Главная Сервисы для юристов ... Постанови КМУ Про утворення Координаційного штабу з питань підготовки проведення обов'язкової евакуації населення Донецької області в умовах воєнного стану Про утворення Координаційного штабу з питань підго...

Про утворення Координаційного штабу з питань підготовки проведення обов'язкової евакуації населення Донецької області в умовах воєнного стану | від 29-07-2022 - 854-2022-п

Добавить в избраное

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 липня 2022 р. № 854
Київ

Про утворення Координаційного штабу з питань підготовки проведення обов’язкової евакуації населення Донецької області в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційний штаб з питань підготовки проведення обов’язкової евакуації населення Донецької області в умовах воєнного стану у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційний штаб з питань підготовки проведення обов’язкової евакуації населення Донецької області в умовах воєнного стану, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 71
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2022 р. № 854

СКЛАД
Координаційного штабу з питань підготовки проведення обов’язкової евакуації населення Донецької області в умовах воєнного стану

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, голова Координаційного штабу

Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник голови Координаційного штабу

Директор департаменту кризового реагування Мінреінтеграції, секретар Координаційного штабу

Перший заступник (заступник) Міністра оборони

Перший заступник (заступник) Міністра розвитку громад та територій

Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики

Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури

Перший заступник (заступник) Міністра внутрішніх справ

Перший заступник (заступник) Голови Національної поліції

Перший заступник (заступник) Голови ДСНС

Начальник (заступник начальника) Донецької обласної військової адміністрації

Начальник (заступник начальника) Вінницької обласної військової адміністрації

Начальник (заступник начальника) Волинської обласної військової адміністрації

Начальник (заступник начальника) Житомирської обласної військової адміністрації

Начальник (заступник начальника) Закарпатської обласної військової адміністрації

Начальник (заступник начальника) Івано-Франківської обласної військової адміністрації

Начальник (заступник начальника) Кіровоградської обласної військової адміністрації

Начальник (заступник начальника) Львівської обласної військової адміністрації

Начальник (заступник начальника) Полтавської обласної військової адміністрації

Начальник (заступник начальника) Рівненської обласної військової адміністрації

Начальник (заступник начальника) Тернопільської обласної військової адміністрації

Начальник (заступник начальника) Хмельницької обласної військової адміністрації

Начальник (заступник начальника) Черкаської обласної військової адміністрації

Начальник (заступник начальника) Чернівецької обласної військової адміністрації

Представник Офісу Президента України (за згодою)

Представник СБУ (за згодою)

Представники АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2022 р. № 854

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний штаб з питань підготовки проведення обов’язкової евакуації населення Донецької області в умовах воєнного стану

1. Координаційний штаб з питань підготовки проведення обов’язкової евакуації населення Донецької області в умовах воєнного стану (далі - Координаційний штаб) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України та утворюється з метою сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, та громадських об’єднань з питань організації та проведення обов’язкової евакуації населення Донецької області (далі - евакуація).

2. Координаційний штаб у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційного штабу є:

1) сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, та громадських об’єднань з питань організації та проведення евакуації;

2) визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час евакуації.

4. Координаційний штаб для виконання покладених на нього завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення під час евакуації проблем;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, підприємств, установ та організацій з питань організації та проведення евакуації;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань щодо організації та проведення евакуації;

4) бере участь у розгляді та розробленні проектів нормативно-правових актів з питань евакуації;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Координаційний штаб має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

6. Координаційний штаб під час виконання покладених на нього обов’язків взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Координаційного штабу затверджується Кабінетом Міністрів України.

Голова Координаційного штабу затверджує його персональний склад та в разі потреби вносить зміни до нього.

8. Головою Координаційного штабу є Віце-прем’єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Голова Координаційного штабу:

здійснює керівництво діяльністю Координаційного штабу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

дає обов’язкові для виконання доручення членам Координаційного штабу;

скликає засідання Координаційного штабу, визначає порядок денний засідань Координаційного штабу, головує на них;

представляє Координаційний штаб у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

9. Формою роботи Координаційного штабу є засідання, що проводяться у разі потреби.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційного штабу забезпечує його секретар.

Засідання Координаційного штабу вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Голова Координаційного штабу може прийняти рішення про проведення засідання Координаційного штабу в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Координаційного штабу в такому режимі у засіданні Координаційного штабу.

10. На своїх засіданнях Координаційний штаб розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційного штабу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Координаційного штабу та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційного штабу, який підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації Координаційного штабу можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційного штабу покладається на Мінреінтеграції.

Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст