Главная Сервисы для юристов ... Постанови КМУ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо цифровізації процесів влаштування дітей у сімейні форми виховання Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міні...

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо цифровізації процесів влаштування дітей у сімейні форми виховання | від 31-05-2022 - 636-2022-п

Добавить в избраное

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 травня 2022 р. № 636
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо цифровізації процесів влаштування дітей у сімейні форми виховання

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо цифровізації процесів влаштування дітей у сімейні форми виховання зміни, що додаються.

2. Національній соціальній сервісній службі забезпечити опрацювання питання цифровізації процесів влаштування дітей у сімейні форми виховання, необхідних для реалізації державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей, та подати у місячний строк пропозиції Міністерству соціальної політики і Міністерству цифрової трансформації для доопрацювання єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, що ведеться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти”, а також Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

3. Міністерству соціальної політики забезпечити у п’ятимісячний строк удосконалення Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти” для цифровізації процесів влаштування дітей у сімейні форми виховання.

4. Міністерству цифрової трансформації забезпечити у п’ятимісячний строк удосконалення Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та процесів його інформаційної взаємодії з відповідними базами даних, державними реєстрами та інформаційними системами для цифровізації процесів влаштування дітей у сімейні форми виховання.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2022 р. № 636

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо цифровізації процесів влаштування дітей у сімейні форми виховання

1. У Положенні про дитячий будинок сімейного типу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 925; 2007 р., № 71, ст. 2673; 2016 р., № 60, ст. 2052; 2020 р., № 50, ст. 1568):

1) у пункті 6-1:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Орган, який прийняв рішення, на підставі заяви такої особи та поданого службою у справах дітей відповідного висновку з урахуванням рекомендації регіонального центру соціальних служб за результатами проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і документів, поданих відповідно до пунктів 40 і 40-1 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дітей” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561), вносить у місячний строк відповідні зміни до рішення та договору.”;

абзаци шостий - десятий замінити абзацом такого змісту:

“У разі коли особа, яка стала членом сім’ї, не виявила бажання стати одним із батьків-вихователів, батьки-вихователі зобов’язані протягом одного місяця з дати відвідування служби у справах дітей та соціального працівника або фахівця із соціальної роботи, який здійснює соціальне супроводження сім’ї, подати органу, який прийняв рішення, документи, передбачені підпунктами 1, 6-7 пункту 40 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866.”.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом сьомим;

в абзаці сьомому слова “абзацах сьомому - десятому” замінити словами “абзаці шостому”;

2) пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Кандидати у батьки-вихователі подають до органу, який приймає рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу, заяву кандидатів у батьки-вихователі про утворення дитячого будинку сімейного типу із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань та інші документи відповідно до пунктів 40 і 40-1 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866.

Дитячий будинок сімейного типу може бути утворений на власній житловій площі кандидатів у батьки-вихователі або орендованій житловій площі (за умови укладення договору оренди не менше ніж на п’ять років та нотаріального посвідчення такого договору) за наявності відповідних санітарно-гігієнічних і побутових умов (необхідної житлової площі, житлового приміщення у належному стані (в тому числі санітарному), необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку, умов для проживання, виховання та розвитку дитини).

Батьки-вихователі обов’язково проходять навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу (один раз на два роки), проведення якого забезпечують регіональні центри соціальних служб за програмою, затвердженою наказом Мінсоцполітики.”.

2. У Положенні про прийомну сім’ю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 926; 2005 р., № 3, ст. 132; 2007 р., № 71, ст. 2673; 2020 р., № 50, ст. 1568):

1) у пункті 6-1:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Орган, який прийняв рішення, на підставі заяви такої особи та поданого службою у справах дітей відповідного висновку з урахуванням рекомендації регіонального центру соціальних служб за результатами проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і документів, поданих відповідно до пунктів 40 і 40-1 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дітей” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561), вносить у місячний строк відповідні зміни до рішення та договору.”;

абзаци шостий - десятий замінити абзацом такого змісту:

“У разі коли особа, яка стала членом сім’ї, не виявила бажання стати одним із прийомних батьків, прийомні батьки зобов’язані протягом одного місяця з дати відвідування службою у справах дітей із залученням соціального працівника або фахівця із соціальної роботи, який здійснює соціальне супроводження сім’ї, подати органу, який прийняв рішення, документи, передбачені підпунктами 1, 6-7 пункту 40 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866.”.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом сьомим;

в абзаці сьомому слова “абзацах сьомому - десятому” замінити словами “абзаці шостому”;

2) пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Кандидати у прийомні батьки подають до органу, який утворює прийомну сім’ю, заяву кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім’ї із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань та інші документи відповідно до пунктів 40 і 40-1 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866.

Кандидатури потенційних прийомних батьків та кандидатури дітей, які передаються на виховання, погоджуються з органами опіки та піклування.”.

3. У Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дітей” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561; 2010 р., № 86, ст. 3018; 2016 р., № 56, ст. 1942), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 р. № 50:

1) пункт 40 викласти в такій редакції:

“40. Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, звертається із заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання та подає такі документи:

1) копію документа, що посвідчує особу;

2) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) (за наявності);

3) копію документа, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

4) довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік.

Якщо особа, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, перебуває в шлюбі, довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи може подавати тільки така особа.

Особи, які бажають утворити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, додатково подають довідку про наявність або відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;

5) копію свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

6) висновок про стан здоров’я заявника, складений за формою згідно з додатком 5;

7) довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;

8) документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням (для осіб, які бажають утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі дитячий будинок сімейного типу, - документ, що підтверджує право власності);

9) документ, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) заявника та членів його сім’ї, які проживають з ним на спільній житловій площі (для осіб, які бажають утворити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу);

10) довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

11) письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі дитячий будинок сімейного типу, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, або написана власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), підпису посадової особи та дати;

12) згоду другого з подружжя, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально (якщо особа, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, перебуває в шлюбі).

Заяву може бути подано в паперовій формі безпосередньо під час особистого прийому в службі у справах дітей або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 40-1 цього Порядку. У заяві зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання - адреса кожного з них), дані документа, що посвідчує особу, номер телефону та адреса електронної пошти.

Від подружжя, яке бажає утворити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, приймається спільна заява, підписана кожним з подружжя.

У разі коли особа, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, перебуває в шлюбі, висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним із подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті. Витребування у заявників документів, не зазначених у цьому пункті, не допускається.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.”;

2) доповнити Порядок пунктами 40-1 і 40-2 такого змісту:

“40-1. Якщо особи, які бажають взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, не є родичами дитини, або заявники бажають утворити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, мають право подати заяву, передбачену пунктом 40 цього Порядку, в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - електронна заява) у разі, коли вони пройшли електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

Обов’язковими додатками до заяви є документи, визначені підпунктами 2-10 пункту 40 цього Порядку. У разі наявності технічної можливості такі документи (у тому числі у вигляді відомостей) передаються в електронній формі шляхом інформаційної взаємодії з відповідними базами даних, державними реєстрами та інформаційними системами в особистому кабінеті заявника на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг.

Якщо один або кілька документів, визначених підпунктами 2 - 9 пункту 40 цього Порядку, відсутні у відповідних базах даних, державних реєстрах та інформаційних системах, заявник додає до електронної заяви їх скановані копії, а також скановані копії документів, передбачених підпунктом 10 пункту 40 цього Порядку.

Заявники, які бажають утворити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, подають спільну електронну заяву та документи, визначені підпунктами 1-10 пункту 40 цього Порядку, для кожного з подружжя відповідно до абзаців другого та третього цього пункту.

У разі коли заявник, який бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, перебуває в шлюбі, у своїй електронній заяві він зазначає про згоду другого з подружжя, якщо інше не передбачено законодавством, а також додає скановані копії висновку про стан здоров’я та довідки про наявність чи відсутність судимості другого з подружжя. Про це заявником робиться відмітка в електронній заяві.

На електронну заяву та скановані копії документів заявником накладається його кваліфікований електронний підпис, кваліфікований електронний підпис другого з подружжя, якщо заявник перебуває в шлюбі, а також кваліфікований електронний підпис всіх повнолітніх членів сім’ї заявника.

Електронна заява, подана через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, надсилається через інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до служби у справах дітей за місцем проживання заявника.

Копія документа, що посвідчує особу заявника (з одночасним пред’явленням його оригіналу), оригінали документів, скановані копії яких подані разом із електронною заявою, передаються заявником працівнику служби у справах дітей під час обстеження його житлово-побутових умов, передбаченого пунктами 41 і 41-1 цього Порядку. Про згоду заявника надати оригінали документів для проведення перевірки робиться відмітка в електронній заяві.

За результатами реєстрації електронної заяви в інформаційних системах Мінсоцполітики заявнику в особистий кабінет на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг надсилаються реєстраційні реквізити цієї заяви.

40-2. Служба у справах дітей протягом п’яти робочих днів після надходження електронної заяви або заяви у паперовій формі та всіх документів та/або відомостей, зазначених у пунктах 40 і 40-1 цього Порядку, перевіряє документи щодо відповідності вимогам законодавства.

Документи, що надійшли разом із електронною заявою шляхом інформаційної взаємодії з відповідними базами даних, державними реєстрами та інформаційними системами в особистому кабінеті заявника на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, перевірці не підлягають.

Скановані копії документів, додані заявником або заявниками до електронної заяви, підлягають перевірці щодо відповідності оригіналам під час обстеження умов проживання заявника або заявників.

Під час обстеження умов проживання заявник передає службі у справах дітей:

письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі дитячий будинок сімейного типу, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює обстеження житлово-побутових умов заявника, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), підпису посадової особи та дати;

згоду другого з подружжя, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально (якщо особа, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, перебуває в шлюбі).

Про результати перевірки документів служба у справах дітей інформує заявника в електронній формі з одночасним повідомленням за допомогою телефонного зв’язку.

У разі коли документи, зазначені у пунктах 40 і 40-1 цього Порядку, подано не в повному обсязі, служба у справах дітей інформує заявника про необхідність подання таких документів.”;

3) пункт 41 викласти в такій редакції:

“41. У разі коли заявники, які бажають взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, є родичами дитини, служба у справах дітей протягом п’яти робочих днів після перевірки документів, зазначених у пунктах 40 і 40-1 цього Порядку, поданих разом з електронною заявою або заявою у паперовій формі, у разі відповідності їх законодавству:

вносить відомості про заявників до єдиного банку даних;

проводить обстеження умов проживання заявників, за результатами якого складає акт згідно з додатком 9 (у разі, коли місцем проживання заявників є територія села, селища, подає клопотання до служби у справах дітей відповідної сільської, селищної ради про обстеження умов проживання заявників та складення акта);

реєструє заявників у журналі обліку потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, що ведеться за формою згідно з додатком 6;

готує висновок про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини.”;

4) доповнити Порядок пунктом 41-1 такого змісту:

“41-1. У разі коли заявники, які бажають взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, не є родичами дитини або бажають утворити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, служба у справах дітей протягом п’яти робочих днів після проведення перевірки документів, зазначених у пунктах 40 і 40-1 цього Порядку, поданих разом з електронною заявою або заявою у паперовій формі, у разі відповідності їх законодавству:

вносить відомості про заявників до єдиного банку даних;

проводить обстеження умов проживання заявників, за результатами якого складає акт (у разі, коли місцем проживання заявників є територія села, селища, подає клопотання до служби у справах дітей відповідної сільської, селищної ради про обстеження умов та складення акта).

У разі відповідності наданих документів/відомостей та умов проживання заявника вимогам законодавства працівник служби у справах дітей подає до обласного, Київського міського центру соціальних служб електронний запит щодо проходження заявником курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Обласний, Київський міський центр соціальних служб протягом трьох робочих днів інформує службу у справах дітей про наявні можливості та найближчі дати навчання, про що працівник служби у справах дітей повідомляє заявнику або заявникам та надає направлення в електронній або паперовій формі на проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із зазначенням закладу, установи чи організації, що буде проводити навчання.

Протягом 10 робочих днів після завершення курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заклад, установа чи організація, що проводили навчання, надає заявнику або заявникам довідку про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за формою, встановленою Мінсоцполітики, та надсилає її копію до служби у справах дітей у паперовій або електронній формі.

За результатами перевірки документів, проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та обстеження умов проживання заявника або заявників служба у справах дітей протягом п’яти робочих днів:

реєструє осіб у журналі обліку потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, що ведеться за формою згідно з додатком 6;

готує висновок про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини.”;

5) пункт 84 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Нацсоцслужба, крім повноважень, визначених для користувачів єдиного банку даних у системі “Діти”, забезпечує:

контроль за здійсненням користувачами єдиного банку даних у системі “Діти” регіонального та місцевого рівня під час збору, зберігання, використання та поширення інформації, що міститься в єдиному банку даних;

проведення постійного моніторингу повноти, своєчасності та достовірності наповнення єдиного банку даних.”.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом дванадцятим.

4. У Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 79, ст. 2660; 2010 р., № 86, ст. 3016; 2014 р., № 64, ст. 1767; 2015 р., № 66, ст. 2184; 2019 р., № 56, ст. 1946; 2020 р., № 49, ст.1534):

1) абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:

“У подальшому висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, відомості про місце проживання (перебування) подаються та поновлюються в Єдиному банку даних щороку до досягнення дитиною семи років, а також після досягнення 10 і 13 років. Фотокартки дитини поновлюються щороку до досягнення дитиною семи років, а також після досягнення дитиною 10, 13 і 16 років. У разі істотних змін у стані здоров’я або зовнішності дитини необхідна інформація або фотокартка дитини невідкладно подається та вноситься до Єдиного банку даних.”;

2) доповнити Порядок пунктом 21-1 такого змісту:

“21-1. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, мають право отримати консультацію щодо процедури усиновлення дитини шляхом подання відповідної заяви для прийому безпосередньо до служби у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради за місцем свого проживання, у тому числі в онлайн-режимі з використанням електронних засобів комунікації або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Під час консультації заявникам роз’яснюється процедура усиновлення, його правові наслідки як для дитини, так і для усиновлювача, права і обов’язки усиновлювачів, порядок здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновленої дитини як на території України, так і за її межами, контролю за цільовим використанням допомоги при усиновленні дитини.”;

3) пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються із заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради за місцем проживання та подають разом з нею такі документи:

1) копію документа, що посвідчує особу;

2) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) (за наявності);

3) копію документу, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

4) довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік.

У разі коли усиновлювачами є подружжя, довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;

5) копію свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

6) висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;

7) довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;

8) копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

9) згоду другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально.

Заяву може бути подано в паперовій формі безпосередньо під час особистого прийому в службі у справах дітей або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 22-1 цього Порядку. У заяві зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання - адреса кожного з них), дані паспорта громадянина України, номер телефону та адреса електронної пошти.

У разі коли один із подружжя не може особисто з’явитися до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, може подати дружина (чоловік).

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 2, 3, 5 і 8 цього пункту, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним із подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті. Витребування у заявників документів, не зазначених у цьому пункті, не допускається.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.”;

4) доповнити Порядок пунктом 22-1 такого змісту:

“22-1. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, мають право подати заяву про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - електронна заява) у разі, коли вони пройшли електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

Обов’язковими додатками до заяви є документи, визначені підпунктами 2-8 пункту 22 цього Порядку. У разі наявності технічної можливості такі документи (у тому числі у вигляді відомостей) передаються в електронній формі шляхом інформаційної взаємодії з відповідними базами даних, державними реєстрами та інформаційними системами в особистому кабінеті заявника на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг.

Якщо один або кілька документів, визначених підпунктами 2-8 пункту 22 цього Порядку, відсутні у відповідних базах даних, державних реєстрах та інформаційних системах, заявник додає до електронної заяви їх скановані копії.

Заявники, які перебувають в шлюбі та бажають усиновити дитину, подають спільну електронну заяву та документи, визначені підпунктами 2-8 пункту 22 цього Порядку, для кожного з подружжя відповідно до абзаців другого та третього цього пункту.

У разі коли заявник перебуває в шлюбі, у своїй електронній заяві він зазначає про згоду другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством, а також додає скановані копії висновку про стан здоров’я та довідки про наявність чи відсутність судимості другого з подружжя. Про це заявником робиться відмітка в електронній заяві.

На електронну заяву та скановані копії документів заявником накладається його кваліфікований електронний підпис, а також кваліфікований електронний підпис другого з подружжя, якщо заявник перебуває в шлюбі.

Електронна заява, подана через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, надсилається через інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до служби у справах дітей за місцем проживання заявника.

Копія документа, що посвідчує особу заявника (з одночасним пред’явленням його оригіналу), оригінали документів, скановані копії яких подано разом із електронною заявою, передаються заявником працівнику служби у справах дітей під час обстеження його житлово-побутових умов, передбаченого пунктами 25-1 і 25-2 цього Порядку. Про згоду заявника надати оригінали документів для проведення перевірки робиться відмітка в електронній заяві.

За результатами реєстрації електронної заяви в інформаційних системах Мінсоцполітики заявнику в особистий кабінет на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг надсилаються реєстраційні реквізити цієї заяви та підписаний службою у справах дітей акт про ознайомлення заявників з порядком та умовами усиновлення, правами і обов’язками кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правовими наслідками усиновлення, порядком здійснення контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини, цільовим використанням допомоги при усиновленні дитини для його підписання заявником шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.”;

5) абзац перший пункту 23 після слова “документів” доповнити словами “у паперовій формі”;

6) пункти 24 і 25 викласти в такій редакції:

“24. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, проходять курс підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за програмою, затвердженою Мінсоцполітики, крім випадків, коли заявники є родичами дитини, її опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями.

25. Служба у справах дітей протягом п’яти робочих днів після надходження електронної заяви або заяви у паперовій формі та всіх документів та/або відомостей, зазначених у пунктах 22 і 22-1 цього Порядку, перевіряє документи щодо відповідності вимогам законодавства.

Документи, що надійшли разом із електронною заявою шляхом інформаційної взаємодії з відповідними базами даних, державними реєстрами та інформаційними системами в особистому кабінеті заявника на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, перевірці не підлягають.

Скановані копії документів, додані заявником або заявниками до електронної заяви, підлягають перевірці щодо відповідності оригіналам під час обстеження житлово-побутових умов заявника або заявників.

Під час обстеження житлово-побутових умов заявник передає службі у справах дітей згоду другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально.

Про результати перевірки документів служба у справах дітей інформує заявника в електронній формі з одночасним повідомленням за допомогою телефонного зв’язку.

У разі коли документи, зазначені у пунктах 22 і 22-1 цього Порядку, подано не в повному обсязі, служба у справах дітей інформує заявника про необхідність подання таких документів.”;

7) доповнити Порядок пунктами 25-1 і 25-2 такого змісту:

“25-1. У разі коли заявники є родичами дитини, її опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, служба у справах дітей протягом п’яти робочих днів після проведення перевірки документів, зазначених у пунктах 22 і 22-1 цього Порядку, поданих разом з електронною заявою або заявою у паперовій формі, у разі відповідності їх законодавству:

проводить обстеження житлово-побутових умов заявників, за результатами якого складає акт (у разі, коли місцем походження дитини є територія села, селища, подає клопотання до служби у справах дітей відповідної сільської, селищної ради про обстеження умов та складення акта), про що вносить відповідну інформацію до Єдиного банку даних;

під час обстеження або особистого прийому проводить бесіду із заявниками, з’ясовує мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей. Якщо усиновлення здійснюється одним із подружжя, з’ясовуються причини, за яких другий з подружжя не бажає бути усиновлювачем, та його ставлення до намірів дружини (чоловіка) усиновити дитину;

розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок.

У разі надання позитивного висновку служба у справах дітей бере заявника на облік кандидатів в усиновлювачі із внесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі, яка ведеться за формою згідно з додатком 4, та Єдиного банку даних.

Про те, що заявники є родичами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями дитини, яку мають намір усиновити, вони роблять відмітку в своїй заяві.

25-2. У разі коли заявники не є родичами дитини, її опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, служба у справах дітей протягом п’яти робочих днів після проведення перевірки документів, зазначених у пунктах 22 і 22-1 цього Порядку, поданих разом з електронною заявою або заявою у паперовій формі, у разі відповідності їх законодавству:

проводить обстеження житлово-побутових умов заявників, за результатами якого складає акт (у разі, коли місцем походження дитини є територія села, селища, подає клопотання до служби у справах дітей відповідної сільської, селищної ради про обстеження умов та складення акта), про що вносить відповідну інформацію до Єдиного банку даних;

під час обстеження або особистого прийому проводить бесіду із заявниками, з’ясовує мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей. Якщо усиновлення здійснюється одним із подружжя, з’ясовуються причини, за яких другий з подружжя не бажає бути усиновлювачем, та його ставлення до намірів дружини (чоловіка) усиновити дитину.

У разі відповідності наданих документів/відомостей та житлово-побутових умов заявника вимогам законодавства працівник служби у справах дітей подає до обласного, Київського міського центру соціальних служб електронний запит щодо проходження заявником курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Обласний, Київський міський центр соціальних служб протягом трьох робочих днів інформує службу у справах дітей про наявні можливості та найближчі дати навчання, про що працівник служби у справах дітей повідомляє заявнику або заявникам та надає направлення в електронній або паперовій формі на проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із зазначенням закладу, установи чи організації, що буде проводити навчання.

Протягом 10 робочих днів після завершення курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заклад, установа чи організація, що проводили навчання, надає заявнику або заявникам довідку про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких може усиновити заявник або заявники, за формою, встановленою Мінсоцполітики, та надсилає її копію до служби у справах дітей у паперовій або електронній формі.

За результатами перевірки документів, проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та обстеження житлово-побутових умов заявника або заявників служба у справах дітей розглядає питання про можливість заявника або заявників бути усиновлювачами та протягом п’яти робочих днів готує відповідний висновок.

У разі надання позитивного висновку служба у справах дітей бере заявника на облік кандидатів в усиновлювачі із внесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі, яка ведеться за формою згідно з додатком 4, та Єдиного банку даних. Про взяття на облік служба у справах дітей повідомляє заявнику в електронній формі з одночасним повідомленням за допомогою телефонного зв’язку.”;

8) у пункті 27:

в абзаці четвертому слова і цифри “підпунктах 2, 4, 6 і 7” замінити словами і цифрами “підпунктах 4, 6, 7 і 8”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Якщо протягом строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами кандидати в усиновлювачі не здійснили усиновлення, вони можуть звернутися до служби у справах дітей за місцем взяття їх на облік із заявою про продовження строку дії зазначеного висновку. Заява подається кандидатами в усиновлювачі не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення одного року з дати видачі висновку. До заяви додаються документи, зазначені у пункті 22 цього Порядку. Заява та документи/відомості можуть бути подані в паперовій формі безпосередньо під час особистого прийому в службі у справах дітей або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 22-1 цього Порядку. Служба у справах дітей перевіряє подані документи, складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників та готує довідку про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами за формою, затвердженою Мінсоцполітики, або в разі виявлення обставин, що унеможливлюють усиновлення, письмово повідомляє заявникам про відмову у продовженні зазначеного строку. Документи, подані кандидатами в усиновлювачі, пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника служби у справах дітей, повертаються заявникам.”;

9) абзац четвертий пункту 28 викласти в такій редакції:

“копія свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб, якщо кандидати в усиновлювачі перебувають у шлюбі;”;

10) пункт 29 викласти в такій редакції:

“29. Кандидати в усиновлювачі знімаються з обліку в разі:

1) усиновлення дитини;

2) закінчення строку дії висновку про можливість бути усиновлювачем, якщо такі кандидати не звернулися із заявою про продовження строку його дії;

3) подання кандидатами в усиновлювачі заяви про зняття з обліку в паперовій або електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (із накладенням на неї свого кваліфікованого електронного підпису);

4) з’ясування або виникнення обставин, що унеможливлюють усиновлення;

5) закінчення строку дії документів, якщо вони не поновлені протягом двомісячного строку.

Служба у справах дітей в паперовій або електронній формі повідомляє кандидатам в усиновлювачі про зняття їх з обліку з підстав, передбачених підпунктами 2-5 цього пункту.

Інформація про зняття кандидатів в усиновлювачі з обліку вноситься до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі та Єдиного банку даних.

Після зняття з обліку кандидатів в усиновлювачі до їх особової справи додається копія рішення суду про усиновлення дитини чи інший документ, на підставі якого проведено зняття з обліку.

Після усиновлення дитини особова справа кандидатів в усиновлювачі зберігається службою у справах дітей за місцем обліку кандидатів до досягнення усиновленою дитиною 18 років, після чого знищується, про що складається акт згідно з додатком 15.

Особова справа кандидатів в усиновлювачі, знятих з обліку з підстав, передбачених підпунктами 2-5 цього пункту, зберігається службою у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі протягом року, після чого знищується, про що складається акт згідно з додатком 15.”;

11) у пункті 49:

в абзаці другому слова “відповідно до” замінити словами “з урахуванням”;

в абзаці четвертому слова “У триденний строк з моменту” замінити словами “На наступний день після”;

у першому і другому реченні абзацу шостого слова “двох робочих днів” замінити словами “одного робочого дня”;

у першому реченні абзацу сьомого слова “письмовому вигляді” замінити словами “письмовій формі”;

12) абзац п’ятий пункту 50 викласти в такій редакції:

“Якщо протягом одного робочого дня з дати надіслання повідомлення про дитину від кандидатів в усиновлювачі не надійшло усного або письмового підтвердження про згоду чи відмову від ознайомлення з інформацією, вважається, що таку інформацію може бути надано наступному кандидатові в усиновлювачі, який взятий на облік в службі у справах дітей регіону, в порядку черговості до Єдиного банку даних. Якщо кандидати в усиновлювачі виявили бажання особисто ознайомитися з інформацією про дитину, яка може бути усиновлена, їм необхідно протягом одного робочого дня поінформувати про це службу у справах дітей за місцем регіонального обліку дитини особисто або за допомогою засобів телефонного зв’язку. Якщо протягом відведеного строку кандидати в усиновлювачі не звернулися до служби у справах дітей або не повідомили службі, вважається, що вони відмовилися від ознайомлення з інформацією про дитину.”.

Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст