00.00.0000
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Стаття 17. Строк дії договору концесії об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, підстави для його дострокового припинення

1. Строк дії договору концесії об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення визначається сторонами і не може бути менше трьох та більше п'ятдесяти років.

Щодо об'єктів централізованого водопостачання і водовідведення, які забезпечують (розраховані на забезпечення) послугами з централізованого водопостачання і водовідведення сто і більше тисяч фізичних осіб, а також щодо об'єктів централізованого теплопостачання з сумарною потужністю джерел теплової енергії 50 і більше Гкал на годину, строк дії договору концесії не може бути менше десяти років.

2. Договір концесії об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення відповідно до законодавства.

3. Об'єкт у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що передається в концесію, повинен бути переданий концесіонеру протягом шести місяців з дня набрання чинності договором, але не раніше одержання орендарем ліцензії на відповідний вид діяльності. Про передачу об'єкта в концесію представниками концесієдавця та концесіонера складається відповідний акт.

4. Об'єкт у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, спеціально створений (збудований) відповідно до умов концесійного договору, або об'єкт незавершеного будівництва чи законсервований об'єкт, що може бути добудований з метою його використання для провадження діяльності у сферах водопостачання, відведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла, вважається переданим концесіонерові з моменту здачі його в експлуатацію та складання відповідного акта.

5. Договір концесії об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, достроково припиняється у разі:

знищення зазначеного об'єкта - з моменту встановлення факту такого знищення;

ліквідації концесіонера - юридичної особи - з моменту прийняття рішення про ліквідацію;

смерті або припинення підприємницької діяльності концесіонером - фізичною особою - з дня відповідно смерті або внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

розірвання договору на вимогу концесієдавця у разі систематичного невиконання або грубого порушення концесіонером умов концесійного договору - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду, але не раніше ніж через рік після набрання чинності договором концесії;

{Абзац п'ятий частини п'ятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013 }

розірвання договору на вимогу концесієдавця у разі неодержання концесіонером з власної вини протягом трьох місяців з дня укладення договору концесії відповідної ліцензії на здійснення господарської діяльності - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду;

{Абзац шостий частини п'ятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013 }

розірвання договору на вимогу концесіонера у разі систематичного невиконання або грубого порушення концесієдавцем умов договору концесії - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду;

{Частину п'яту статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013 }

взаємної згоди сторін - з моменту, визначеного сторонами;

в інших випадках, передбачених законом.

6. Припинення концесійного договору не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором, що на момент його припинення залишилися невиконаними, якщо інше не передбачено домовленістю сторін чи не випливає із суті таких зобов'язань. Зобов'язання щодо виробництва та/або надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості концесіонер у кожному разі несе до моменту повернення об'єкта концесії концесієдавцю.

7. З метою забезпечення виробництва та/або надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості концесієдавець має право вимагати відстрочення припинення концесійного договору на строк до трьох місяців, крім випадків припинення договору в разі знищення наданого в концесію об'єкта.

8. У разі ліквідації концесієдавця дія договору не припиняється.

До договору вносяться зміни щодо відомостей про правонаступника такого концесієдавця.

{Статтю 17 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013 }

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: