Главная Сервисы для юристов ... Законы Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання Стаття 16. Отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката Стаття 16. Отримання дозволу, висновку чи міжнарод...

Стаття 16. Отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

Рішення про надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, за результатами експертизи в галузі експортного контролю.

Для отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів або суб'єкти, зазначені у частині третій статті 15 цього Закону, мають звернутися з письмовою заявою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. У заяві зазначаються дані, необхідні для проведення експертизи та прийняття рішення по суті заяви, зокрема достовірні відомості про суб'єктів, що беруть участь у здійсненні міжнародних передач товарів, про товари та порядок їх міжнародної передачі. У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, разом із заявою подаються оригінали документів про гарантії та інші необхідні для проведення експертизи документи.

{Частина друга статті 16 в редакції Закону № 2561-VI від 23.09.2010 }

Розгляд заяв про надання дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, із залученням у визначених законодавством випадках інших державних органів, а також підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності за згодою їх керівників під час розгляду питань, що належать до їх компетенції.

{Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 912-IX від 17.09.2020 }

Заява про надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката залишається без розгляду в разі, коли:

вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням вимог цієї статті;

{Абзац другий частини четвертої статті 16 в редакції Закону № 2561-VI від 23.09.2010 }

документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цієї статті.

Про залишення заяви щодо надання дозволу, висновку, міжнародного імпортного сертифіката без розгляду центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, повідомляє заявника протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.

{Частина п'ята статті 16 в редакції Закону № 2561-VI від 23.09.2010 }

У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу, висновку, міжнародного імпортного сертифіката центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, повідомляє заявника та центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.

{Частина статті 16 в редакції Закону № 2561-VI від 23.09.2010 }

У наданні дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката відмовляється, дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат скасовується або його дія зупиняється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, у разі:

{Абзац перший частини сьомої статті 16 в редакції Закону № 2561-VI від 23.09.2010 }

виникнення потреби в забезпеченні національних інтересів чи додержанні міжнародних зобов'язань України;

припинення в установленому законодавством порядку діяльності суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

{Абзац третій частини сьомої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2672-VIII від 17.01.2019 }

визнання в установленому законодавством порядку банкрутом суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів;

необхідності проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, додаткової експертизи документів, наданих для отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката;

{Абзац п'ятий частини сьомої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

порушення суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів законодавства, у тому числі допущення порушень, передбачених статтею 24 цього Закону;

скасування реєстрації суб'єкта господарювання як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів.

{Частину сьому статті 16 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, забезпечує зберігання заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів чи суб'єктів, зазначених у частині третій статті 15 цього Закону, та пов'язаних з ними документів протягом п'яти років з дня надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката або з дня прийняття рішення про відмову в наданні такого документа.

{Частина восьма статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, видані дозвільні документи на здійснення міжнародних передач товарів (крім документів, що містять таємну інформацію), а також інформацію про їх скасування або зупинення дії в день видачі таких документів чи прийняття рішень про їх скасування або зупинення дії.

{Статтю 16 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 2530-VIII від 06.09.2018 }

Замість документів, що містять таємну інформацію, до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, в день видачі таких документів передаються відкриті відомості про такі документи: назва (тип) документа, ким виданий (орган, установа, організація), ступінь секретності, дата видачі, реєстраційний номер.

{Статтю 16 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 2530-VIII від 06.09.2018 }

Предыдущая

16/30

Следущая
Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст