Постанова КГС ВП від 17.07.2020 року у справі №5002-10/1364-2012

04.10.2020
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року

м. Київ

Справа № 5002-10/1364-2012

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Банаська О. О. - головуючого, Васьковського О. В., Пєскова В. Г.

за участю секретаря судового засідання Солоненко А. В.

за участю представників:

ПАТ "Акціонерний комерційний промислово- інвестиційний банк": Суденко Р. В.

ТОВ фірма "Консоль ЛТД": Пєвцова О. П.

третьої особи ОСББ "Золотоустівська 50": Отцевич Є. Ю., Каменецький Ю. Г (голова ОСББ)

третьої особи ОСОБА_2 : ОСОБА_3

третьої особи: ОСОБА_4 (особисто)

третьої особи: ОСОБА_5 (особисто)

третьої особи: ОСОБА_50 (особисто)

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2019

у складі колегії суддів: Тищенко А. І. (головуючої), Скрипки І. М., Михальської Ю. Б.

та рішення Господарського суду Київської області від 03.09.2018

у складі судді Бабкіної В. М.

у справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"

до

1.Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Консоль ЛТД"

2.Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Естейт"

3.Товариства з обмеженою відповідальністю "Стрім-Авто"

4.Публічного акціонерного товариства "Севастопольський завод залізобетонних виробів"

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів-1, 3: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_2 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_4 , Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Золотоустівська 50", ОСОБА_63

про стягнення 42 760 259,39 грн

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст і підстави позовних вимог

1. Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі - ПАТ "Промінвестбанк", позивач) звернулося до Господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю фірми "Консоль ЛТД" (далі - ТОВ фірма "Консоль ЛТД", відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Естейт" (далі - ТОВ "Реал Естейт", відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Стрім-Авто" (далі - ТОВ "Стрім-Авто", відповідач-3), Відкритого акціонерного товариства "Севастопольський завод залізобетонних виробів" (далі - ВАТ "Севастопольський завод залізобетонних виробів", відповідач-4) про стягнення 42 760 259,39 грн заборгованості за кредитним договором № 160 від 27.12.2005, у тому числі шляхом звернення стягнення на рухоме та нерухоме майно відповідачів за договорами застави та іпотеки, зокрема, за договором іпотеки від 08.12.2005 (реєстровий № 6179), укладеним між позивачем та відповідачами 1, 3, згідно з переліком майна, зазначеного у прохальній частині позовної заяви.

2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що у зв`язку з порушенням ТОВ фірмою "Консоль ЛТД" зобов`язань, передбачених кредитним договором, банк отримав право вимоги солідарного стягнення заборгованості з відповідачів 2, 3, 4 (ТОВ "Реал Естейт", ТОВ "Стрім-Авто" та ВАТ "Севастопольський завод залізобетонних виробів"), які виступили поручителями (майновими поручителями, заставодавцями, іпотекодавцями) в забезпечення виконання зобов`язань відповідача-1 за кредитним договором № 160 від 27.12.2005 перед банком.

Фактичні обставини справи, установлені судами попередніх інстанцій

3. 27.12.2005 між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство), правонаступником якого є ПАТ "Промінвестбанк" (банк), та ТОВ фірма "Консоль ЛТД" (позичальник) було укладено кредитний договір № 160, а також ряд договорів про внесення змін до нього, у тому числі - № 1/160 від 21.02.2007, № 2/160 від 18.01.2008, № 3/160 від 28.11.2008, № 4/160 від 30.04.2009, № 5/160 від 30.06.2009, № 6/160 від 08.02.2010, № 7/160 від 20.08.2010, № 8/160 від 30.09.2010, № 9/160 від 17.12.2010

4. Відповідно до п. 2.1 договору банк зобов`язується надати позичальнику валютний кредит у сумі 34 421 150,96 грн на умовах, встановлених цим договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти, встановлені цим договором.

5. Згідно з пунктом 2.2 договору кінцевий термін повернення кредиту - не пізніше 01.07.2015.

6. Пунктом 3.2 договору передбачено, що проценти за користування кредитом сплачуються позичальником, виходячи із встановленої банком процентної ставки у розмірі 14 % річних.

7. У пункті 3.5 договору сторонами узгоджено, що нарахування банком процентів починається з дати першої оплати розрахункових документів позичальника з позичкового рахунку по передостанній робочий день поточного місяця, а також в день повного погашення кредиту на суму щоденного залишку заборгованості за кредитом і сплачуються позичальником в іноземній валюті з поточних рахунків позичальника у філії "Кримське центральне відділення "Промінвестбанку". При розрахунку процентів використовується метод "факт/факт", виходячи із фактичної кількості днів у місяці та у році. Проценти за грудень місяць нараховуються банком в останній робочий день цього місяця за період з першого по останній календарний день грудня місяця та сплачуються позичальником не пізніше останнього робочого дня цього ж місяця.

8. Згідно з пунктом 3.6 договору у випадку порушення позичальником встановленого пунктом 2.2 цього договору строку погашення одержаного кредиту, позичальник надалі сплачує проценти за неправомірне користування кредитом, виходячи із процентної ставки, порядок нарахування та сплати яких встановлюється згідно з підпунктами 3.4, 3.5 цього договору.

9. У відповідності з пунктом 3.7 договору у випадку, якщо банком застосована до позичальника неустойка у вигляді пені, остання нараховується банком з дати виникнення обставин, що є підставою для застосування пені, до дати припинення цих обставин включно, та сплачується позичальником у порядку, передбаченому підпунктами 3.3, 3.4 цього договору для нарахування та сплати процентів, на рахунок, номер якого повідомляється банком позичальнику негайно після його відкриття.

10. Відповідно до підпункту 5.3.5 пункту 5.3 договору банк має право вимагати від позичальника незалежно від настання строку остаточного погашення кредиту сплати у повному обсязі заборгованості за кредитом та/або плати за надання кредиту, та/або неустойки за умови, якщо позичальник не виконав у строк свої зобов`язання по поверненню кредиту та/або плати за кредит, та/або інші зобов`язання по сплаті грошових коштів, передбачених кредитним договором.

11. Згідно з пунктом 6.1 договору за невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе згідно умов цього договору зобов`язань винна сторона сплачує іншій стороні неустойку, передбачену цим договором, а також відшкодовує збитки, понесені іншою стороною.

12. У пункті 6.3 договору сторони домовилися, що за несвоєчасну сплату сум кредиту та/або комісійної винагороди за надання кредиту та/або плати за кредит, та/або процентів за неправомірне користування кредитом позичальник сплачує банку пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період прострочення та нараховується щоденно.

13. Пунктом 7.7 договору передбачено, що банк може звернутись до суду з вимогою про захист своїх прав за цим договором (строк позовної давності) протягом 10 років.

14. ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" було виконано свої зобов`язання за договором № 160 від 27.12.2005 шляхом надання ТОВ фірмі "Консоль ЛТД" кредитних коштів у повному обсязі, що підтверджується наявною в матеріалах справи довідкою філії "Кримське центральне відділення ПАТ "Промінвестбанк" № 02/1021 від 12.04.2012.

15. У зв`язку з порушенням ТОВ фірмою "Консоль ЛТД" зобов`язань, передбачених кредитним договором, банк 09.09.2011 направив відповідачу-1 претензію-вимогу № 14/4123 від 09.09.2011, в якій вимагав від останнього у тридцятиденний термін погашення в повному обсязі заборгованості за кредитним договором № 160 від 27.12.2005 (із змінами та доповненнями), яка станом на 30.08.2011 складала 39 269 282,40 грн.

16. 07.10.2011 банк отримав від ТОВ фірми "Консоль ЛТД" відповідь на претензію-вимогу № 631 від 07.10.2011 згідно з якою відповідач-1 підтвердив наявність заборгованості у зазначеному обсязі та просив не нараховувати пеню за прострочення оплати відсотків.

17. Проте, позичальник свої зобов`язання за договором так і не виконав, що додатково призвело до виникнення у останнього заборгованості перед банком в сумі 4 848 313,11 грн, яка складається з відсотків за користування кредитом у розмірі 4 610 359,52 грн та пені за прострочення оплати відсотків у розмірі 237 953,59 грн.

18. Посилаючись на вищевикладені обставини банк звернувся до суду з даним позовом.

19. Справа розглядалась судами неодноразово, востаннє, суд апеляційної інстанції переглянув справу відповідно до вказівок Верховного Суду викладених у постанові від 28.05.2019 в частині розгляду позовних вимог про звернення стягнення на майнові права за договором іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179).

20. Судами попередніх інстанцій встановлено, що між ПАТ "Промінвестбанк" (іпотекодержатель) та ТОВ "Стрім-Авто" та ТОВ фірма "Консоль ЛТД" (іпотекодавці) було укладено договір іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179), згідно якого в забезпечення вимог банку було передано майнові права на нерухоме майно, яке буде належати іпотекодавцям в майбутньому, а саме - майнові права на об`єкт незавершеного будівництва, житловий будинок, що буде збудований на земельній ділянці, площею 2 228 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 50.

21. Зазначений договір забезпечує вимогу іпотекодержателя, що випливає з кредитного договору № 160 від 27.12.2005 (а також усіх додаткових угод до нього, які можуть бути укладені до закінчення строку дії кредитного договору), укладеного між іпотекодержателем та позичальником (ТОВ фірма "Консоль ЛТД"), за умови якого позичальник зобов`язаний не пізніше 20.12.2010 повернути іпотекодержателю валютний кредит у розмірі 6 291 192 євро, сплатити проценти за користування ним згідно умов кредитного договору, а також можливу неустойку і інші виплати у розмірі і у випадках, передбачених кредитним та цим договором. Згідно з умовами цього договору іпотекодержатель має право у випадку невиконання позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором отримати задоволення за рахунок майнових прав, заставлених нижче на вказаних умовах. Предмет договору становлять майнові права на нерухоме майно, яке буде належати іпотекодавцям в майбутньому. Іпотекодавці набудуть право власності на нерухоме майно з моменту його державної реєстрації у відповідному державному органі.

22. Відповідно до пункту 1.2 договору згідно з балансовою довідкою станом на 01.12.2005, виданою ТОВ Фірма "Консоль ЛТД" за № 2360 від 14.12.2005, вартість предмета іпотеки становить 15 517 257,70 грн.

23. Заставна вартість предмета іпотеки визначається сторонами у сумі 15 000 000,00 грн (пункт 1.3 договору).

24. На підставах, передбачених законодавством України, на предмет іпотеки може бути звернуто стягнення (підпункт 2.1.2 пункту 2.1 договору).

25. Відповідно до підпункту 4.1.9 пункту 4.1 договору іпотекодавці зобов`язані після вводу в експлуатацію нерухомого майна - жилого будинку, що будується на земельній ділянці, площею 2 228 кв. м за адресою: АДРЕСА_1, отримати свідоцтво на право власності, зареєструвати його в органах державної влади (тобто Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на нерухоме майно), оформити довідку-характеристику (чи будь-який інший документ про визначення інвентаризаційної вартості) вищезазначеного нерухомого майна та на протязі 90 днів внести зміни та доповнення до цього договору іпотеки, шляхом підписання сторонами (іпотекодержателем та іпотекодавцями) нового договору іпотеки вищезазначеного нерухомого майна.

26. Згідно з актом державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 16.01.2008 житловий будинок по вул. Золотоустівська, 50 у м. Києві, майнові права на який було передано в іпотеку позивачу, було прийнято в експлуатацію 16.01.2008.

27. Треті особи виконали свої грошові зобов`язання за укладеними з ТОВ "Консоль ЛТД" договорами про спільну діяльність з пайової участі у будівництві багатоквартирного житлового будинку по вул. Золотоустівській, 50, у м. Києві, повністю сплативши вартість квартир. Тобто, вчинили дії, спрямовані на виникнення юридичних фактів, необхідних і достатніх для отримання права вимоги переходу права власності на об`єкт будівництва або набуття майнових прав на цей об`єкт. Як встановлено судом апеляційної інстанції ці договори про спільну діяльність були укладені раніше, до укладення договору іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179).

28. Позивач просив суд задовольнити позовні вимоги в частині стягнення на предмет іпотеки - житловий будинок по вул. Золотоустівська, 50 у м. Києві, за винятком приміщення № 105 (поверх 1-3) щодо якого є рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 29.01.2014 у справі № 761/26656/13-ц про визнання в цій частині договору недійним.

29. Згідно з долученою представником позивача довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно і Державного реєстру іпотек №131799493 від 23.07.2018, 17.02.2011 у Державному реєстрі іпотек зареєстровано обтяження іпотекою ПАТ "Промінвестбак" майнових прав на нерухоме майно, яке буде належати іпотекодавцю в майбутньому - об`єкт незавершеного будівництва (житловий будинок, що буде збудований за адресою: АДРЕСА_1, та 85% якого належить ТОВ фірмі "Консоль ЛТД", а 15% - ТОВ "Стрім-Авто") (реєстраційний номер обтяження - 2753033); при цьому, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено ряд записів про право власності фізичних осіб на групи приміщень у спірному багатоквартирному будинку з визначенням форми власності (приватна) та часток кожного із власників у спірному майні ( ОСОБА_39 - запис №14106369, ОСОБА_64 - запис №20675234, ОСОБА_50 - запис №7315188, ОСОБА_13 - запис №7315172, ОСОБА_14 - запис №7315184).

Короткий зміст рішень судів попередніх інстанцій

30. Рішенням Господарського суду Київської області від 08.09.2015 позов задоволено частково. Стягнуто солідарно з ТОВ фірми "Консоль ЛТД" та ВАТ "Севастопольський завод залізобетонних виробів" відповідно до договору поруки №160-п/-1 від 27.12.2005 на користь ПАТ "Промінвестбанк" заборгованість за кредитним договором № 160 від 27.12.2005 станом на 11.04.2012 в розмірі 42 760 259,39 грн, яка складається із заборгованості за кредитом в розмірі 34 421 150,96 грн, заборгованості зі сплати процентів за користування кредитом в розмірі 7 538 209,57 грн, заборгованості зі сплати пені за прострочку сплати процентів за користування кредитом в розмірі 800 898,86 грн. Також стягнуто з ТОВ "Реал Естейт" на користь ПАТ "Промінвестбанк" згідно з договором поруки № 160-п/ф від 12.02.2009 - 14 146 євро 77 євроцентів, що в еквіваленті становить 148 330,29 грн; з ТОВ "Реал Естейт" на користь ПАТ "Промінвестбанк" згідно з договором поруки № 160-п/ф/2 від 12.03.2009 стягнуто 15 879 євро 99 євроцентів, що в еквіваленті становить 166 503,35 грн; стягнуто з ТОВ "Реал Естейт" на користь ПАТ "Промінвестбанк" згідно з договором поруки № 160-п/ф/3 від 07.07.2009 - 27 742 євро 03 євроценти, що в еквіваленті становить 290 878,07 грн; з ТОВ "Реал Естейт" на користь ПАТ "Промінвестбанк" згідно з договором поруки № 160-п/ф/4 від 18.09.2009 стягнуто 11 723 євро 61 євроцентів, що в еквіваленті становить 122 923,27 грн. В решті позовні вимоги залишено без розгляду.

31. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.09.2017 залишено без задоволення апеляційну скаргу ПАТ "Промінвестбанк" про скасування рішення в частині залишення без розгляду спірних вимог про звернення стягнення на предмет застави, а рішення Господарського суду Київської області від 08.09.2015 залишено без змін.

32. Постановою Верховного Суду від 13.03.2018 касаційну скаргу ПАТ "Промінвестбанк" задоволено. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.09.2017 та рішення суду першої інстанції від 08.09.2015 у справі № 5002-10/1364-2012 скасовано в частині залишення без розгляду позовних вимог ПАТ "Промінвестбанк" про звернення стягнення на майно ТОВ фірми "Консоль ЛТД", ТОВ "Реал Естейт", ТОВ "Стрім-Авто", ВАТ "Севастопольський завод залізобетонних виробів", справу в зазначеній частині направлено для розгляду до місцевого господарського суду.

33. Рішенням Господарського суду Київської області від 03.09.2018 позовні вимоги ПАТ "Промінвестбанк" в частині вимог про звернення стягнення на майно та майнові права ТОВ фірми "Консоль ЛТД", ТОВ "Реал Естейт", ТОВ "Стрім-Авто" та ВАТ "Севастопольський завод залізобетонних виробів" задоволено частково; стягнуто солідарно з ТОВ фірми "Консоль ЛТД", ТОВ "Реал Естейт", ТОВ "Стрім-Авто" та ВАТ "Севастопольський завод залізобетонних виробів" на користь ПАТ "Промінвестбанк" заборгованість за кредитним договором № 160 від 27.12.2005 станом на 11.04.2012, яка складається із заборгованості за кредитом в розмірі 34 421 150,96 грн, заборгованості зі сплати процентів за користування кредитом в розмірі 7 538 209,57 грн, заборгованості зі сплати пені за прострочку сплати процентів за користування кредитом в розмірі 800 89886 грн, а всього - 42 760 259,39 грн, шляхом звернення стягнення на предмети застави та іпотеки відповідно до договорів застави та іпотеки, укладених між позивачем, як заставодержателем (іпотекодержателем), та відповідачами 1, 2, 4, як заставодавцями (іпотекодавцями), згідно з переліком, викладеним у пунктах 2.1.-2.10. резолютивної частини рішення місцевого суду, шляхом продажу на прилюдних торгах за початковою ціною, яка буде встановлена згідно з експертним висновком суб`єкта оціночної діяльності у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України "Про виконавче провадження". У задоволенні позовних вимог щодо стягнення з ТОВ "Стрім-Авто" (відповідача-3) та ТОВ фірми "Консоль ЛТД" (відповідача-1) заборгованості за кредитним договором № 160 від 27.12.2005 шляхом звернення стягнення відповідно до договору іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179) на майнові права на нерухоме майно, а саме на житловий будинок, що зводиться на земельній ділянці площею 2 228 кв. м за адресою: АДРЕСА_1, шляхом продажу на прилюдних торгах за початковою ціною, яка буде встановлена згідно експертного висновку суб`єкта оціночної діяльності у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України "Про виконавче провадження", відмовлено.

34. Задовольняючи позовні вимоги в частині вимог до ТОВ фірми "Консоль ЛТД", ТОВ "Реал Естейт" та ВАТ "Севастопольський завод залізобетонних виробів" місцевий суд виходив із встановлених обставин дійсності їх забезпечувальних зобов`язань за договорами поруки та застави (іпотеки) перед позивачем - ПАТ "Промінвестбанк", а також вартості заставного майна, що визначена в договорах застави та іпотеки на момент розгляду позовних вимог та обставин наявності у ТОВ фірми "Консоль ЛТД" заборгованості перед ПАТ "Промінвестбанк" за кредитним договором № 160 від 27.12.2005 на суму 42 760 259,39 грн, що підтверджена рішенням місцевого суду від 08.09.2015 у даній справі, яке в цій частині залишено без змін постановою Верховного Суду від 13.03.2018.

35. Місцевий господарський суд відмовив в позові ПАТ "Промінвестбанк" в частині вимог до ТОВ фірми "Консоль ЛТД" та ТОВ "Стрім-Авто" про стягнення заборгованості за кредитним договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179), оскільки відповідачами -1, 3 передано в заставу банку майнові права у житловому будинку, що зводиться на земельній ділянці, площею 2 228 кв. м за адресою: АДРЕСА_1, заставною вартістю 15 000 000,00 грн, тобто майнові права на майно, яке буде належати іпотекодавцеві в майбутньому. При цьому, відповідно до підпункту 4.1.9 пункту 4.1 договору іпотеки, іпотекодавець зобов`язався після введення житлового будинку, що будується, в експлуатацію отримати свідоцтво на право власності та здійснити реєстраційні дії щодо новоствореного нерухомого майна, оформити його довідку-характеристику та впродовж 90 днів внести зміни та доповнення до договору іпотеки шляхом підписання сторонами нового договору іпотеки новоствореного нерухомого майна.

36. Судом першої інстанції встановлено, що під час розгляду даної справи суду не надано доказів того, чи перетворилися майнові права на об`єкт нерухомості (житловий будинок у м. Києві, вул. Золотоустівська, 50), передані в іпотеку ПАТ "Промінвестбанк" за договором іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179), у право власності на цей об`єкт по завершенню будівництва будинку, за ким зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 50, чи є реальна можливість окремо від іншого майна, переданого в заставу, визначити вартість такого предмета застави шляхом проведення його оцінки.

37. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2019 апеляційну скаргу ПАТ "Промінвестбанк" задоволено, рішення Господарського суду Київської області від 03.09.2018 у справі № 5002-10/1364-2012 скасовано в частині (пункт 3 резолютивної частини) відмови у задоволенні вимоги про стягнення з ТОВ "Стрім-Авто" та ТОВ фірми "Консоль ЛТД" заборгованості за кредитним договором №160 від 27.12.2005 шляхом звернення стягнення на майнові права на нерухоме майно, а саме на житловий будинок на земельній ділянці площею 2 228 кв. м за адресою: АДРЕСА_1, за договором іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179) та прийняв в цій частині нове рішення про її задоволення; стягнуто з ТОВ "Стрім-Авто" та ТОВ фірми "Консоль ЛТД" на користь ПАТ "Промінвестбанк" заборгованість за кредитним договором № 160 від 27.12.2005 шляхом звернення стягнення на майнові права на нерухоме майно, а саме на житловий будинок на земельній ділянці, площею 2 228 кв. м за адресою: АДРЕСА_1, за договором іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179) шляхом продажу на прилюдних торгах за початковою ціною, яка буде встановлена згідно експертного висновку суб`єкта оціночної діяльності у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України "Про виконавче провадження". В решті рішення Господарського суду Київської області від 03.09.2018 у справі № 5002-10/1364-2012 залишено без змін.

38. Постановою Верховного Суду від 28.05.2019 касаційні скарги Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Золотоустівська 50" (далі - ОСББ "Золотоустівська 50") та ОСОБА_4 задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2019 (в частині розгляду позовних вимог про звернення стягнення на майнові права за договором іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179) у справі № 5002-10/1364-2012 скасовано. Справу передано на новий апеляційний розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

39. Суд касаційної інстанції вказав, зокрема, на передчасність висновку про можливість реалізації позивачем права на звернення стягнення на майнові права на житловий будинок на земельній ділянці, площею 2228 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1, який на момент пред`явлення банком-іпотекодержателем позовних вимог у жовтні 2014 року було завершено будівництвом та введено в експлуатацію ще 16.01.2008, тоді як в іпотеку у 2005 році передавалися майнові права на об`єкт незавершеного будівництва.

40. До того ж, згідно з довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно і Державного реєстру іпотек № 131799493 від 23.07.2018, 17.02.2011 у Державному реєстрі іпотек зареєстровано обтяження іпотекою ПАТ "Промінвестбак" майнових прав на нерухоме майно, яке буде належати іпотекодавцю в майбутньому - об`єкт незавершеного будівництва (житловий будинок, що буде збудований за адресою: АДРЕСА_1, та 85 % якого належить ТОВ фірмі "Консоль ЛТД", а 15% - ТОВ "Стрім-Авто") (реєстраційний номер обтяження - 2753033); при цьому, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено ряд записів про право власності фізичних осіб на групи приміщень у спірному багатоквартирному будинку з визначенням форми власності (приватна) та часток кожного із власників у спірному майні ( ОСОБА_39 - запис № 14106369, ОСОБА_64 - запис № 20675234, ОСОБА_50 - запис № 7315188, ОСОБА_13 - запис №7315172, ОСОБА_14 - запис № 7315184).

41. За результатами нового апеляційного перегляду справи постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2019 рішення Господарського суду Київської області від 03.09.2018 у справі № 5002-10/1364-2012 залишено без змін.

42. Постанова суду апеляційної інстанції мотивована відсутністю у іпотекодавців на момент укладення договору іпотеки документального підтвердження набуття ними права власності на предмет іпотеки (об`єкт нерухомості) в майбутньому після завершення його будівництва та здачі в експлуатацію, як цього вимагає диспозиція частини другої статті 5 Закону України "Про іпотеку" (в редакції станом на 28.12.2005) та не поширенням іпотеки на ту частину завершеного будівництвом об`єкта нерухомості, яка набута у власність третіми особами на підставі цивільно-правових договорів (інвестування з подальшим укладенням договору купівлі-продажу, дарування, міни тощо) до моменту звернення ПАТ "Промінвестбанк" 13.10.2014 з позовом до ТОВ фірми "Консоль ЛТД" та ТОВ "Стрім-Авто" про звернення стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий №6179).

43. Відтак апеляційний суд дійшов висновку, що позовні вимоги про звернення стягнення на майнові права на житловий будинок по вул. Золотоустівській, 50 у місті Києві, який завершений будівництвом та введений в експлуатацію у 2008 році з подальшим набуттям житлових і нежитлових приміщень у зазначеному будинку у власність третіми особами з проведенням державної реєстрації їх речових прав на частини спірного нерухомого майна у відповідних державних реєстрах та реалізацією співвласниками права на створення ОСББ "Золотоустівська 50" як представницького органу всіх власників квартир та нежитлових приміщень у спірному багатоквартирному будинку задоволенню не підлягають.

Короткий зміст наведених у касаційній скарзі вимог

44. Не погоджуючись із наведеними судовими рішеннями місцевого та апеляційного господарського суду ПАТ "Промінвестбанк" звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду із касаційною скаргою, у якій просить постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2019 та рішення Господарського суду Київської області від 03.09.2018 у справі № 5002-10/1364-2012 скасувати в частині відмови у зверненні стягнення на предмет іпотеки (будинок за адресою АДРЕСА_1) та передати справу в цій частині на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. В іншій частині постанову апеляційної інстанції залишити без змін.

Щодо реалізації учасниками справи процесуальних прав

45. Згідно із пунктами 1, 2 частини третьої статті 2 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) основними засадами (принципами) господарського судочинства є, зокрема, верховенство права та рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

46. Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом (частини перша, друга статті 13 ГПК України).

47. Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, зокрема, керує ходом судового процесу; роз`яснює у разі необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій; сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом (пункти 1, 3, 4 частини п`ятої статті 13 ГПК України).

48. За змістом пунктів 2, 3 частини першої статті 42 ГПК України учасники справи мають право, зокрема, подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

49. Окрім того, відповідно до частини першої статті 295 ГПК України учасники справи мають право подати до суду касаційної інстанції відзив на касаційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом касаційної інстанції в ухвалі про відкриття касаційного провадження.

50. Отже, учасник справи, який не є касатором, керуючись принципами рівності учасників процесу перед законом і судом та змагальності сторін, вправі реалізувати своє процесуальне право на подання письмового відзиву на касаційну скаргу іншого учасника справи (висновок викладений у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 28.01.2020 у справі № 43/122).

51. Таке право реалізується учасником справи на протязі строку, встановленого судом касаційної інстанції в ухвалі про відкриття касаційного провадження у справі.

52. Ухвалою Верховного Суду від 02.03.2020 відкрито касаційне провадження у справі № 5002-10/1364-2012 за касаційною скаргою ПАТ "Промінвестбанк", призначено її розгляд на 19.03.2020 та надано учасникам справи строк на подання відзиву на касаційну скаргу до 18.03.2020.

53. Ця ухвала суду касаційної інстанції надіслана на адресу учасників справи рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення та була оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень 13.05.2019 (http://reestr.court.gov.ua/Review/87929472).

Інші судові рішення касаційного суду, зокрема пов`язані з рухом цієї справи, також були оприлюднені у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

54. Відповідно до статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі.

55. У пункті 24 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Надточій проти України" та пункті 23 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гурепка проти України № 2" наголошується на принципі рівності сторін, одному із складників ширшої концепції справедливого судового розгляду, який передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість відстоювати свою позицію у справі в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом.

56. На зацікавлену сторону покладається обов`язок проявляти належну увагу в захисті своїх інтересів та вживати необхідних заходів, щоб ознайомитись з подіями процесу (рішення Європейського суду з прав людини "Богонос проти Росії" від 05.02.2004).

57. З урахуванням викладеного учасники справи мали достатньо часу для реалізації ними процесуальних прав передбачених ГПК України, в тому рахунку, права на подання відзиву на касаційну скаргу.

58. Станом на момент розгляду касаційної скарги ПАТ "Промінвестбанк" відзиви на неї надійшли від ОСББ "Золотоустівська 50", ОСОБА_4 , ОСОБА_2

59. Ухвалою Верховного Суду від 16.04.2020 про призначення розгляду касаційної скарги на 07.05.2020, серед іншого, повідомлено учасників справи про необов`язковість їх явки в судове засідання, роз`яснено наслідки такої неявки, можливість участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції, зокрема поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

60. Водночас суд враховує, про що також вказувалось в судових рішеннях у цій справі, що постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу з 12.03.2020 по 03.04.2020 на всій території України встановлено карантин, який неодноразово продовжувався.

61. Востаннє постановою Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" продовжено карантин на усій території України до 22.06.2020.

62. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (зі змінами та доповненнями) судочинство в Україні на час ухвалення цієї постанови здійснюється в умовах карантину.

63. Суд звертає увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 № 343 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та відповідно до підпункту 8 пункту 2 постанови дозволена діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів.

64. Крім того суд акцентує увагу на тому, що 02.04.2020 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 30.03.2020 № 540-IX, яким статтю 197 ГПК України після частини третьої доповнено новою частиною (частиною четвертою) такого змісту: "Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України".

65. На реалізацію зазначених положень наказом Державної судової адміністрації України № 196 від 23.04.2020 затверджено "Порядок роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза приміщенням суду" яким передбачено, що учасники судового процесу беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

66. Таким чином, скаржник як і решта учасників справи не були позбавлені права взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду, а також поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. При цьому суд враховує приписи статті 129 Конституції України, статті 2 ГПК України за якими своєчасний розгляд справи є одним із завдань судочинства, що відповідає положенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права кожного на справедливий розгляд його справи у продовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

67. Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) неодноразово наголошував, що це роль національних судів організовувати судові провадження таким чином, щоб вони були без затримок та ефективними (рішення ЄСПЛ у справі "Шульга проти України").

68. Національним судам належить функція керування провадженнями таким чином, щоб вони були швидкими та ефективними (рішення ЄСПЛ у справі "Скордіно проти Італії"). Держави-учасниці мають організувати правові системи таким чином, щоб їх суди могли гарантувати право кожного на отримання остаточного рішення у справах, що стосуються цивільних прав і обов`язків упродовж відповідного терміну (рішення ЄСПЛ у справах "Скордіно проти Італії", "Сюрмелі проти Німеччини").

69. Верховний Суд бере до уваги, що під час касаційного перегляду цієї справи у судовому засіданні 07.05.2020 брали участь представники відповідача ТОВ фірма "Консоль ЛТД" та третьої особи треті особи ОСББ "Золотоустівська 50", треті особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_26 , ОСОБА_61 , а у судовому засіданні 28.05.2020 - представники скаржника ПАТ "Промінвестбанк" та третіх осіб ОСББ "Золотоустівська 50", : ОСОБА_2., а також треті особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_61 , ОСОБА_5 , ОСОБА_62 , ОСОБА_17 , ОСОБА_40 , що відображено у відповідних процесуальних документах.

70. У судове засідання 17.07.2020 з`явилися представники скаржника, відповідача 1, третіх осіб та треті особи особисто, які надали пояснення по суті справи.

71. Зазначені у пунктах 56, 57 цієї постанови учасники справи у судових засіданнях під час касаційного провадження повною мірою реалізували свої права на надання пояснень щодо доводів касаційної скарги та обставин справи.

72. Інші учасники справи право на участь у судовому засіданні, в тому числі в режимі відеоконференції відповідно до статті 197 ГПК України не реалізували.

73. Клопотань (заяв) про відкладення розгляду справи, призначеного на 04.06.2020, від учасників справи не надходило.

74. Водночас суд зауважує, що відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засідання представників учасників справи, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

75. Оскільки явка учасників справи в судове засідання не була визнана обов`язковою та вони мали достатньо часу для реалізації своїх процесуальних прав під час судових засідань і шляхом подання заяв (пояснень, клопотань) засобами зв`язку, та їх явка в судове засідання не була визнана обов`язковою, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду дійшов висновку про можливість розгляду справи у судовому засіданні 17.07.2020 за вказаного вище складу представників інших учасників справи.

76. При цьому суд враховує приписи статті 129 Конституції України, статті 2 ГПК України за якими своєчасний розгляд справи є одним із завдань судочинства, що відповідає положенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права кожного на справедливий розгляд його справи у продовж розумного строку незалежним і безстороннім судом приймаючи до уваги те, що касаційне провадження у цій справі відкрито 02.03.2020.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу (ПАТ "Промінвестбанк")

77. ПАТ "Промінвестбанк" в обґрунтування доводів касаційної скарги посилається на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального і процесуального права, зазначаючи, зокрема, таке:

- відмовляючи у позові в частині звернення стягнення на предмет іпотеки суди попередніх інстанцій не визнавали договір іпотеки недійсним або припиненим, а сам факт того, що на час укладення договору іпотеки стаття 5 Закону України "Про іпотеку" не визначала майнові права, як предмет іпотеки, не є підставою для відмови у зверненні стягнення на предмет іпотеки з підстав визнання вказаного договору недійсним;

- суди попередніх інстанцій помилково не застосували до спірних правовідносин положення статті 5, статті 16 Закону про іпотеку, за змістом яких після завершення будівництва спірна будівля залишилася предметом іпотеки;

- висновок апеляційного суду про те, що на момент укладення договору іпотеки іпотекодавці не мали документального підтвердження набуття ними права власності на предмет іпотеки є безпідставним, оскільки до матеріалів справи долучено відповідні документи;

- судом апеляційної інстанції неправильно застосовано до спірних правовідносин статті 12, 16 та 23 Закону України "Про іпотеку" за змістом яких на особу, яка набула право власності на предмет іпотеки, поширюються правовідносини іпотеки; а на фізичних осіб-власників приміщення у спірній будівлі поширюються приписи зазначених статей спеціального закону, оскільки вони придбали та зареєстрували право власності після укладення договору іпотеки від 28.12.2005;

- висновок апеляційного суду про відсутність доказів "перетворення" майнових прав, суперечить встановленим судами обставинам, а така підстава припинення договору іпотеки не передбачена Законом України "Про іпотеку";

- посилання на запис в Державному реєстрі іпотек про обтяження саме майнових прав, як підставу для відмови суперечать зазначеним вище положенням Закону України "Про іпотеку" та статті 55 Закону України "Про нотаріат", оскільки за даних обставин іпотека зберігається і поширюється на будівлю за адресою АДРЕСА_1;

- апеляційний суд не з`ясував яка юридична особа ТОВ "Стрім - Авто" чи ТОВ "Фірма "Консоль-ЛТД" є забудовником, яка частина майна передана фізичним особам в натурі та ким саме, чи зареєстровано право власності до звернення з позовом, чи передбачали договори про спільну діяльність (або про інвестування) передачу об`єктів нерухомості у власність, що має значення для вирішення даної справи;

- твердження фізичних осіб про "перетворення майнових прав у будинку", посилання на те, що ними придбані приміщення в об`єкті іпотеки, не можуть бути підставою для відмови кредитору у зверненні стягнення на іншу частину майна щодо якої немає відповідних заперечень;

- суди попередніх інстанцій не з`ясували обставин, що зумовлюють заміну відповідачів у цій справі, відтак безпідставно відмовили у задоволенні такого клопотання скаржника, поданого 22.10.2019.

Узагальнений виклад позицій інших учасників справи

Доводи ОСББ "Золотоустівська 50"

78. У відзиві на касаційну скаргу ОСББ "Золотоустівська 50" просить залишити касаційну скаргу ПАТ "Промінвестбанк" без задоволення, а оскаржувані судові рішення без змін, зазначаючи, зокрема таке:

- надання оцінки договору іпотеки від 28.12.2005 на предмет відповідності його умов положенням статей 5, 18 Закону України "Про іпотеку" (в редакції на момент укладення цього договору) є обґрунтованим та здійснено на виконання вказівок, наданих Верховним Судом;

- у спірних правовідносинах звернення стягнення на майнові права на об`єкт незавершеного будівництва неможливе у зв`язку з їх перетворенням у права співвласників на зданий в експлуатацію об`єкт нерухомості;

- звернення стягнення на будинок по вул. Золотоустівській, 50 у місті Києві за позовом ПАТ "Промінвестбанк" неможливе, позаяк після введення його в експлуатацію та набуття права власності на житлові і нежитлові приміщення в ньому третіми особами, на ці приміщення (відокремлені частини будинку) не поширюється іпотека;

- за встановленою у справі інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за іпотекодавцями ТОВ "Стрім - Авто" та ТОВ "Фірма "Консоль-ЛТД" не зареєстрований жодний об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1.

Доводи ОСОБА_4

79. У відзиві на касаційну скаргу ОСОБА_4 заперечує доводи скаржника з підстав, аналогічних наведеним у відзиві ОСББ "Золотоустівська 50", а також зазначає, що майнові права на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1, не могли передаватися в іпотеку без згоди третіх осіб (інвесторів та співвласників таких майнових прав).

Доводи ОСОБА_2

80. ОСОБА_2 , як власник квартири АДРЕСА_1 , заперечує проти касаційної скарги, зазначаючи, зокрема таке:

- майнові права на спірний будинок не могли передаватися в іпотеку без згоди інвесторів-пайовиків, зокрема ОСОБА_2 , оскільки за умовами укладеного між нею та ТОВ "Фірма "Консоль-ЛТД" договору про спільну діяльність з пайової участі у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 22.02.2003 (з урахуванням додаткової угоди від 24.04.2004) з моменту внесення першого внеску фірма втратила право розпоряджатися часткою пайовика інакше, ніж в інтересах та за згодою пайовика.

- з огляду на зміст статей 5, 16 Закону України "Про іпотеку" на час укладення договору іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179) майнові права на нерухоме майно, а саме на житловий будинок, що зводиться на земельній ділянці площею 2 228 кв. м за адресою: АДРЕСА_1, не могли бути предметом цього договору;

- звернення стягнення на майнові права на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1, не можливе у зв`язку з їх перетворенням у права співвласників на зданий в експлуатацію об`єкт нерухомості.

- відповідачі ТОВ "Стрім - Авто" та ТОВ "Фірма "Консоль-ЛТД" не є власниками будь-якої частини будинку про звернення стягнення на який подано позов.

81. Від інших учасників відзивів на касаційну скаргу не надійшло.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції

82. Відповідно до приписів пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ" від 15.01.2020 № 460-IX розгляд поданої 14.01.2020 касаційної скарги ПАТ "Промінвестбанк" здійснено в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

83. Статтею 300 ГПК України, у відповідній редакції, визначено, що переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

84. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

85. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.

86. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Оцінка аргументів учасників справи й висновків судів попередніх інстанцій

87. Предметом судового розгляду у цій справі є вимоги ПАТ "Промінвестбанк" про стягнення з ТОВ фірма "Консоль ЛТД", ТОВ "Реал Естейт", ТОВ "Стрім-Авто" та ВАТ "Севастопольський завод залізобетонних виробів" заборгованості за кредитним договором, в тому числі шляхом звернення стягнення на рухоме та нерухоме майно відповідачів за договорами застави та іпотеки.

88. За змістом доводів касаційної скарги об`єктом касаційного оскарження є рішення Господарського суду Київської області від 03.09.2018 та постанова Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2019 в частині висновків про відмову у зверненні стягнення на предмет іпотеки (будинок за адресою АДРЕСА_1).

89. Висновок про відмову у задоволенні позовних вимог в частині стягнення з ТОВ "Стрім-Авто" та ТОВ фірми "Консоль ЛТД" заборгованості за кредитним договором шляхом звернення стягнення згідно з договором іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179) на майнові права на нерухоме майно (багатоквартирний будинок), суди попередніх інстанцій обґрунтували ненаданням позивачем доказів того, чи перетворилися передані в іпотеку майнові права на об`єкт нерухомості (житловий будинок у м. Києві, вул. Золотоустівська, 50) у право власності на цей об`єкт по завершенню будівництва будинку, відповідно до підпункту 4.1.9 пункту 4.1 вказаного договору; відсутністю у іпотекодавців на момент укладення договору іпотеки документального підтвердження набуття ними права власності на предмет іпотеки (об`єкт нерухомості) в майбутньому після завершення його будівництва та здачі в експлуатацію, як цього вимагає диспозиція частини другої статті 5 Закону України "Про іпотеку" (в редакції станом на 28.12.2005) та не поширенням іпотеки на ту частину завершеного будівництвом об`єкта нерухомості, яка набута у власність третіми особами на підставі цивільно-правових договорів.

90. Водночас скаржник не погоджується з висновками судів попередніх інстанцій та стверджує, що після завершення будівництва об`єкта, майнові права на який були передані в іпотеку за договором іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179), в силу положень статей 16, 23 Закону України "Про іпотеку" предметом іпотеки стала будівля за адресою: АДРЕСА_1, введена в експлуатацію, яка не є новоствореним майном, а відтак іпотека поширюється на всю цю будівлю після введення в експлуатацію (крім об`єктів нерухомості - квартир власників, на яких поширюється положення частини п`ятої статті 16 вказаного Закону, та офісного приміщення № 105 щодо якого є рішення Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/26656/13-ц).

91. Отже, враховуючи предмет заявлених вимог, зміст правовідносин, що склалися між учасниками справи, та доводи касаційної скарги, необхідним є з`ясування питання застосування статей 5, 16, 23 Закону України "Про іпотеку" у спірних правовідносинах щодо звернення стягнення на житловий будинок за адресою АДРЕСА_1, за укладеним 28.12.2005 договором іпотеки, предметом якого є майнові права на об`єкт незавершеного будівництва.

92. Надаючи оцінку зазначеним доводам скаржника, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду враховуючи приписи статті 300 ГПК України щодо перегляду у касаційному порядку судових рішень в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених судами попередніх інстанцій фактичних обставин справи зважає на таке.

93. Відповідно до частини першої статті 1054 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

94. Виконання зобов`язання за кредитним договором може забезпечуватися заставою, в силу якої кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов`язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави) (статі 546, 572 ЦК України).

95. За змістом статті 575 ЦК України застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи є іпотекою. Правила про іпотеку землі та інші окремі види застав встановлюються законом.

96. Закон України "Про іпотеку" (тут і надалі у редакції, чинній на час укладення договору іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179)) є спеціальним законом, який регулює відносини у сфері застави нерухомого майна - іпотеки.

97. Іпотека це вид забезпечення виконання зобов`язання, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов`язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, передбаченому цим Законом. Іпотека виникає на підставі договору, закону або рішення суду (статті 1та 3 Закону України "Про іпотеку").

98. Як встановлено судами попередніх інстанцій, у забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 160 від 27.12.2005 (а також усіх додаткових угод до нього) між ПАТ "Промінвестбанк" (іпотекодержатель) та іпотекодавцями - ТОВ "Стрім-Авто" та ТОВ фірма "Консоль ЛТД" - укладено договір іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179), за яким у забезпечення вимог банку передано майнові права на нерухоме майно, яке буде належати іпотекодавцям в майбутньому, а саме - майнові права на об`єкт незавершеного будівництва, житловий будинок, що буде збудований на земельній ділянці, площею 2 228 кв. м за адресою: АДРЕСА_1.

99. Цей договір визнано недійсним в частині передачі в іпотеку офісного приміщення № 105 (поверх 1-3) загальною площею 1 722,7 кв. м., майнові права на яке належать ОСОБА_14 , ОСОБА_50 та ОСОБА_13 (рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 29.01.2014 у справі № 761/26656/13-ц).

100. Доказів визнання недійсним вказаного договору іпотеки в іншій частині чи в цілому або оспорювання його дійсності в судовому порядку на час розгляду даної справи її учасники не надали та в матеріалах справи такі дані відсутні, про що слушно зазначив позивач у касаційній скарзі.

101. Відповідно до статей 11, 629 ЦК України договір є однією з підстав виникнення зобов`язань та є обов`язковим для виконання сторонами.

102. За змістом статей 6, 627, 628 та 638 ЦК України сторони вільні в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

103. Статтею 18 Закону України "Про іпотеку" визначено істотні умови договору іпотеки, до яких, зокрема, віднесено опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або реєстраційні дані.

104. Отже, залежно від того, що сторони договору визначили як предмет іпотеки договір має містити його опис, достатній для встановлення основних характеристик нерухомого майна або для з`ясування змісту (виду) майнового права щодо такого майна (право володіння, користування або інші правомочності), що є вимогою спеціального Закону та запорукою ефективної реалізації прав іпотекодержателя у разі звернення стягнення на предмет іпотеки для задоволення його вимог.

105. У пункті 1.1. договору іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179) сторони домовилися, що іпотекодержатель має право, у випадку невиконання позичальником (ТОВ фірма "Консоль ЛТД") своїх зобов`язань за кредитним договором, отримати задоволення за рахунок заставлених майнових прав.

106. У цьому ж пункті договору визначено, що предметом іпотеки є майнові права на нерухоме майно, яке буде належати іпотекодавцям в майбутньому - об`єкт незавершеного будівництва (житловий будинок, що буде збудований на земельній ділянці, площею 2 228 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1).

107. Згідно з підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 договору іпотекодавці зобов`язані після вводу в експлуатацію нерухомого майна - житлового будинку, що будується на земельній ділянці, площею 2 228 кв. м за адресою: АДРЕСА_1, отримати свідоцтво на право власності, зареєструвати його в органах державної влади (тобто Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на нерухоме майно), оформити довідку-характеристику (чи будь-який інший документ про визначення інвентаризаційної вартості) вищезазначеного нерухомого майна та на протязі 90 днів внести зміни та доповнення до цього договору іпотеки, шляхом підписання сторонами (іпотекодержателем та іпотекодавцями) нового договору іпотеки вищезазначеного нерухомого майна.

108. Проте, як встановлено судами попередніх інстанцій, сторони цих умов договору не виконали та після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку по вул. Золотоустівська, 50 у м. Києві (акт державної приймальної комісії від 16.01.2008) нового договору іпотеки щодо новоствореного нерухомого майна не уклали та відповідних змін до договору іпотеки майнових прав від 28.12.2005 (реєстровий № 6179) не внесли.

109. Отже, ні іпотекодавці, ні іпотекодержатель, не дотрималися вимог статті 5 Закону України "Про іпотеку" та узгодженого порядку внесення змін до договору іпотеки майнових прав, що мало забезпечити реалізацію прав іпотекодержателя щодо новоствореного нерухомого майна, право власності на яке виникло відповідно до статті 331 ЦК України.

110. Відповідно до статті 190 ЦК України, майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

111. У частині другій статті 3 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов`язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

112. Верховний Суд України неодноразово формулював визначення майнового права як предмета іпотеки. Так, згідно з постановами Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України: від 03.04.2013 у справі № 6-21цс13; від 12.06.2013 у справі № 6-45цс13 - майнове право, що є предметом застави (іпотеки), - це обумовлене право набуття в майбутньому прав власності на нерухоме майно (право під відкладальною умовою), яке виникає тоді, коли виконані певні, але не всі правові передумови, що є необхідними й достатніми для набуття речового права.

113. У постановах Верховного Суду України від 30.01.2013 у справі № 6-168цс12 та від 04.09.2013 у справі № 6-51цс13 зміст цього терміну більш деталізований: "Майнове право, яке можна визначити як "право очікування", є складовою частиною майна як об`єкта цивільних прав. Майнове право - це обмежене речове право, за яким власник цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна, та яке засвідчує правомочність його власника отримати право власності на нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в майбутньому».

114. Зазначений вище підхід до визначення правового змісту інституту «майнових прав» є усталеним і застосовується Верховним Судом у новітній судовій практиці, зокрема у постановах Великої Палати Верховного Суду від 16.10.2019 у справі № 761/5156/13-ц, від 04.09.2019 у справі № 2610/22985/2012.

115. За наведеного колегія суддів Верховного Суду погоджується з висновками суду апеляційної інстанції про неповний опис у договорі іпотеки від 28.12.2005, як самого предмета іпотеки - майнових прав, так і характеристик об`єкта, який мають намір збудувати іпотекодавці. За встановлених судами обставин посилання у договорі іпотеки на будівельну адресу цього об`єкта не є характеристикою майнового права, як того вимагає закон, та достатньою ідентифікуючою ознакою спірного об`єкта нерухомого майна, на який просить звернути стягнення іпотекодержатель.

116. За змістом статей 1, 5, 16 Закону України "Про іпотеку" (у редакції, яка була чинною на час укладення договору іпотеки 28.12.2005) застава об`єктів нерухомості, будівництво яких не завершено, регулювалася за правилами, визначеними цим спеціальним Законом.

117. Статтею 5 Закону України "Про іпотеку" (в редакції станом на момент укладення 28.12.2005 договору іпотеки майнових прав на спірне нерухоме майно) визначено коло об`єктів, які можуть бути предметом іпотеки, а саме: нерухоме майно (його частина), об`єкт незавершеного будівництва або інше нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору, договору, за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуття ним у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому.

118. Таким чином, на час укладення договору іпотеки майнових прав від 28.12.2005 (реєстровий № 6179), такого предмета іпотеки як "майнові права" Закон України «Про іпотеку» не передбачав, відтак відносини з передачі в іпотеку майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва спеціальним Законом не було урегульовано, про що вірно зазначено судом апеляційної інстанції (аналогічний висновок викладений у постановах Верховного Суду України від 30.01.2013 у справі № 6-168цс12, від 17.04.2013 у справі № 6-8цс13 та від 20.04.2016 у справі № 6-2994цс15 та постанові Верховного Суду 13.02.2018 у справі № 910/9452/17).

119. Як слушно вказали суди попередніх інстанцій майнові права на об`єкт незавершеного будівництва були віднесені до предмета іпотеки відповідно до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" № 800-VI від 25.12.2008 (набрав чинності 14.01.2019), яким внесено зміни до законодавчих актів України, в тому числі і до Закону України "Про іпотеку", тоді як договір іпотеки між позивачем та відповідачами 1, 3 було укладено 28.12.2005.

120. Так, на час укладення між позивачем та відповідачами 1, 3 договору іпотеки майнових прав від 28.12.2005 (реєстровий № 6179) Закон України "Про іпотеку" у статті 16 "Особливості іпотеки об`єктів незавершеного будівництва" передбачав можливість іпотеки об`єктів нерухомості, будівництво яких не завершено, саме як об`єктів незавершеного будівництва шляхом передачі в іпотеку земельної ділянки, на якій виконується будівництво, або шляхом передачі в іпотеку нерухомого майна, право власності іпотекодавця на яке виникне в майбутньому.

121. Отже, за змістом статей 5, 16 Закону України "Про іпотеку" саме щодо такого предмета іпотеки (об`єктів незавершеного будівництва) на час укладення договору від 28.12.2005 (реєстровий № 6179) стосувалося застереження про те, що після завершення будівництва будівля (споруда), житловий будинок або житлова квартира залишається предметом іпотеки відповідно до іпотечного договору (частина четверта статті 16).

122. Таким чином, як на момент укладення договору іпотеки майнових прав від 28.12.2005 (реєстровий № 6179), так і на час (16.01.2008) завершення будівництвом та введення в експлуатацію багатоквартирного будинку по вул. Золотоустівська, 50 у м. Києві, спеціальний Закон не передбачав такого предмета іпотеки як "майнові права" та не встановлював правового механізму безумовної трансформації таких майнових прав після завершення будівництва у право власності на новостворений об`єкт нерухомого майна, позаяк передбачені частиною четвертою статті 16 цього Закону гарантії стосувалися саме незавершеного будівництва, як окремого предмета іпотеки, та за встановлених обставин справи Верховний Суд не вбачає правових підстав для поширення цих приписів на спірні правовідносини щодо іпотеки майнових прав за договором від 28.12.2005 (реєстровий № 6179).

123. Отже, суд апеляційної інстанції обґрунтовано відхилив доводи ПАТ "Промінвестбанк" щодо передачі в іпотеку за цим договором саме права на отримання права власності на нерухоме майно в майбутньому, враховуючи те, що відповідно до частини другої статті 16 Закону України "Про іпотеку" (у редакції, чинній на час укладення відповідного договору) іпотека об`єктів незавершеного будівництва відбувалася шляхом передачі в іпотеку прав на земельну ділянку, на якій розташовано об`єкт незавершеного будівництва.

124. Разом з тим, як встановлено судами попередніх інстанцій за результатами правової оцінки укладеного між позивачем та відповідачами 1, 3 договору іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179), предметом іпотеки є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а не земельна ділянка, на якій виконується будівництво, як це передбачено частиною другою статті 16 спеціального Закону.

125. Як правильно вказали суди попередніх інстанцій у спірних правовідносинах за договором іпотеки від 28.12. перетворення майнових прав, як предмета іпотеки, у право власності на новостворений багатоквартирний будинок мало відбутися внаслідок реалізації умов підпункту 4.1.9 пункту 4.1, а саме внесення зміни до цього договору, шляхом підписання іпотекодержателем та іпотекодавцями нового договору іпотеки новоствореного нерухомого майна, чого сторонами договору іпотеки виконано не було та на час розгляду справи відповідні зміни щодо предмета іпотеки до договору не внесено.

126. За таких обставин, на переконання колегії суддів касаційної інстанції, ризики та несприятливі наслідки, обумовлені недоліками і неповнотою змісту договору іпотеки від 28.12.2005 (реєстровий № 6179), покладаються саме на сторін правочину, поки не доведено іншого, позаяк іпотекодавці ухилилися від укладення договору щодо новоствореного майна після вводу спірного будинку у експлуатацію, а іпотекодержатель не довів, що вживав своєчасних заходів задля спонукання до виконання цих умов або запобігання переходу права власності на спірне майно до третіх осіб на підставі оплатних договорів.

127. До того ж, як встановлено судами попередніх інстанцій за даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно і Державного реєстру іпотек після введення 16.01.2008 спірного багатоквартирного будинку в експлуатацію до Державного реєстру іпотек 17.02.2011 внесено запис про обтяження іпотекою ПАТ "Промінвестбак" майнових прав на нерухоме майно, яке буде належати іпотекодавцю в майбутньому - об`єкт незавершеного будівництва (житловий будинок, що буде збудований за адресою: АДРЕСА_1 ) (реєстраційний номер обтяження 2753033); що підтверджує обтяження банком-позивачем саме майнових прав відповідачів 1, 3 на спірний об`єкт незавершеного будівництва, та не є достатньою підставою для звернення стягнення в порядку статей 12, 33 Закону України "Про іпотеку" на збудований та введений в експлуатацію житловий будинок, який за встановлених у цій справі обставин, є самостійним об`єктом цивільного обороту.

128. Посилання касатора на відповідний запис у Державному реєстрі іпотек відхиляються колегією суддів касаційної інстанції, позаяк спірні правовідносини у цій справі ґрунтуються на договорі іпотеки майнових прав від 28.12.2005 та підлягають оцінці згідно з чинним на той час законодавством, а внесення пізніше 17.02.2011 запису про обтяження іпотекою ПАТ "Промінвестбак" майнових прав на спірне нерухоме майно не змінює правової природи предмета іпотеки, змісту вказаного договору та спірних правовідносин, яким суди попередніх інстанцій надали правильну оцінку, зокрема вказавши на права власності третіх осіб на виділені в натурі частини спірного нерухомого майна, що виникли на підставі договорів про спільну діяльність з пайової участі у будівництві багатоквартирного жилого будинку, укладених з відповідачем 1 раніше за вказаний договір іпотеки.

129. Відтак, видається доречним при оцінці обставин набуття третіми особами прав власності на виділені в натурі частини спірної будівлі врахування судами попередніх інстанцій положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод якою визначено кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

130. Відповідно до статті 129 Конституції України 13 ГПК України змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості є однією з основних засад судочинства.

131. Принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Отже, принцип змагальності не лише наділяє осіб, які беруть участь у справі, відповідними правами, але і покладає на них обов`язки подати наявні у них докази на підтвердження своїх вимог.

132. За змістом частини третьої статті 13, частини першої статті 76, частини першої статті 78, частини першої статті 79, статті 86 ГПК України кожна сторона повинна довести належними, допустимими та достовірними доказами ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів

133. За встановлених у цій справі обставин, суди попередніх інстанцій правильно вказали, що безумовної трансформації майнових прав за вказаним договором іпотеки у право власності на новостворений об`єкт нерухомого майна не відбулося, що є наслідком недотримання вимог спеціального Закону стосовно порядку передачі в іпотеку об`єктів, будівництво яких не завершено, та невиконання сторонами умов договору іпотеки майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва щодо укладення нового договору іпотеки після завершення будівництва і прийняття в експлуатацію новоствореного нерухомого майна.

134. Відтак, Верховний Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про недоведення ПАТ "Промінвестбанк" фактичних і правових підстав для звернення стягнення на багатоквартирний житловий будинок по вул. Золотоустівській, 50, у м. Києві, як на предмет іпотеки за договором іпотеки майнових прав від 28.12.2005 (реєстровий № 6179), позаяк передані в іпотеку майнові права за цим договором та новостворений багатоквартирний житловий будинок не є тотожними об`єктами цивільних прав - їх правова ідентичність позивачем не доведена та не вбачається зі змісту спірних правовідносин.

135. Враховуючи наведене Верховний Суд відхиляє доводи касатора щодо необхідності застосування до спірних правовідносин наслідків переходу права власності на предмет іпотеки та заміни відповідачів у цій справі на власників виділених в натурі зі спірного майна частин (квартир, приміщень), оскільки встановлена у цій справі нетотожність предмета іпотеки за договором іпотеки майнових від 28.12.2005 та права власності на новостворене нерухоме майно (багатоквартирний житловий будинок) виключає підстави для застосування положень статті 23 Закону України "Про іпотеку", що визначає наслідки відчуження саме ідентичного об`єкта цивільного обороту, як предмета іпотеки. Відтак, у цій справі підстави для заміни відповідачів на власників квартир (приміщень) у спірному будинку відсутні.

136. Інші доводи касаційної скарги не відповідають встановленим судами попередній інстанцій обставинам справи і зводяться до переоцінки доказів у справі, що, відповідно до положень статті 300 ГПК України, перебуває поза межами повноважень суду касаційної інстанції.

137. Суд звертається до правового висновку Великої Палати Верховного Суду викладеного у постанові від 16.01.2019 у справі № 373/2054/16-ц (провадження № 14-446цс18) відповідно до якого встановлення обставин справи, дослідження та оцінка доказів є прерогативою судів першої та апеляційної інстанцій. Якщо порушень порядку надання та отримання доказів у суді першої інстанції апеляційним судом не встановлено, а оцінка доказів зроблена як судом першої, так і судом апеляційної інстанцій, то суд касаційної інстанції не наділений повноваженнями втручатися в оцінку доказів.

138. В контексті зазначеного Верховний Суд також враховує прецедентну практику Європейського суду з прав людини, за якою одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, яка передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішення, згідно з яким жодна зі сторін не має права домагатися перегляду остаточного і обов`язкового рішення лише з метою повторного слухання справи і постановлення нового рішення. Відхід від цього принципу можливий лише коли він зумовлений особливими і непереборними обставинами (див. рішення у справі "Рябих проти Росії" заява № 52854/99).

139. За усталеною практикою Європейського суду з прав людини (рішення у справах "Пономарьов проти України" та "Рябих проти Російської Федерації"), у справі "Нєлюбін проти Російської Федерації", повноваження вищих судових органів стосовно перегляду мають реалізовуватися для виправлення судових помилок та недоліків судочинства, але не для здійснення нового судового розгляду, перегляд не повинен фактично підміняти собою апеляцію. Повноваження вищих судів щодо скасування чи зміни тих судових рішень, які вступили в законну силу та підлягають виконанню, мають використовуватися для виправлення фундаментальних порушень.

140. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.

141. Інші аргументи скаржника, наведені у касаційній скарзі, не спростовують висновків, покладених в основу оскаржуваних судових рішень та не впливають на їх правильність.

Щодо суті касаційної скарги

142. Доводи скаржника не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи в суді касаційної інстанції в якості підстав для скасування оскаржуваних судових рішень місцевого та апеляційного господарських судів.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

143. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 308 ГПК України за результатами розгляду касаційної скарги суд касаційної інстанції має право залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

144. Згідно з статтею 309 ГПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.

145. Ураховуючи наведені положення законодавства та обставини, установлені господарськими судами, зважаючи на межі перегляду справи судом касаційної інстанції, передбачені статтею 300 ГПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду вважає, що оскаржувані судові рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, підстав для їх зміни чи скасування немає.

Щодо судових витрат

146. У зв`язку з відмовою у задоволенні касаційної скарги ПАТ "Промінвестбанк" та залишенням без змін постанови Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2019 та рішення Господарського суду Київської області від 03.09.2018 у справі № 5002-10/1364-2012 витрати зі сплати судового збору за подання касаційної скарги покладаються на скаржника.

На підставі викладеного та керуючись статтями 286, 300, 301, 308, 309, 314, 315, 317, 326 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" залишити без задоволення.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2019 та рішення Господарського суду Київської області від 03.09.2018 у справі № 5002-10/1364-2012 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий О. О. Банасько

Судді О. В. Васьковський

В. Г. Пєсков

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
0