприємства
використовуються частково для виготовлення готової продукції, а
частково для виготовлення (надання) інших товарів (послуг), сума
сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється
виходячи з частки використання таких товарів (послуг) та основних
фондів за операціями з виготовлення готової продукції та за іншими
операціями.
4. Контроль за правильністю визначення сум податку та їх
перерахуванням за платіжними дорученнями до державного бюджету
здійснюється органами державної податкової служби.
5. Бюджетні кошти використовуються за бюджетною програмою
"Державна підтримка галузі тваринництва" і спрямовуються на
державну підтримку галузі тваринництва шляхом здійснення виплати:
1) дотації за реалізоване переробним підприємствам молоко
(далі - дотація за молоко);
2) часткового відшкодування:
вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного,
м'ясного і комбінованого напряму продуктивності (далі -
відшкодування вартості корів);
відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво і
реконструкцію тваринницьких та птахівничих ферм і комплексів,
придбання технологічного обладнання та механізмів, закупівлю
тварин і птиці;
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, а також
придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для
тваринництва і птахівництва;
витрат на закупівлю установки індивідуального доїння (далі -
відшкодування витрат на установку).
6. Розміри виплат за рахунок бюджетних коштів встановлюються
щороку згідно із законодавством виходячи з обсягів відповідних
видатків державного бюджету.
7. Відповідальним виконавцем бюджетної програми та головним
розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики. Розпорядниками
бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство аграрної політики
Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового
розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.
Головний розпорядник бюджетних коштів визначає у межах
передбаченого за бюджетною програмою обсягу видатків обсяг
бюджетних асигнувань окремо за кожним напрямом використання коштів
та має право протягом року здійснювати їх перерозподіл з
урахуванням обсягу фактично використаних бюджетних коштів.
Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання в
межах фактичних надходжень до спеціального фонду державного
бюджету.
8. Дотація за молоко надається на безповоротній основі
сільськогосподарським підприємствам і фізичним особам - виробникам
молока, що виробили та продали молоко переробним підприємствам,
які пройшли атестацію виробництва молока, молочної сировини і
молочних продуктів, за 1 кілограм молока в перерахунку на базисну
жирність.
9. Головний розпорядник бюджетних коштів для надання дотації
за молоко здійснює їх розподіл між розпорядниками бюджетних коштів
нижчого рівня пропорційно обсягам молока, зданого на переробку в
попередньому році, з урахуванням можливості перерозподілу
зазначених коштів виходячи з фактичних обсягів молока, зданого на
переробку протягом дев'яти місяців поточного року.
Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня затверджують
після надходження від головного розпорядника бюджетних коштів
інформації про їх розподіл кошториси та плани асигнувань і подають
їх відповідним органам Казначейства.
10. Дотація за молоко виплачується переробними
підприємствами, які для отримання відшкодування виплачених сум
дотації подають Міністерству аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку
обласних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій:
1) завірені в установленому порядку копії:
довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій;
атестата виробництва молока, молочної сировини і молочних
продуктів;
2) довідку про те, що переробне підприємство не визнано
банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не
прийнято рішення про ліквідацію, видану державним реєстратором не
пізніш як за один місяць до дня її подання;
3) зведений реєстр виробників молока за формою, затвердженою
Мінагрополітики.
11. Переробні підприємства подають щомісяця до 10 числа
Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням агропромислового розвитку обласних і
управлінню промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій зведений реєстр
виробників молока.
12. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у
зазначених у пункті 10 цього Порядку документах, покладається на
переробні підприємства, які їх подали.
У разі зміни зазначених відомостей переробні підприємства
протягом п'яти робочих днів з дня такої зміни подають відповідну
інформацію Міністерству аграрної політики Автономної Республіки
Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і
управлінню промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій.
13. Відшкодування виплачених сум дотації за молоко за період
з 1 грудня по 31 грудня поточного року здійснюється з 1 січня
наступного року в межах доведеного помісячного обсягу асигнувань
на відповідні цілі.
14. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають:
щомісяця до 15 числа головному розпорядникові бюджетних
коштів зведену відомість із зазначенням обсягів зданого на
переробку молока та інформацію про суми дотації, що підлягають
виплаті, за встановленою ним формою;
органам Казначейства реєстри переробних підприємств та
платіжні доручення для перерахування суми відшкодування на поточні
рахунки підприємств, відкриті в банках.
15. Виплата відшкодування вартості корів здійснюється на
безповоротній основі за результатами конкурсу суб'єктам
господарювання у разі закупівлі ними племінних нетелей та корів
молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності вагою
не менш як 350 кілограмів (у 2011 році - в розмірі до 3000 гривень
за одну голову племінної нетелі (корови) молочного, м'ясного та
комбінованого напряму продуктивності) на племінних заводах та у
племінних репродукторах або тих, що поставлені в режимі імпорту.
16. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня утворюють з
метою організації і проведення зазначеного у пункті 15 цього
Порядку конкурсу конкурсні комісії та затверджують їх склад, до
якого обов'язково включаються представники органів
Держфінінспекції.
Положення про конкурсну комісію затверджується
Мінагрополітики.
Конкурсна комісія визначає умови і строки проведення конкурсу
та оприлюднює їх у друкованих засобах масової інформації.
17. Для участі в зазначеному у пункті 15 цього Порядку
конкурсі суб'єкти господарювання подають конкурсній комісії:
1) заявку (у двох примірниках) за формою, визначеною
Мінагрополітики;
2) завірену в установленому порядку копію довідки про
включення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій;
3) довідку про те, що суб'єкта господарювання не визнано
банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не
прийнято рішення про ліквідацію, видану державним реєстратором не
пізніш як за один місяць до дня її подання;
4) довідки про відсутність понад півроку заборгованості з
виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної
податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування;
5) довідки, видані Міністерством аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку
обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що відповідним
суб'єктам господарювання не виплачувалося відшкодування вартості
корів за іншими бюджетними програмами;
6) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
7) копії відповідних платіжних документів;
8) акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором;
9) копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг)
( ve234202-10 );
10) виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного
державного реєстру тварин;
11) копії племінних свідоцтв;
12) письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в
місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів'я на 1
січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу
закупівлі.
18. Для виплати відшкодування вартості корів, закуплених у
режимі імпорту, суб'єкти господарювання подають також копії:
1) відповідного контракту;
2) рахунка-фактури (інвойсу);
3) вантажної митної декларації ( za140-07 ).
19. Зазначені в пунктах 17 і 18 цього Порядку документи
перевіряються та реєструються в журналі обліку, форма якого
затверджується Мінагрополітики.
20. Відшкодування вартості корів не виплачується суб'єктам
господарювання, яких визнано банкрутами, ліквідовано, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство та/або які отримали
відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів
молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності за
іншими бюджетними програмами.
21. Під час визначення переможців зазначеного в пункті 15
цього Порядку конкурсу перевага надається суб'єктам
господарювання, які провадять виробничу діяльність у рамках
реалізації інноваційного проекту, що пройшов державну реєстрацію в
установленому законодавством порядку.
22. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають
щокварталу до 10 числа наступного місяця і до 10 грудня (станом на
1 грудня) головному розпорядникові бюджетних коштів реєстри
суб'єктів господарювання, які за результатами конкурсу претендують
на відшкодування вартості корів, за встановленою ним формою.
23. Мінагрополітики утворює для здійснення розподілу та
виплати відшкодування вартості корів комісію з питань розподілу
бюджетних коштів для виплати часткового відшкодування вартості
закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного та
комбінованого напряму продуктивності і затверджує положення про
неї.
Комісія розглядає зазначені в пункті 22 цього Порядку реєстри
протягом десяти днів, здійснює розподіл бюджетних коштів між
суб'єктами господарювання, які претендують на відшкодування
вартості корів, та інформує протягом п'яти днів про прийняте
рішення розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, які подають
на підставі такого рішення органам Казначейства зазначені реєстри
і платіжні доручення для перерахування суми відшкодування на
відкриті у банках поточні рахунки суб'єктів господарювання.
24. Виплата підприємствам агропромислового комплексу
часткового відшкодування відсоткової ставки за кредитами,
залученими на будівництво та реконструкцію тваринницьких та
птахівничих ферм і комплексів, придбання технологічного обладнання
та механізмів, закупівлю тварин і птиці здійснюється на загальних
підставах відповідно до Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
11 серпня 2010 р. N 794 ( 794-2010-п ) (Офіційний вісник України,
2010 р., N 67, ст. 2408; 2011 р., N 11, ст. 486).
Підприємства агропромислового комплексу, які отримали таке
відшкодування за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету, не мають права на його отримання за рахунок коштів
спеціального фонду державного бюджету.
25. Виплата суб'єктам господарювання часткового відшкодування
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
комплексів та підприємств з виробництва комбікормів здійснюється
відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам
господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких
ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
2010 р. N 900 ( 900-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 75, ст. 2666, N 80, ст. 2820; 2011 р., N 11, ст. 486), з
урахуванням того, що вимоги стосовно мінімальної чисельності
поголів'я утримуваної худоби та птиці не застосовуються.
Суб'єкти господарювання, які отримали таке відшкодування за
рахунок загального фонду державного бюджету, не мають права на
його отримання за рахунок коштів спеціального фонду державного
бюджету.
26. Виплата суб'єктам господарювання часткового відшкодування
вартості придбаного обладнання та механізмів вітчизняного
виробництва для тваринництва і птахівництва (далі - відшкодування
вартості обладнання) здійснюється на безповоротній основі за
результатами конкурсу в розмірі 30 відсотків вартості обладнання і
механізмів.
27. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня утворюють з
метою організації і проведення зазначеного у пункті 26 цього
Порядку конкурсу конкурсні комісії, затверджують їх склад, до
якого обов'язково включаються представники органів
Держфінінспекції, та положення про них.
Конкурсна комісія визначає умови і строки проведення конкурсу
та оприлюднює їх у друкованих засобах масової інформації.
28. Для участі в зазначеному у пункті 26 цього Порядку
конкурсі суб'єкти господарювання подають конкурсній комісії:
1) заявку (у двох примірниках) за формою, визначеною
Мінагрополітики;
2) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
3) довідку про те, що суб'єкта господарювання не визнано
банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не
прийнято рішення про ліквідацію, видану державним реєстратором не
пізніш як за один місяць до дня її подання;
4) довідки, видані Міністерством аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку
обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що відповідним
суб'єктам господарювання не виплачувалося відшкодування вартості
обладнання за іншими бюджетними програмами;
5) довідку про відсутність простроченої заборгованості за
іноземними кредитами, наданими під державні гарантії для закупівлі
техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським
товаровиробникам, та за користування технікою вітчизняного
виробництва, отриманою на умовах фінансового лізингу, за минулі
роки;
6) завірені в установленому порядку копії:
довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій;
бухгалтерської звітності станом на 1 січня поточного року
(новостворені підприємства - за останній звітний період);
документів, що підтверджують придбання обладнання;
7) довідки про відсутність понад півроку заборгованості з
виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної
податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
29. Відшкодування вартості обладнання не виплачується
суб'єктам господарювання, яких визнано банкрутами, ліквідовано,
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство та/або які
отримали відшкодування вартості придбаного обладнання та
механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і
птахівництва за іншими бюджетними програмами.
У разі коли суб'єкт господарювання відчужує обладнання,
відшкодування вартості якого він отримав, до закінчення трирічного
строку експлуатації такого обладнання, бюджетні кошти повертаються
ним до державного бюджету.
30. Під час визначення переможців зазначеного у пункті 26
цього Порядку конкурсу перевага надається суб'єктам
господарювання, які провадять виробничу діяльність у рамках
реалізації інноваційного проекту, що пройшов державну реєстрацію в
установленому законодавством порядку, та використовують
енергозберігаючі технології.
31. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають
щомісяця до 10 числа головному розпорядникові бюджетних коштів
реєстри суб'єктів господарювання, які за результатами конкурсу
претендують на відшкодування вартості обладнання, за встановленою
ним формою.
32. Мінагрополітики утворює для здійснення виплати
відшкодування вартості обладнання комісію з питань розподілу
бюджетних коштів для виплати часткового відшкодування вартості
придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для
тваринництва і птахівництва та затверджує положення про неї.
Комісія розглядає зазначені в пункті 31 цього Порядку реєстри
протягом десяти днів, здійснює розподіл бюджетних коштів між
регіонами за критеріями, визначеними Мінагрополітики, та інформує
протягом п'яти днів про прийняте рішення розпорядників бюджетних
коштів нижчого рівня, які подають на підставі такого рішення
органам Казначейства реєстри сільськогосподарських
товаровиробників і платіжні доручення для перерахування суми
відшкодування на відкриті у банках поточні рахунки суб'єктів
господарювання.
33. Виплата відшкодування витрат на установку здійснюється у
межах перерахованих коштів за закуплену фізичною особою у
поточному році для власного користування нову установку
індивідуального доїння вітчизняного виробництва за умови утримання
в особистому селянському господарстві не менш як трьох
ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів.
У разі відчуження зазначеної установки чи її передачі у
користування іншим особам до закінчення експлуатаційного строку
отримані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету.
Фізична особа має право на відшкодування один раз на період
експлуатаційного строку такої установки. Витрати із закупівлі
нової установки до закінчення експлуатаційного строку попередньої
не відшкодовуються.
34. Управління агропромислового розвитку районних і
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії для
визначення переліку фізичних осіб, які мають право на
відшкодування витрат на установку, до складу яких обов'язково
включаються представники органів Держфінінспекції.
Положення про комісію затверджується Мінагрополітики.
Комісії очолюють начальники зазначених управлінь.
35. Для виплати відшкодування витрат на установку фізичні
особи подають щомісяця до 1 числа управлінням агропромислового
розвитку районних і управлінню промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської держадміністрацій:
1) довідку, видану сільською, селищною, міською чи районною у
місті радою, про кількість корів;
2) копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних
карток до таких паспортів;
3) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного
реєстру тварин;
4) копії платіжних документів та технічної документації на
установку індивідуального доїння;
5) копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного
рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку в паспорті).
36. Подані відповідно до пункту 35 цього Порядку документи
розглядаються в порядку черговості їх надходження.
Зазначена у пункті 34 цього Порядку комісія щомісяця до 10
числа на підставі таких документів визначає кількість установок
індивідуального доїння, витрати із закупівлі яких підлягають
відшкодуванню, і приймає рішення щодо включення до відповідного
реєстру фізичних осіб, що мають право на відшкодування.
Управління агропромислового розвитку районних і управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій протягом п'яти робочих днів після
завершення роботи комісії на підставі реєстру фізичних осіб, які
мають право на відшкодування витрат на установку:
складають відомість про суми відшкодування у розрізі фізичних
осіб за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її
Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим або
головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій (управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської держадміністрації -
Мінагрополітики);
подають органам Казначейства таку відомість та платіжні
доручення для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних
осіб, відкриті в банках.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим та
головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій
узагальнюють протягом трьох робочих днів зазначені відомості,
готують і подають Мінагрополітики зведену відомість про
нарахування сум відшкодування витрат на установку за встановленою
ним формою.
37. Головний розпорядник бюджетних коштів:
затверджує на підставі поданої відповідно до пункту 36 цього
Порядку зведеної відомості протягом семи робочих днів пропорційно
сумам відшкодування витрат на установку в межах обсягу відкритих
асигнувань розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних
коштів нижчого рівня, які здійснюють в триденний строк після
доведення розподілених обсягів розподіл бюджетних коштів між
районами;
подає Казначейству протягом трьох робочих днів після
затвердження розподілу бюджетних коштів реєстр змін до розподілу
показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі
регіонів.
38. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки
Крим, головні управління агропромислового розвитку
облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після доведення
розподілених обсягів відшкодування витрат на установку
затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та
передають їх відповідним органам Казначейства.
39. Управління агропромислового розвитку районних і
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій за участю органів
Держветфітослужби здійснюють постійний моніторинг дотримання вимог
цього Порядку.
40. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться у порядку, встановленому Казначейством.
41. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.

Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст