Главная Сервисы для юристов ... Законы Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання Стаття 12. Реєстрація суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів Стаття 12. Реєстрація суб'єктів здійснення міжнаро...

Стаття 12. Реєстрація суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

Суб'єкти господарювання України, державні замовники у сфері оборони, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, попередньо реєструються як суб'єкти здійснення міжнародних передач товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. З цією метою зазначені суб'єкти подають відомості та документи, необхідні для проведення попередньої експертизи товарів, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. За підсумками експертизи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав залежно від категорії товарів, видів міжнародних передач таких товарів тощо та видає зазначеним суб'єктам посвідчення про їх реєстрацію як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів разом з відповідними роз'ясненнями про особливості здійснення таких передач.

{Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2561-VI від 23.09.2010 , № 2672-VIII від 17.01.2019 }

Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення про реєстрацію, якщо не потрібне додаткове міжвідомче узгодження, становить 30 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів.

{Статтю 12 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

У разі виникнення потреби у проведенні додаткового міжвідомчого узгодження загальний строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення про реєстрацію не може перевищувати 60 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів.

{Статтю 12 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

У видачі посвідчення про реєстрацію відмовляється, посвідчення про реєстрацію скасовується або його дія зупиняється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, у разі:

припинення в установленому законодавством порядку діяльності суб'єкта господарювання, державного замовника у сфері оборони;

{Абзац другий частини четвертої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2672-VIII від 17.01.2019 }

встановлення, що посвідчення або відповідні роз'яснення до нього надані на підставі недостовірних даних.

{Статтю 12 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

Попередня ідентифікація товарів, а також здійснення необхідних заходів, пов'язаних з отриманням дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів є обов'язком суб’єкта господарювання, державного замовника у сфері оборони та суб'єктів, зазначених у частині третій статті 15 цього Закону.

{Частина п'ята статті 12 в редакції Закону № 2561-VI від 23.09.2010 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2672-VIII від 17.01.2019 }

Суб'єкт господарювання, державний замовник у сфері оборони та суб'єкти, зазначені у частині третій статті 15 цього Закону, мають право доручити проведення попередньої ідентифікації товарів юридичній особі, яка отримала в установленому порядку повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів.

{Частина шоста статті 12 в редакції Закону № 2561-VI від 23.09.2010 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2672-VIII від 17.01.2019 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, надає юридичним особам повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю та видає таким юридичним особам відповідні свідоцтва з додатками, у яких зазначаються переліки штатних і позаштатних експертів та відповідних позицій товарів (або груп товарів), щодо яких експертами здійснюється попередня ідентифікація товарів.

{Статтю 12 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

Порядок надання таких повноважень визначається Кабінетом Міністрів України.

Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про отримання юридичною особою повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів, що підлягають державному експортному контролю, якщо не потрібне додаткове міжвідомче узгодження, становить 45 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів.

{Статтю 12 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

У разі необхідності проведення додаткового міжвідомчого узгодження міністерства, інші державні органи повинні надати відповідний висновок протягом 15 днів з дня отримання відповідного запиту центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.

{Статтю 12 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

У видачі свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю або у продовженні строку його дії відмовляється у разі:

наявності в документах, наданих юридичною особою, недостовірної інформації;

неподання юридичною особою всіх необхідних документів;

порушення юридичною особою законодавства у галузі державного експортного контролю.

{Статтю 12 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

Свідоцтво про надання повноважень підлягає скасуванню у разі:

порушення уповноваженою юридичною особою законодавства у галузі державного експортного контролю;

надання уповноваженою юридичною особою завідомо неправдивого висновку щодо попередньої ідентифікації товарів;

встановлення, що свідоцтво про отримання юридичною особою повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю надано юридичній особі на підставі наданих такою особою недостовірних даних;

надання уповноваженою юридичною особою висновку щодо попередньої ідентифікації, підготовленого з порушенням встановленої у додатках до свідоцтва відповідності експертів та товарів (груп товарів), щодо яких вони здійснюють експертизу;

припинення юридичної особи або за заявою цієї особи.

{Статтю 12 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 2561-VI від 23.09.2010 }

{Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 808-IX від 17.07.2020 }

Предыдущая

12/30

Следущая
Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст