Главная Сервисы для юристов ... Законы Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання Стаття 25. Відповідальність суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів-юридичних осіб за порушення вимог законодавства в галузі експортного контролю Стаття 25. Відповідальність суб'єктів здійснення м...

Стаття 25. Відповідальність суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів-юридичних осіб за порушення вимог законодавства в галузі експортного контролю

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, накладає на суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів - юридичних осіб штрафи:

за порушення, передбачені абзацами другим та третім статті 24 цього Закону:

{Абзац другий частини першої статті 25 в редакції Закону № 2561-VI від 23.09.2010 }

у разі якщо за висновками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів завдано шкоду національним інтересам України (політичним, економічним, військовим) чи порушено міжнародні зобов'язання України, - у розмірі 150 відсотків вартості товарів, які були об'єктом відповідної міжнародної передачі;

{Абзац частини першої статті 25 в редакції Закону № 2561-VI від 23.09.2010 }

у разі якщо за висновками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів не завдано шкоду національним інтересам України (політичним, економічним, військовим) та не порушено міжнародні зобов'язання України, - у розмірі 100 відсотків вартості товарів, які були об'єктом відповідної міжнародної передачі;

{Абзац частини першої статті 25 в редакції Закону № 2561-VI від 23.09.2010 }

за порушення, передбачені абзацами четвертим, п'ятим та шостим статті 24 цього Закону, - в розмірі 100 відсотків вартості товарів, які були об'єктом відповідної міжнародної передачі;

{Абзац п'ятий частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

за порушення, передбачені абзацами сьомим та одинадцятим статті 24 цього Закону, - в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

{Абзац шостий частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

за порушення, передбачені абзацом восьмим статті 24 цього Закону, - в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

{Абзац сьомий частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

за порушення, передбачені абзацами дев'ятим та десятим статті 24 цього Закону, - в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Абзац восьмий частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

Для накладення штрафів за порушення, зазначені в абзацах другому та третьому статті 24 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, повинен отримати письмовий висновок Служби безпеки України, який складається з урахуванням пропозицій Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, інших центральних органів виконавчої влади і державних органів.

{Статтю 25 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

Крім накладання штрафів, зазначених у цій статті, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, може скасовувати або зупиняти дію відповідно дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, який він надав такому суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів, або скасовувати його реєстрацію в цьому органі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, наслідком чого є припинення дії всіх дозвільних документів та документів про гарантії, наданих такому суб'єкту та чинних на день скасування реєстрації.

{Частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2561-VI від 23.09.2010 , № 2672-VIII від 17.01.2019 }

У разі вчинення суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів, який має повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення або товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, правопорушень, передбачених абзацами другим - сьомим статті 24 цього Закону, або у разі, коли внаслідок таких правопорушень завдано значної шкоди політичним або економічним інтересам держави, національній безпеці або обороні держави, Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, може скасувати раніше надані такій особі зазначені повноваження.

{Частина четверта статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2672-VIII від 17.01.2019 }

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, про накладання штрафів, скасування або зупинення дії дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката або скасування реєстрації суб'єкта господарювання, державного замовника у сфері оборони в цьому органі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів може бути оскаржено в суді.

{Частина п'ята статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2672-VIII від 17.01.2019 }

Держава не несе перед суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів відповідальності за збитки, яких вона може зазнати внаслідок скасування або зупинення дії дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, а також скасування повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення або товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, якщо такий суб’єкт вчинив порушення законодавства, визначені статтею 24 цього Закону, або у разі, коли такі дії випливають із необхідності забезпечення захисту національних інтересів чи дотримання міжнародних зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння.

{Частина шоста статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2561-VI від 23.09.2010 , № 2672-VIII від 17.01.2019 }

Дія цієї статті не поширюється на державних замовників у сфері оборони в частині накладення штрафів та скасування реєстрації як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.

{Статтю 25 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 2672-VIII від 17.01.2019 }

{Стаття 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 808-IX від 17.07.2020 }

Предыдущая

25/30

Следущая
Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст