Главная Блог ... Консультации от юристов Правові аспекти легалізації студентів-іноземців на території України: консультує адвокат РОГОЗІН С.Л. Правові аспекти легалізації студентів-іноземців на...

Правові аспекти легалізації студентів-іноземців на території України: консультує адвокат РОГОЗІН С.Л.

Отключить рекламу
 - b20d81dfe0773fe5ad995fb90fb5b306.jpg

У цій публікації дізнавайтесь…

 1. Які акти регулюють порядок в’їзду та перебування студентів-іноземців на території України.
 2. Порядок законного в’їзду на територію України.
 3. Посвідка на тимчасове проживання: навіщо потрібна та як отримати.
 4. Скільки коштує послуга щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання.
 5. Строк дії посвідки на тимчасове проживання та як діяти у випадку, коли він завершився.
 6. Чи дійсна посвідка на тимчасове проживання у випадку відрахування студента.

Питання легалізації студентів-іноземців на території України на сьогодні є надзвичайно актуальним, оскільки продовж декількох останніх років найпопулярнішою підставою для в’їзду в Україну іноземців є саме навчання в українських ВУЗах.

Отож, кожного року кількість іноземних студентів в Україні збільшується. Про це свідчать проаналізовані статистичні дані. Відтак, станом на 1 січня 2021 року їх кількість складала 76 548 студентів. Для порівняння, станом на 2018 рік ця цифра була меншою - 75 605 студентів.

1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В’ЇЗДУ ТА ПЕРЕБУВАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Висвітлення питання легалізації студентів-іноземців на території України безумовно варто розпочати із базового правового регулювання.

Саме тому, надаю перелік законів та підзаконних нормативно-правових актів, які точно знадобляться кожній особі не громадянину, якій необхідно певний проміжок часу знаходитися на території України у зв'язку з навчанням.

1. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

Цим законом врегульований правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні (тобто, їх права, обов’язки, гарантії прав) та встановлює порядок їх в’їзду в Україну та виїзду з України.

Посилання на закон тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 322 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання»

У цьому акті можна ознайомитися із інформацією про обов’язкові реквізити посвідки на тимчасове проживання, а також переглянути зовнішній вигляд цього документу.

Посилання на постанову тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2018-%D0%BF#Text

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 150 «Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України»

Цей Порядок визначає процедуру продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. Затосовуюється у випадку, якщо особа не бажає отримувати статус «постійне проживання»

Посилання на постанову тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150-2012-%D0%BF#Text

4. Наказ МВС Адміністрації ДПС України СБУ від 23 квітня 2012 року № 353/271/150 «Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства»

Положення цього акту застосовуються у випадку незаконного перебування на території України іноземців.

Посилання на наказ тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12#Text

Додатково можна також звернути увагу на такі акти:

1. Закон України «Про імміграцію»

Цей Закон визначає умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Відповідно до статті 1 закону імміграція - це прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання.

Посилання на закон тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2491-14#Text

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 321 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання»

У цьому акті можна ознайомитися із інформацією про обов’язкові реквізити посвідки на постійне проживання, а також переглянути зовнішній вигляд цього документу.

Посилання на постанову тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2491-14#Text

2. ПОРЯДОК ЗАКОННОГО В’ЇЗДУ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

КРОК 1. ПРОХОДЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА КОРДОНІ

Відповідно до вимог чинного законодавства іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають в Україну або перебувають на території України, підлягають реєстрації.

Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в'їжджають в Україну, здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України органами охорони державного кордону.

Факт проходження реєстрації підтверджується відміткою про реєстрацію, яка проставляється в паспортному документі, а у подальшому додатково у інших передбачених законодавством України документах (наприклад, за умови отримання посвідки на тимчасове проживання відповідна відмітка проставляється і у цьому документів).

Зауважу, що законодавець чітко відзначає те, що відмітка про реєстрацію іноземця або особи без громадянства дійсна на всій території України незалежно від місця перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України. ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ОСОБІ НЕ ПОТРІБНО ДОДАТКОВО ПРОХОДИТИ РЕЄСТРАЦІЙНІ ДІЇ ВСЕРЕДИНІ КРАЇНИ.

КРОК 2. ОТРИМАННЯ ПОСВІДКИ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ

Відповідно до частини 14 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період навчання.

Отож, для того, щоб студенту-іноземцю чи особі без громадянства легалізувати своє перебування в Україні, необхідно, по-перше, при в’їзді в Україну мати ПАСПОРТНИЙ ДОКУМЕНТ (для проставлення відповідної відмітки про реєстрацію); по-друге, оформити ПОСВІДКУ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ в подальшому.

3. ПОСВІДКА НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ: НАВІЩО ПОТРІБНА, ЯК ОТРИМАТИ ТА СКІЛЬКИ ДІЄ?

Відповідно до частини 14 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період навчання.

ТОБТО, ПОСВІДКА НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ – ЦЕ ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ ІНОЗЕМЦЮ ЧИ ОСОБІ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ЗАКОННО ПЕРЕБУВАТИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Рішення про оформлення та видачу посвідки на тимчасове проживання приймають територіальні підрозділи Державної міграційної служби. Тому звертатися необхідно саме до цих органів.

Для того, щоб отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, особі необхідно звернутися із такими ДОКУМЕНТАМИ:

- заява особи

- дійсний поліс медичного страхування

- документ, що підтверджує факт навчання в Україні

- документ, що підтверджує зобов'язання навчального закладу повідомити Державну міграційну службу України про відрахування з такого закладу

Окрім цього, НЕОБХІДНО ДОДАТИ:

- чотири кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра

- паспортний документ іноземця або особи без громадянства з відповідною довгостроковою візою та копією сторінки паспортного документа з такою візою

- копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку

- документ, що підтверджує сплату державного мита та адміністративного збору за оформлення та видачу посвідки

Зверніть увагу, що уповноважений орган повинен повернути особі паспортний документ одразу після прийняття заяви про видачу посвідки!

Також, пам’ятайте, що органам державної влади заборонено вимагати від іноземців або осіб без громадянства, членів їхніх сімей та інших осіб будь-які інші документи або відомості, не визначені законодавством, для видачі посвідки на тимчасове проживання.

Посвідка на тимчасове проживання видається у 10-денний строк з дня отримання заяви про її оформлення.

4. СКІЛЬКИ КОШТУЄ ПОСЛУГА ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПОСВІДКИ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ?

Для отримання цієї послуги здійснюються наступні платежі:

1) державне мито у розмірі 34 грн. (відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»)

2) вартість адміністративної послуги у розмірі 884 грн. (включаючи вартість бланка посвідки)

3) адміністративний збір за оформлення або обмін посвідки на тимчасове проживання 340,00 грн.

5. СТРОК ДІЇ ПОСВІДКИ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ ТА ЯК ДІЯТИ У ВИПАДКУ, КОЛИ ВІН ЗАВЕРШИВСЯ

Посвідка на тимчасове проживання є чинною протягом періоду навчання, який зазначається в документі, що підтверджує факт навчання в Україні. При цьому, строк дії посвідки на тимчасове проживання не може перевищувати строку дії паспортного документа іноземця або особи без громадянства.

У випадку, якщо строк дії посвідки завершився раніше, ніж особа завершила навчання, їй необхідно буде продовжувати строк дії такої посвідки.

Відповідно до частини 3 статті 5-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» строк дії посвідки на тимчасове проживання може бути продовжено необмежену кількість разів, за наявності підстав, передбачених законом.

Для того, щоб продовжити дію посвідки, необхідно надати той самий перелік документів що й для отримання посвідки та додатково надати оригінал посвідки на тимчасове проживання, строк дії якої завершиться найближчим часом.

Посвідка, що підлягає обміну, після прийому документів повертається іноземцю або особі без громадянства та здається ними під час отримання нової посвідки.

При цьому, важливо врахувати, що іноземець або особа без громадянства подає документи для продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання не пізніш як за 15 календарних днів до закінчення строку її дії.

6. ЧИ ДІЙСНА ПОСВІДКА НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ У ВИПАДКУ ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТА?

Якщо ми звернемось до законодавства України, то віднайдемо там обов’язок вищих закладів освіти протягом 10 днів з моменту відрахування студентів-іноземців повідомляти про це Державну міграційну службу.

Цей орган, у свою чергу, протягом декількох робочих днів від дня отримання такого повідомлення скасовує термін дії тимчасової посвідки для іноземця та встановлює йому термін для виїзду з України.

Отож, відрахування студента із вищого закладу освіти неминуче зумовлює втрату чинності посвідки на тимчасове проживання, тобто, фактично, у особи, при цьому, перестають існувати законні підстави для перебування на території України

Якщо студент добросовісно навчається, не прострочує платежі за навчання та не порушує внутрішній порядок – проблем ніяких не виникає, але, якщо іноземець цього не робить і його відраховують з університету, його чекають деякі складнощі, а саме:

• виїзд за кордон протягом чітко окреслених ДМС термінів;

• примусове повернення до держави свого громадянства;

• заборона на в’їзд в Україну або ж депортація (примусове видворення).

У випадку виникнення запитань проконсультую індивідуально, з конкретної ситуації. Відповім на поставлені запитання. Консультація дозволить скласти оптимальний план дій і уникнути неочікуваних та негативних наслідків. Консультація адвоката отримана сьогодні – ваша безпека та впевненість завтра та завжди.

Індивідуальні консультації надаються за попереднім записом за телефоном: +3805019-359-42, +38067-940-63-00.

У випадку якщо виникли запитання або необхідно вивчити конкретні документи, звертайтеся за електронною адресою - rogozin555@ukr.net (для пересилки документів) або за вказаними телефонами.

Автор консультації: З повагою, Адвокат Сергій Леонідович РОГОЗІН

 • 619

  Просмотров

 • 0

  Коментарии

 • 619

  Просмотров

 • 0

  Коментарии


 • Поблагодарить Отключить рекламу

  Оставьте Ваш комментарий:

  Добавить

  Другие наши сервисы:

  • Бесплатная консультация

   Получите быстрый ответ на юридический вопрос в нашем мессенджере , который поможет Вам сориентироваться в дальнейших действиях

  • ВИДЕОЗВОНОК ЮРИСТУ

   Вы видите своего юриста и консультируетесь с ним через экран, чтобы получить услугу, Вам не нужно идти к юристу в офис

  • ОБЪЯВИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ТЕНДЕР

   На выполнение юридической услуги и получите самое выгодное предложение

  • КАТАЛОГ ЮРИСТОВ

   Поиск исполнителя для решения Вашей проблемы по фильтрам, показателям и рейтингу

  Популярные консультации

  Смотреть все консультации
  Смотреть все консультации
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст