Главная Сервисы для юристов ... Законы Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України Стаття 6. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України Стаття 6. Підстави для тимчасового обмеження права...

Стаття 6. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України

Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 2408

  Просмотров

 • 2408

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  {Назва статті 6 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 }

  Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли:

  {Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015 ; в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 }

  1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього Закону;

  {Пункт 2 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону № 888-VIII від 10.12.2015 }

  3) стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

  {Пункт 3 частини першої статті 6 в редакції Закону № 4652-VI від 13.04.2012 }

  4) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання;

  {Пункт 4 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012 }

  5) він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів;

  {Пункт 5 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2677-VI від 04.11.2010 , № 888-VIII від 10.12.2015 ; в редакції Закону № 2234-VIII від 07.12.2017 }

  {Пункт 6 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону № 888-VIII від 10.12.2015 }

  {Пункт 7 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону № 671-VII від 05.11.2013 }

  {Пункт 8 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону № 888-VIII від 10.12.2015 }

  9) він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду.

  {Пункт 9 частини першої статті 6 в редакції Закону № 245-VII від 16.05.2013 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015 }

  10) він є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента (згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру, наданими відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"), що не виконує встановленого Податковим кодексом України податкового обов’язку щодо сплати грошових зобов’язань, що призвело до виникнення у такої юридичної особи або постійного представництва нерезидента податкового боргу в сумі, що перевищує 1 мільйон гривень, та якщо такий податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення платнику податків податкової вимоги, - до погашення суми такого податкового боргу, у зв’язку з яким таке обмеження встановлюється.

  {Частину першу статті 6 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 1914-IX від 30.11.2021 }

  {Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону № 888-VIII від 10.12.2015 }

  Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частинами першою та шостою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

  {Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5294-VI від 18.09.2012 ; в редакції Законів № 888-VIII від 10.12.2015 , № 1474-VIII від 14.07.2016 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 }

  {Частину четверту статті 6 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 }

  {Частину п'яту статті 6 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 }

  У разі накладення на громадянина адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого частиною сьомою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, йому тимчасово обмежується право на виїзд з України з дитиною строком на один рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків.

  {Статтю 6 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 }

  Предыдущая

  6/13

  Следующая
  Добавить в избраное
  КОММЕНТАРИЙ от ресурса "ПРОТОКОЛ":

  Аналізуйте судовий акт: Тільки у разі ухилення від виконання зобов’язання суд може тимчасово обмежити особу у праві виїзду за межі України (справа № 6-42620св14, 18.03.15)

    Стягнувши з позичальника на користь банку суму боргу за кредитним договором, районний суд обмежив відповідачеві виїзд за межі України до моменту виконання ним своїх зобов'язань за вказаним кредитним договором.

  Рішенням апеляційного суду рішення суду першої інстанції в частині обмеження у виїзді за межі України скасовано та в цій частині ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову банку відмовлено, з чим погодився і ВССУ

  Особа, яка має невиконані договірні, аліментні та ін. зобов’язання за судовим рішенням або рішенням іншого органу (посадової особи), не може вважатися винною та бути позбавленою конституційного права на свободу пересування, вільний вибір місця проживання та права вільно залишати територію України (ст. 33 Конституції України).

  Тільки у разі ухилення від виконання зобов’язання суд може тимчасово обмежити особу у праві виїзду за межі України. Крім того, на момент звернення до суду з поданням державного виконавця факт ухилення боржника від виконання зобов’язань повинен вже відбутися і бути об’єктивним та доведеним, що має вбачатися з матеріалів виконавчого провадження.

  Як зауважив  касаційний суд,-  вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України можливе тільки в порядку, передбаченому ст. 377-1 ЦПК України, яка є спеціальною нормою та застосовується на стадії виконання судових рішень, ухвалених незалежно від виду судочинства та рішень інших органів (посадових осіб), за поданням державного виконавця  а не шляхом забезпечення позову, тим більше одночасно з ухваленням рішення суду.

  Довідка: Слід мати на увазі, що з внесенням відповідних змін і доповнень до Закону України «Про виконавче провадження» означеними повноваженями також наділені і приватні виконавці. Адже нова редакція  статті 377-1 ЦПК України  тепер виглядає так :

  «1. Питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця або за місцезнаходженням виконавчого округу за поданням приватного виконавця. {Частина перша статті 377-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1404-VIII від 02.06.2016}

  2. Суд негайно розглядає подання, зазначене в частині першій цієї статті, без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця, приватного виконавця. {Частина друга статті 377-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1404-VIII від 02.06.2016}»

  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст