05.02.2020 | Автор: Гильдия Профессиональных Юристов
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Отмена заочного решения Приватбанка о взыскании долга по кредиту + шаблоны подготовительных документов

 Отмена заочного решения Приватбанка о взыскании долга по кредиту + шаблоны подготовительных документов - 0_00776300_1580907213_5e3abacd01eb9.jpg

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ (КЛИЕНТ ОТВЕТЧИК ПО ДЕЛУ):

- заочное решение 2014 г. о взыскании в пользу ПриватБанка кредитного долга с клиента, ссылка на заочное решение http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37497470

- на основании заочного решение банк получил исполнительный лист и дважды открывал исполнительные производства (№1, №2) , на основании чего на клиенте как должнике было два ареста исполнительной службы №1, №2 и один арест №3 на объекте недвижимости клиента.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОВЕДЁННЫЕ ГИЛЬДИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ:

 1. ознакомление в исполнительной службе с материалами исполнительного производства №1;
 2. ознакомление в суде с материалами судебного дела по которому принято заочное решение;
 3. подготовка и подача в суд первой инстанции заявления о пересмотре заочного решения;
 4. подготовка и подача в исполнительную службу заявления о снятии с недвижимого имущества должника ареста №3;
 5. снятие исполнительной службой с недвижимого имущества должника ареста №3;
 6. суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления о пересмотре заочного решения, вот ссылка http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76112586
 7. подготовка и подача апелляционной жалобы на заочное решение;
 8. удовлетворение апелляции, вот постановление апелляционного суда http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79305234
 9. подготовка и подача ПриватБанком кассационной жалобы и отказ Верховным Судом ПриватБанку в открытии кассационного производства (малозначительное дело), вот ссылка http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80487695
 10. подготовка и подача в исполнительную службу заявления о закрытии исполнительного производства №2 и снятия с должника ареста №2;
 11. закрытие исполнительного производства №2 и снятия с должника ареста №2;
 12. подготовка и подача в исполнительную службу заявления о снятия с должника ареста №1;
 13. получение с исполнительной службы отказа в снятии ареста №1;
 14. подготовка и подача в местный суд жалобы на противоправные действия государственного исполнителя по исполнительному производству №1 и снятие судом ареста №1;
 15. удовлетворение судом жалобы клиента на противоправное действие государственного исполнителя по исполнительному производству №1. Суд при этом обязал отдел исполнительной службы удалить арест (обременение) №1 с клиента, вот ссылка на определение суда http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82500752

ШАБЛОНЫ НЕКОТОРЫХ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ДЕЛУ:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ ЗАОЧНОГО РЕШЕНИЯ:

Бабушкінський районний суд

м. Дніпропетровська

49000, м. Дніпро

проспект Дмитра Яворницького, 57

Особа, яка подає заяву (відповідач): ПІБ:

49000, м. Дніпро, вул. , буд.

ІПН

тел. 095-235-31-10, e-mail: відсутній

Позивач: Публічне акціонерне товариство

Комерційний банк «ПРИВАТБАНК»

49094, м. Дніпро

вул. Набережна Січеславська, 50

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570

тел. (056) 7896021, e-mail: невідомий

справа № 200//14-ц

суддя Шевцова Т.В.

02.06.2018 р.

Заява

про перегляд заочного рішення

Відповідно до частини третьої статті 131 ЦПК України 2004 року сторони до або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті, зобов'язані повідомити суд про всі відомі їм рішення судів, що стосуються предмета спору, а також про всі відомі їм незавершені судові провадження, що стосуються предмета спору.

Проте всупереч вимогам цієї статті позивач не повідомив суд про існування рішенням Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від р. по справі про стягнення з мне заборгованості за кредитним договором на користь ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

При цьому, дії позивача, щодо дострокового стягнення в судовому порядку всієї суми за договором є фактом дострокового припинення договірних зобов’язань саме 26.05.11 (дата подання позову за першою справою).

Також позивач не повідомив, що 01.06.09 я добровільно передав, а позивач прийняв за актом автомобіль, який було придбано мною за кредитні кошти.

Факт мого добровільного повернення майна, та прийняття його позивачем є самостійною підставою для припинення кредитного договору датою прийняття банком майна. Та усі подальші дії банку зі стягнення заборгованості, нарахування відсотків, неустойки після фактичного припинення договірних відносин – не відповідають законодавству

Отже зі сторони позивача наявне невиконання ст.131 ЦПК та ст.13 ЦК.

Не відповідає законодавству і стягнення комісії за кредитним договором, оскільки комісія банка не передбачена ст.ст.1046, 1047 ЦК.

Розмір заборгованості за процентами за користування кредитом явно перевищує розмір заборгованості за тілом кредиту. Пеня також значно перевищує розмір заборгованості за тілом кредиту. Вказані перевищення не відповідають загальним засадам цивільного законодавства: справедливості, добросовісності та розумності (п.6 ч.1 ст.3 ЦК).

Усе вищезазначене, є суттєвими обставинами, які не були враховані при винесенні заочного рішення від 14 року. В тому числі, в момент прийняття позивачем автомобіля зобов’язання перед банком в мене припинилося добровільним виконанням, що відповідає главі 50 розділу І книги п'ятої ЦК України. Так, зобов'язання можуть припинятися внаслідок добровільного виконання обов'язку боржником поза межами виконавчого провадження, припинення зобов'язань переданням відступного, зарахуванням, за домовленістю сторін, прощенням боргу, неможливістю виконання.

Відповідно до ст. 10 ЦПК України (в редакції, яка була чинною на момент винесення заочного рішення) цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.

Суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин справи: роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, попереджує про наслідки вчинення або не вчинення процесуальних дій і сприяє здійсненню їх прав.

Отже, я був позбавлений можливості таких процесуальних дій, які мав на меті зробити, якщо був би присутній на судовому засіданні, в тому числі:

- подання та витребування у банка кредитної справи (де міститься акт про отримання банком авто та заочне рішення від 11 року);

- подання заперечень на позов істотно б вплинули на розгляд справи по суті так як в позовній заяві позивач наводить неправдиву інформацію, яка не співпадає з реальними подіями, щодо фактичних обставин у справі та розміру заборгованості;

- датою 01.06.09 припинення дії кредитного договору, що є підставою для припинення подальшого нарахування заборгованості за тілом кредиту/процентами/пенею.

Відповідно до ч. 1 ст. 288 ЦПК України (в редакції від 15.12.2017 року) заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з’явився в судове засідання та (або) не повідомив про причини неявки, а також не подав відзив на позовну заяву з поважних причин, і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Таким чином, для ухвалення заочного рішення від 04 березня 2014 року не було підстав, а тому, керуючись ст. ст. 187, 288 ЦПК України, -

Прошу шановний суд:

Скасувати заочне рішення Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 04 березня 2014 року по справі № 200//14 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до про стягнення заборгованості за кредитним договором і призначити справу до розгляду в порядку загального позовного провадження.

Додатки:

 • клопотання про звільнення від сплати судового збору;
 • клопотання про поновлення строку на подачу заяви про перегляд заочного рішення;
 • копія рішення Бабушкінського районного суду від р. по справі № ;
 • копія акту від приймання банком автомобіля від ;
 • заяви з додатками для позивача.

(підпис)

ЗАЯВЛЕНИЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ О СНЯТИИ АРЕСТА №3 С ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА:

Начальнику Шевченківського відділу державної виконавчої

служби міста Дніпра Головного територіального управління

юстиції у Дніпропетровській області, код 34984509

вул. Старокозацька, 56, м. Дніпро, 49101

телефон: (056) 778-04-86, 371-15-81, 371-15-84

Особа, яка звертається

(боржник): ПІБ:

адреса:

представник: Васильєв Павло Сергійович

вул. Барикадна, 15А, м. Дніпро, 49044

23 серпня 2018 р.

Заява

про зняття арешту з майна боржника у ВП №3

07.11.14 р. державним виконавцем прийнято постанову про арешт майна та встановлено накласти арешт на все майно, що належить боржнику у межах суми стягнення 153 443, 62 грн

13.01.17 р. за постановою від 07.11.14 державним виконавцем здійснено запис про державну реєстрацію обтяжень до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

11.12.17 р. державним виконавцем на ім’я директора Дніпропетровської філії ДП «СЕТАМ» було направлено заявку на реалізацію в СЕТАМ – житлової нерухомості боржника: ½ частини домоволодіння №__, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. . Вартість майна грн.

Електроні торги з продажу вищевказаного майна було проведено три рази. Три рази були відсутні допущені учасники торгів, тому майно не було продано з торгів.

17.04.18 р. ВП закрито, виконавчий документ повернуто стягувачу на підставі п.2 ст.37 ЗУ «Про виконавче провадження» (далі – Закон), а саме: у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Закон допускає, що реалізація арештованого майна на прилюдних торгах може не відбутися. У такому випадку з метою забезпечення права стягувача - учасника виконавчого провадження Закон передбачає відповідний порядок дій, які повинен вчинити державний виконавець, а саме: повідомити стягувача про те, що арештоване майно не було реалізоване за наслідками проведення третіх торгів, та запропонувати стягувачу залишити це майно за собою (ч.6 ст.61 Закону).

Якщо стягувач своєчасно і письмово не заявить про таке своє бажання, арешт з майна знімається і воно повертається боржникові (ч.7 ст.61 Закону).

Згідно до частин 3-5 ст.59 Закону, у разі виявлення порушення порядку накладення арешту, встановленого цим Законом, арешт з майна боржника знімається згідно з постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.

Підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є:

5) відсутність у строк до 10 робочих днів з дня отримання повідомлення виконавця, зазначеного у частині шостій статті 61 цього Закону, письмової заяви стягувача про його бажання залишити за собою нереалізоване майно.

На підставі вищевикладеного, -

Прошу:

 1. Начальника Шевченківського відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області прийняти постанову про зняття арешту з майна боржника: ½ частини домоволодіння №___, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. .
 2. Про наслідки розгляду заяви повідомити письмово.
 • копія нотаріально посвідченої довіреності від на свого представника Васильєва П.С.

Васильєв Павло Сергійович

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА НА ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ:

Апеляційний суд Дніпропетровської області

вул. Харківська, 13, м. Дніпро, 49000

телефони: (056)744-25-60 (056)744-79-76,

електрона пошта: inbox@dpa.court.gov.ua

через

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

проспект Дмитра Яворницького ,57, м. Дніпро, 49000

тел. канцелярії (056) 744-00-77,

елек. пошта: inbox@bs.dp.court.gov.ua

Особа, яка подає апеляційну

скаргу (відповідач): ПІБ: , ІПН

вул. буд., м. Дніпро, 49000

тел.095-235-31-10

Позивач: Публічне Акціонерне Товариство

Комерційний Банк "Приватбанк", код 14360570

вул. Грушевського, будинок 1Д, м. Київ, 01001

засоби зв’язку невідомі

10.09.2018 р.

Апеляційна скарга

на заочне рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04.03.2014 р. справа 200//14-ц про стягнення заборгованості

З оскаржуваним рішенням я не згодний, оскільки вона прийняте з порушенням процесуального права, що підтверджую наступним.

Відповідно до частини третьої статті 131 ЦПК України 2004 року сторони до або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті, зобов'язані повідомити суд про всі відомі їм рішення судів, що стосуються предмета спору, а також про всі відомі їм незавершені судові провадження, що стосуються предмета спору.

Проте всупереч вимогам цієї статті позивач не повідомив суд про існування рішення Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 13.03.2011 р. по справі 2-5391/11 про стягнення з мне заборгованості за кредитним договором на користь ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Вказану обставину суд першої інстанції при перегляді заочного рішення – не дослідив, що підтверджується змістом ухвали від 22.08.2018 р.

Дії позивача, щодо дострокового стягнення в судовому порядку всієї суми за договором є фактом дострокового припинення договірних зобов’язань саме р. (дата подання позову за першою справою).

Позивач не повідомив, що р. я добровільно передав, а позивач прийняв за актом автомобіль, який було придбано мною за кредитні кошти.

Факт мого добровільного повернення майна, та прийняття його позивачем є самостійною підставою для припинення кредитного договору датою прийняття банком майна. Та усі подальші дії банку зі стягнення заборгованості, нарахування відсотків, неустойки після фактичного припинення договірних відносин – не відповідають законодавству.

Отже зі сторони позивача наявне невиконання ст.131 ЦПК та ст.13 ЦК.

Не відповідає законодавству і стягнення комісії за кредитним договором, оскільки комісія банка не передбачена ст.ст.1046, 1047 ЦК.

Розмір заборгованості за процентами за користування кредитом явно перевищує розмір заборгованості за тілом кредиту. Пеня також значно перевищує розмір заборгованості за тілом кредиту. Вказані перевищення не відповідають загальним засадам цивільного законодавства: справедливості, добросовісності та розумності (п.6 ч.1 ст.3 ЦК).

Суд не дослідив ту обставину, що починаючі з 01.02.2009 року процентна ставка підвищилась банком в односторонньому порядку з 16,08% до 27,48%, без отримання на це моєї згоди. При цьому, розрахунок заборгованості за договором, що мається в матеріалах справи (а.с.5-6) оформлений з порушенням ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», оскільки відсутня інформація ПІБ та посада хто саме склав вказаний розрахунок та чи є у вказаної особи повноваження на такі дії.

Усе вищезазначене, є суттєвими обставинами, які не були враховані при винесенні заочного рішення від 2014 року. В тому числі, в момент прийняття позивачем автомобіля зобов’язання перед банком в мене припинилося добровільним виконанням, що відповідає главі 50 розділу І книги п'ятої ЦК України. Так, зобов'язання можуть припинятися внаслідок добровільного виконання обов'язку боржником поза межами виконавчого провадження, припинення зобов'язань переданням відступного, зарахуванням, за домовленістю сторін, прощенням боргу, неможливістю виконання.

Відповідно до ст. 10 ЦПК України (в редакції, яка була чинною на момент винесення заочного рішення) цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.

Суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин справи: роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, попереджує про наслідки вчинення або не вчинення процесуальних дій і сприяє здійсненню їх прав.

Отже, підчас прийняття заочного рішення я був позбавлений можливості таких процесуальних дій, які мав на меті зробити, якщо був би присутній на судовому засіданні, в тому числі:

- подання заяви про застосування позовної давності до вимог позивача;

- подання та витребування у банка кредитної справи (де міститься акт про отримання банком авто та заочне рішення від 2011 року);

- подання заперечень на позов істотно б вплинули на розгляд справи по суті так як в позовній заяві позивач наводить неправдиву інформацію, яка не співпадає з реальними подіями, щодо фактичних обставин у справі та розміру заборгованості;

- датою 01.06.2009 припинення дії кредитного договору, що є підставою для припинення подальшого нарахування заборгованості за тілом кредиту/процентами/пенею.

Відтак, прийняте заочне рішення та розгляд справи без моєї участі є діями протиправними, тому оскаржуване рішення підлягає скасуванню в апеляційному порядку.

Щодо застосування позовної давності: суд першої інстанції який прийняв заочне рішення, не повідомивши мене належним чином про час і місце розгляду справи, фактично позбавив мене права на подання заяви про застосування позовної давності до ухвалення судом рішення по суті спору. Внаслідок цього суд порушив принципи змагальності та рівності сторін, які є елементами права на справедливий судовий розгляд.

Вказане порушення суд першої інстанції міг виправити, задовольнивши заяву про перегляд заочного рішення. Проте в ухвалі від 22 серпня 2018 року суд не встановив причини моєї неявки на судові засідання через неналежність повідомлення про час і місце розгляду справи. Крім того, не дослідивши кредитний договір і проведений позивачем розрахунок процентів і пені за цим договором, не визначивши початок перебігу позовної давності за вимогами позивача про стягнення таких процентів і пені, в ухвалі від 22 серпня 2018 року суд визнав безпідставними мої доводи стосовно того, що вказаний розрахунок є помилковим, і що позивач звернувся до суду, пропустивши позовну давність. Дослідження зазначених обставин, на які я посилався у заяві про перегляд заочного рішення, мало істотне значення для вирішення спору, оскільки у разі їх підтвердження у задоволенні позову може бути відмовлено.

Той факт, що я не був належно повідомлений судом першої інстанції про час і місце розгляду справи, не брав участі у такому розгляді, є підставою для вирішення апеляційним судом моєї заяви про застосування позовної давності, навіть якщо така заява не подавалася у суді першої інстанції (аналогічний правовий висновок викладений у Постанові Великої Палати Верховного Суду справа 200/11343/14-ц від 17.04.2018 р., посилання ЄДРСР: 74963810).

Щодо строку подання апеляційної скарги: 07.09.2018 р. мій представник Васильєв Павло Сергійович у суді отримав примірник ухвали (повний текст) від 22.08.2019 р. якою суд ухвалив у задоволенні моєї заяви про перегляд заочного рішення – відмовити. Тому строк на апеляційне оскарження саме заочного рішення мною не пропущено.

Частина 4 ст.288 ЦПК визначає, що у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Керуючись викладеним, -

Прошу шановний суд:

 1. Апеляційну скаргу розглянути за моєю участю.
 2. Застосувати по справі позовну давність до вимог позивача.
 3. Заочне рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04.03.2014 р. справа 200//14-ц про стягнення заборгованості – скасувати.
 4. В задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Додаток у копіях:

- роздруківка Постанови Великої Палати Верховного Суду справа 200/11343/14-ц від 17.04.2018р., посилання ЄДРСР: 74963810;

- примірник апеляційної скарги з додатками для позивача.

(підпис)

ЗАЯВЛЕНИЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПРО ОКОНЧАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА №2 И ОТМЕНУ АРЕСТА №2:

Шевченківський відділ державної виконавчої

служби міста Дніпра Головного територіального управління

юстиції у Дніпропетровській області, код 34984509

вул. Старокозацька, 56, м. Дніпро, 49101

телефон: (056) 778-04-86, 371-15-81, 371-15-84

електрона пошта: info_bb@dpm.dp.dvs.gov.ua

виконавче провадження №

старший державний виконавець

Особа, яка звертається

(боржник): ПІБ:

адреса:

представник: Васильєв Павло Сергійович

вул. Барикадна, 15А, м. Дніпро, 49044

15.03.2019 р.

Заява

про закінчення виконавчого провадження

Дніпровським апеляційним судом 16.01.2019 р. по справі 200//14-ц було прийнято постанову якою скасовано заочне рішення Бабушкінського районного суду від 04.03.2014 р. за яким було видано виконавчий лист напідставі якого в подальшому було відкрито ВП №.

Пункт 5 ч.1 ст.39 Закону України «Про виконавче провадження» говорить про те, що виконавче провадження підлягає закінченню у разі скасування або визнання нечинним рішення, на підставі якого виданий виконавчий документ.

Керуючись викладеним, -

Прошу:

Закінчити виконавче провадження № та скасувати всі накладені арешти обтяження нерухомого і рухомого майна боржника накладені у рамках виконавчого провадження №.

Додаток:

 • засвідчена Дніпровським апеляційним судом постанова Дніпровського апеляційного суду від 16.01.2019 р. у справі 200//14-ц;
 • копія нотаріально посвідченої довіреності від на Васильєва Павла Сергійовича.

Васильєв П.С.

ЖАЛОБА В СУД НА ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ №1 И СНЯТИЕ АРЕСТА №1.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

проспект Дмитра Яворницького ,57, м. Дніпро, 49000

тел. (056) 744-00-77, електрона пошта: inbox@bs.dp.court.gov.ua

справа 200//14-ц

Особа, яка звертається

(боржник, відповідач): ПІБ:, ІПН

вул. , м. Дніпро, 49000

тел.095-235-31-10, елек. пошта: gplu.dp@gmail.com

Представник: Васильєв Павло Сергійович

вул. Барикадна, 15А, м. Дніпро, 49044

тел.095-235-31-10, елек. пошта: gplu.dp@gmail.com

Заінтересована особа-1

(стягувач, позивач): Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк "Приватбанк"

код 14360570

вул. Грушевського, будинок 1Д, м. Київ, 01001

засоби зв’язку невідомі

Заінтересована особа-2: Шевченківський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра

Головного територіального управління юстиції у

Дніпропетровській області, код 34984509

вул. Старокозацька, 56, м. Дніпро, 49101

телефон: (056) 778-04-86, 371-15-81, 371-15-84

електрона пошта: info_bb@dpm.dp.dvs.gov.ua

21.05.2019 р.

Скарга

на дії державних виконавців у рамках виконавчих проваджень

На сьогодні виникла така ситуація, що скасовано у апеляційному порядку заочне рішення суду за яким було відкрито два виконавчі провадженні. Виконавчі провадження закінчені, але обтяження (арешти з нерухомого майна) накладені у рамках виконавчих проваджень у реєстрі нерухомості так і не скасовані. Не скасування обтяжень порушує права боржника. У позасудовому порядку вирішити вказаний спір не вдалось. Саме цим і продиктовано звернення до суду з даною скаргою.

Фактичне обґрунтування:

Заочним рішенням Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04.03.2014 р. по справі № 200//14-ц позовні вимоги ПАТ КБ «Приватбанк» до задоволено та стягнуто з заборгованість за кредитним договором від р. станом на р. у розмірі грн.

На виконання вищезазначеного рішення Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська р. виданий виконавчий лист, за яким Бабушкінським ВДВС м. Дніпропетровська ГТУЮ у Дніпропетровській області р. відкрито виконавче провадження №.

07.11.2014 р. державним виконавцем прийнято постанову про арешт майна та встановлено накласти арешт на все майно, що належить боржнику у межах суми стягнення грн.

13.01.2017 р. за постановою від р. державним виконавцем здійснено запис про державну реєстрацію обтяжень до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

17.04.2018 р. ВП №закрито, виконавчий документ повернуто стягувачу на підставі п.2 ст.37 ЗУ «Про виконавче провадження» (далі – Закон), а саме: у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

13.09.2018 р. прийнята постанова якою знято арешт з ½ частини домоволодіння: м. Дніпро, вул. .

14.09.2018 р. стягувач повторно пред’явив для виконання до Шевченківського відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області вищевказаний виконавчий лист, і того ж дні вказаний орган ДВС відкрив ВП № та наклав арешти на усе майно як боржника за виконавчим провадженням.

16.01.2019 р. Дніпровський апеляційний суд своєю постановою скасував заочне рішення по справі №200//14-ц.

15.03.2019 р. Васильєв П.С. звернувся до Заінтересована особа-2 з письмовими заявами про закінчення виконавчих проваджень № та №. У заявах просив скасувати всі накладені арешти/обтяження з боржника. Вказані заяви залишилась без задоволення та відповіді на них так і не отримано, обтяження у реєстрі нерухомості не скасовані.

29.03.2019 р. у рамках ВП № керуючись п.5 ч.1 ст.39, ст.40 Закону України «Про виконавче провадження» Заінтересованою особою-2 прийнята постанова про закінчення виконавчого провадження та вирішено припинити чинність арешту майна боржника та скасування інших заходів примусового виконання рішення, але обтяження у реєстрі нерухомості не скасовані.

Нормативне обґрунтування:

Частиною 1 статті 15 ЦК передбачене право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Способами захисту цивільних прав та інтересів також можуть бути відновлення становища, яке існувало до порушення, та визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, його посадових і службових осіб (стаття 16 ЦК України).

Згідно до ст. 447 ЦПК сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права чи свободи.

Відповідно до ч. 1 ст. 448 ЦПК України скарга подається до суду, який розглянув справу як суд першої інстанції.

Напідставі ч.1 ст.450 ЦПК, скарга розглядається у десятиденний строк у судовому засіданні за участю стягувача, боржника і державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, рішення, дія чи бездіяльність яких оскаржуються.

Згідно правової позиції, викладеної Верховним Судом України у постанові від 16.09.2015 року №21-1465а15, спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним та таким, який виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень, а у випадку невиконання, або неналежного виконання рішення не виникала б необхідність повторного звернення до суду, а здійснювалося примусове виконання рішення.

Відповідно до п.14 Постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ №4 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах», ураховуючи, що провадження з виконання судових рішень є завершальною і невід’ємною частиною (стадією) судового провадження по конкретній справі, в якій провадження за скаргою не відкривається, а за подання позовної заяви сплачено відповідний судовий збір, ні розділом VII ЦПК, ні Законом України від 08 липня 2011 року № 3674-VІ «Про судовий збір» (частина перша статті 3) не передбачено необхідність сплати судового збору за подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, то за подання скарги судовий збір не сплачується.

Аналогічні приписи містяться в п.4 Постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ № 10 від 17.10.2014 року «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах», де зокрема зазначено, що статтями 3 і 4 Закону № 3674-VІ визначено об’єкти справляння судового збору, його розміри та перелік позовних заяв чи інших заяв, передбачених процесуальним законодавством, за подання яких судовий збір не справляється.

Наведений у пунктах 1, 4 частини другої статті 4 Закону № 3674-VІ перелік позовних заяв (заяв, скарг, дій), за подання яких до суду або за вчинення яких судом встановлено ставки судового збору, за своїм змістом є вичерпним. Отже, справляння судового збору з інших позовних заяв (заяв, скарг), що подаються до суду, не зазначених у частині другій статті 4 Закону 3674-VІ, не передбачено, наприклад, за подання скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби.

З метою найскорішого строку розгляду скарги, прошу мене повідомити за телефоном 095-235-31-10 або електронною поштою gplu.dp@gmail.com про дату та час розгляду скарги, прийняті процесуальні документи. Також я можу направити, вручити процесуальні документи, виклики до суду учасникам в разі необхідності.

Щодо строку звернення до суду: 17.05.2019 р. згідно до відомостей державного реєстру нерухомого майна, боржнику стало відомо, що так і не скасовані два обтяження (арешти) майна за закінченнями ВП. Тому вважаю, 10-денний строк звернення до суду зі скаргою необхідно рахувати саме від дати 17.05.2019 р.

На підставі вищевикладеного, -

Прошу шановний суд:

Поновити строк звернення до суду з даною скаргою.

Визнати неправомірними дії Шевченківського відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській щодо не скасування у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно обтяження № (спеціальний розділ) від 14.09.2018 р.

Визнати неправомірними дії Шевченківського відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській щодо не скасування у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно обтяження № (спеціальний розділ) від 13.01.2017 р.

Зобов’язати Шевченківський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській скасувати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно обтяження № (спеціальний розділ) від 14.09.2018 р.

Зобов’язати Шевченківський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській скасувати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно обтяження № (спеціальний розділ) від 13.01.2017 р.

Додаток в копіях:

 • копія постанови від 13.09.2018 р. про зняття арешту з майна ВП №;
 • копія постанови від 14.09.2018 р. про арешт майна боржника ВП №;
 • копія постанови Дніпровського апеляційного суду від 16.01.2019 р. справа №200//14-ц;
 • копія заяви від 15.03.2019 р. про закінчення виконавчого провадження №;
 • копія заяви від 15.03.2019 р. про закінчення виконавчого провадження №;
 • копія постанови від 29.03.2019 р. про закінчення ВП №;
 • інформаційна довідка № від 17.05.2019 р. з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта;
 • роздруківка від 21.05.2019 р. з автоматизованої системи виконавчих проваджень, критерій пошуку «Боржник »;
 • копія нотаріально посвідченої довіреності від на свого представника Васильєва П.С.;
 • примірники скарги з додатками іншим учасникам по справі.

Васильєв П.С.

Также смотри следующие статьи:

СНЯТИЯ АРЕСТА С ИМУЩЕСТВА ПО "НАКАТАНОМУ" ЮРИДИЧЕСКОМУ АЛГОРИТМУ ГИЛЬДИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ + ГОТОВЫЙ ШАБЛОН ЖАЛОБЫ В СУД ДЛЯ СНЯТИЯ АРЕСТА

http://gpl.in.ua/ru/ideas/snjatija-aresta-s-imuschestva-po-nakatanomu-juridicheskomu-algoritmu-gildii-professionalnyx-juristov-gotovyj-shablon-zhaloby-v-s.html

ОБРАТКА С ВЕРХОВНОГО СУДА ПО ДЕЛУ О ПРЕКРАЩЕНИИ КРЕДИТНОГО ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27.11.2019 ВС/КГС ДЕЛО №2-649/10) + ТЕКСТ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ ПО ДЕЛУ

http://gpl.in.ua/ru/ideas/obratka-s-verxovnogo-suda-po-delu-o-prekraschenii-kreditnogo-poruchitelstva-posle-shesti-mesjacev-so-dnja-neispolnenija-osnovnog.html

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАИ НЕСОГЛАСИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА? ПРИМЕР ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД ПРО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА ДО ОТКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ + СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

http://gpl.in.ua/ru/ideas/chto-delat-posle-prodazhi-ispolnitelnoj-sluzhboj-s-ehlektronnyx-torgov-arestovannogo-nedvizhimogo-imuschestva.html

Юридическая рассылка практических идей и новостей от Гильдии Профессиональных Юристов. Рассылка носит информационный характер. Для подписания на рассылку отправляйте «подписаться» со своего почтового ящика на адрес: gplu.dp@gmail.com

Вывод имущества из-под ипотеки, отмена кредитов, ипотек, поручительств, арестов с имущества, отмена выселения с ипотечного имущества и другие вопросы. Работаем по всей Украине.

тел.095-235-31-10

тел.096-476-66-66

адрес: г. Днепр, ул. Баррикадная 15А

сайт www.gpl.in.ua

9657
Просмотров
0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
ЕСПЧ