Главная Сервисы для юристов ... Законы Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей Стаття 5. Уповноважені підрозділи органів Національної поліції Стаття 5. Уповноважені підрозділи органів Націонал...

Стаття 5. Уповноважені підрозділи органів Національної поліції

Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 1126

  Просмотров

 • 1126

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  {Назва статті 5 в редакції Законів № 5462-VI від 16.10.2012 , № 901-VIII від 23.12.2015 }

  {Частину першу статті 5 виключено на підставі Закону № 5462-VI від 16.10.2012 }

  Уповноважені підрозділи органів Національної поліції зобов’язані:

  {Абзац перший частини другої статті 5 в редакції Закону № 5462-VI від 16.10.2012 ; з змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015 }

  проводити роботу щодо запобігання правопорушенням дітей;

  виявляти, припиняти та розкривати кримінальні правопорушення, вчинені дітьми, вживати з цією метою оперативно-розшукових і профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;

  {Абзац третій частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII від 16.05.2013 }

  розглядати у межах своєї компетенції заяви і повідомлення про правопорушення, вчинені дітьми;

  {Абзац п’ятий частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 245-VII від 16.05.2013 }

  виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні дітей;

  розшукувати дітей, що зникли, дітей, які залишили сім’ї, навчально-виховні заклади (бродяжать) та спеціальні установи для дітей;

  {Абзац сьомий частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 609-V від 07.02.2007 }

  виявляти дорослих осіб, які втягують дітей у злочинну діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво;

  виявляти осіб, які займаються виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції, видань, що пропагують насильство, жорстокість, сексуальну розпусту;

  виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення належних умов для життя, навчання та виховання дітей;

  {Частину другу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом № 609-V від 07.02.2007 }

  вести облік правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених з спеціальних виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформувати відповідні служби у справах дітей стосовно цих дітей;

  {Абзац частини другої статті 5 в редакції Закону № 673-IV від 03.04.2003 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2377-IV від 20.01.2005 , № 609-V від 07.02.2007 }

  повертати до місця постійного проживання, навчання або направляти до спеціальних установ для дітей у термін не більше восьми годин з моменту виявлення дітей, яких було підкинуто, або які заблукали, або залишили сім’ю чи навчально-виховні заклади;

  викликати дітей, їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), а також інших осіб у справах та інших матеріалах про правопорушення і у разі ухилення без поважних причин від явки за викликом - піддавати їх приводу;

  відвідувати правопорушників, що не досягли 18 років, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити бесіди з ними, їх батьками (усиновителями) або опікунами (піклувальниками);

  {Абзац чотирнадцятий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 609-V від 07.02.2007 }

  отримувати від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності відомості, необхідні у зв’язку з матеріалами про правопорушення, що перебувають у її провадженні;

  затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без опіки та піклування, - на період до передачі їх законним представникам або до влаштування в установленому порядку, але не більше восьми годин;

  {Абзац частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1410-IV від 03.02.2004 ; в редакції Закону № 2507-VI від 09.09.2010 }

  затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі до п’яти років або більш м’яке покарання, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - до передачі їх під нагляд батьків, осіб, які їх замінюють, або адміністрації навчального чи іншого дитячого закладу, в якому постійно проживає ця дитина, але не більше восьми годин;

  {Абзац частини другої статті 5 в редакції Закону № 2507-VI від 09.09.2010 }

  затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - до доставлення їх до суду для вирішення питання про поміщення їх у приймальники-розподільники для дітей, але не більше дванадцяти годин з моменту їх затримання;

  {Абзац частини другої статті 5 в редакції Закону № 2507-VI від 09.09.2010 }

  здійснювати згідно з чинним законодавством гласні та негласні оперативно-розшукові заходи з метою розкриття кримінальних правопорушень, вчинених дітьми або за їх участю;

  {Абзац дев’ятнадцятий частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII від 16.05.2013 }

  виявляти, вести облік осіб, які втягують дітей в антигромадську діяльність;

  {Абзац частини другої статті 5 в редакції Закону № 864-XIV від 08.07.99 }

  проводити обшуки, вилучення та інші слідчі дії відповідно до кримінального процесуального законодавства;

  {Абзац двадцять перший частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII від 16.05.2013 }

  проводити за наявності законних підстав огляд дітей, речей, які є при них, транспортних засобів;

  вилучати документи і предмети, що можуть бути речовими доказами правопорушення або використані на шкоду здоров’ю дітей;

  {Абзац частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 864-XIV від 08.07.99 }

  складати протоколи про адміністративні правопорушення дітей, а також їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), які не виконують обов’язків щодо виховання і навчання дітей, інформувати відповідні служби у справах дітей;

  {Абзац частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 673-IV від 03.04.2003 }

  вносити підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності обов’язкові для розгляду подання про необхідність усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми;

  доставляти в органи Національної поліції на строк до восьми годин дітей, які вчинили адміністративне правопорушення, але не досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, для встановлення особи, обставин вчинення правопорушення та передачі їх батькам чи особам, які їх замінюють, або у притулки для дітей служб у справах дітей;

  {Абзац статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 609-V від 07.02.2007 , № 2507-VI від 09.09.2010 , № 901-VIII від 23.12.2015 }

  після встановлення особи дитини невідкладно сповіщати батьків або осіб, які їх замінюють, про адміністративне затримання дитини, а в разі вчинення кримінального правопорушення також інформувати органи прокуратури;

  {Частину другу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом № 673-IV від 03.04.2003 ; в редакції Закону № 609-V від 07.02.2007 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII від 16.05.2013 }

  повідомляти органи опіки та піклування за місцем перебування дитини про відомий факт залишення його без опіки (піклування) батьків;

  {Частину другу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом № 673-IV від 03.04.2003 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 609-V від 07.02.2007 }

  інформувати відповідні служби у справах дітей про дітей, які затримані чи яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

  {Частину другу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом № 673-IV від 03.04.2003 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII від 16.05.2013 }

  здійснювати відповідно до законодавства заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк;

  {Частину другу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом № 3167-IV від 01.12.2005 }

  вести облік правопорушників, що не досягли 18 років, які потребують медичної допомоги, у тому числі звільнених із спеціальних виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформувати відповідні служби у справах дітей стосовно цих дітей.

  {Частину другу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом № 3167-IV від 01.12.2005 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 609-V від 07.02.2007 }

  Уповноважені підрозділи органів Національної поліції виконують також інші обов’язки та мають інші права, передбачені законодавством.

  {Частина третя статті 5 в редакції Закону № 5462-VI від 16.10.2012 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015 }

  {Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону № 5462-VI від 16.10.2012 }

  Предыдущая

  5/19

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст