Главная Сервисы для юристов ... Постанови КМУ Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань р...

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” | від 12-07-2022 - 781-2022-п

Добавить в избраное

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 липня 2022 р. № 781
Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2022 р. № 781

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”

Заступник Міністра економіки, голова Міжвідомчої робочої групи

Голова Національного агентства кваліфікацій, заступник голови Міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Генеральний директор директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці Мінекономіки, секретар Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра освіти та науки

Заступник Міністра молоді та спорту

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра енергетики

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра цифрової трансформації

Заступник Міністра культури та інформаційної політики

Заступник Міністра розвитку громад та територій

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Заступник Голови правління Пенсійного фонду України

Заступник Голови Національної поліції

Заступник Голови ДСНС

Заступник Голови Державіаслужби

Заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Заступник Голови Укравтодору

Національний координатор Міжнародної організації праці в Україні (за згодою)

Представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

Представник Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2022 р. № 781

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”

1. Міжвідомча робоча група з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) розроблення концепції реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” (далі - Класифікатор професій) з метою гармонізації його з міжнародними стандартами класифікації занять, професій, професійних кваліфікацій, освіти та приведення його у відповідність із Міжнародною стандартною класифікацією занять ISCO-08;

2) узгодження позицій заінтересованих сторін щодо функцій, структури та наповнення Класифікатора професій.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та виявляє шляхи адаптації Класифікатора професій до Міжнародної стандартної класифікації занять ISCO-08;

2) вивчає механізм внесення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями змін до Класифікатора професій щодо професійних назв робіт;

3) проводить переговори та консультації із вітчизняними та міжнародними організаціями щодо реформування Класифікатора професій та можливості залучення міжнародної технічної допомоги;

4) розглядає пропозиції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо реформування та наповнення Класифікатора професій;

5) бере участь у розробленні нормативно-правових актів, пов’язаних із реформуванням Класифікатора професій.

5. Міжвідомча робоча група має право:

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати робочі групи із залученням представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням із їх керівниками), представників об’єднань роботодавців, представників об’єднань профспілок, а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення конференцій, засідань за круглим столом, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, віднесених до її компетенції.

7. Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Персональний склад Міжвідомчої робочої групи затверджується рішенням її голови.

На засідання Міжвідомчої робочої групи можуть бути запрошені особи із правом дорадчого голосу, які не є членами Міжвідомчої робочої групи.

8. Організаційною формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови, а в разі його відсутності - за рішенням заступника голови Міжвідомчої робочої групи. Засідання Міжвідомчої робочої групи веде голова (заступник голови).

Голова Міжвідомчої робочої групи, а в разі його відсутності заступник голови може приймати рішення про проведення засідання Міжвідомчої робочої групи в режимі реального часу (он-лайн) із використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

Дата і спосіб проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Міжвідомчої робочої групи не пізніше ніж за три робочих дні до засідання, а для вирішення невідкладних питань - за один робочий день.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутня більш як половина її членів.

9. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи (у тому числі дистанційно). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

10. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи у разі необхідності можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Мінекономіки.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Мінекономіки.

Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст