Главная Сервисы для юристов ... Законы Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації Стаття 23. Особливості висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, виступів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад у друкованих засобах масової інформації Стаття 23. Особливості висвітлення діяльності орга...

Стаття 23. Особливості висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, виступів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад у друкованих засобах масової інформації

Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, опублікування прийнятих такими органами нормативно-правових актів, рішень про свою діяльність, виступів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, а також інформації, обов’язковість опублікування якої передбачена законодавством, здійснюється на договірних засадах відповідно до законодавства";

4) у Законі України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302; 2002 р., № 2, ст. 5, № 29, ст. 200, № 50, ст. 368; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2015 р., № 6, ст. 40):

у частині першій статті 1:

абзаци шостий та восьмий виключити;

в абзаці сьомому слова "чи друкований" замінити словом "(електронний)";

у статті 4:

у частині третій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Визначені для фінансової допомоги кошти використовуються з метою надання";

в абзаці другому слова "районним, міським та міськрайонним газетам" виключити;

у частині четвертій слова "у частинах другій і третій" замінити словами "у частині другій";

у статті 6:

частину другу виключити;

у частині третій слова "державних і комунальних періодичних видань та" виключити;

у статті 7:

у назві слова "районних, міських та міськрайонних газет" виключити;

у частині першій слова "районних, міських та міськрайонних газет і" виключити;

у частині третій слова "на місцеві газети в кожному районі і місті та" виключити;

у частині п’ятій слова "редакціями газет та" виключити;

у статті 8:

у назві слова "районних, міських та міськрайонних газет" виключити;

у першому реченні частини третьої слова "районних, міських та міськрайонних газет і" виключити;

у частині другій статті 11 слова "редакцій друкованих періодичних видань органів державної влади" виключити;

у частині п’ятій статті 14 слова "керівника редакції друкованого засобу масової інформації" виключити;

частину другу статті 16 доповнити реченням такого змісту: "Ця норма поширюється також на журналіста реформованого друкованого засобу масової інформації, який працював у такому засобі масової інформації до завершення процесу його реформування";

5) частину п’яту статті 22 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155) виключити;

6) статтю 1 Закону України "Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 30, ст. 397) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Цей Закон не поширюється на майно редакцій друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування".

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 грудня 2015 року
№ 917-VIII


Предыдущая

15/15

Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст