Грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку не підпадають під визначення речових доказів у кримінальному провадженні (огляд судової практики)

29.10.2020 | Автор: Сабіщенко Олена Володимирівна
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube
Грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку не підпадають під визначення речових доказів у кримінальному провадженні (огляд судової практики) - 0_58394000_1603918270_5f99d9be8e952.jpg

Судова практика з цього питання є неоднозначною. До Вашої уваги пропонується ознайомитись з деякими судовими рішеннями в яких зазначено, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку не підпадають під визначення речових доказів у кримінальному провадженні.

1. В ухвалі Вищого антикорупційного суду від 19.09.2019 р. у справі №760/18416/19 р. зазначено, що:

«3.7. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

3.8. Як було встановлено, згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 листопада 2017 року арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться, в тому числі, на рахунках ФОП ОСОБА_2, що відкриті і обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

3.9. Банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). Безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді (п. 1.3 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ № 22 від 21.01.2004 )

З цих норм слідує висновок, що на банківському рахунку не зберігаються індивідуально визначені кошти власника рахунку, відповідна сума грошових коштів обліковуються банком на рахунку під зобов’язання банку за дорученням власника рахунку перерахувати/зарахувати відповідну суму грошових котів у межах такої суми.

3.10. За таких умов безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів. Тому накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою метою - збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

3.11.Крім того, в ухвалі про накладення арешту та в доданих до заперечень детектива матеріалах відсутні будь-які дані, які б вказували, що належні ФОП ОСОБА_2 кошти, які знаходяться на банківських рахунках набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди або містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження».

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84377670

2. В ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2020 р. у справі 757/24887/20-к зазначено, що:

«Слідчий суддя звертає увагу, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових та індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів), не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів».

http://reyestr.court.gov.ua/Review/90199554

3. В ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 14.04.2020 р. у справі №757/12786/20-к зазначено, що:

«При цьому, не зважаючи на те, що матеріали провадження містять постанову органу досудового розслідування про визнання грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках цього підприємства, речовим доказом у кримінальному провадженні, стороною обвинувачення під час розгляду справи належним чином не доведено відповідність арештованого майна критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Вказане процесуальне рішення органу досудового розслідування є передчасним, належним чином необґрунтованим та немотивованим, винесеним без належного врахування обставин вчинення скоєних кримінальних правопорушень, та є нічим іншим, як звичайною формальністю.

Слідчий суддя звертає увагу, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових та індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів), не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів».

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88845802

4. В ухвалі Одеського апеляційного суду від 24.02.2020 р. у справі №522/8496/19 зазначено, що:

«Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз змісту клопотання слідчого та матеріалів, долучених до нього, показав, що слідчим не дотримані вимоги наведених вище норм кримінального процесуального закону, з яких випливає, що грошові кошти на розрахункових рахунках підприємств не підпадають під поняття речових доказів, визначених приписами ст. 98 КПК України.

Але, колегії суддів не є зрозумілим, яким чином грошові кошти на розрахункових рахунках, які можуть надійти на даний момент на вказані рахунки, мають відношення до безготівкових операцій, про які йдеться мова у клопотанні слідчого станом на 2018 р., та чому саме вказані кошти, на які необхідно накласти арешт у 2020 році є доказами вчинення злочину, що мав місце у 2018 р.».

http://reyestr.court.gov.ua/Review/87948458

5. В ухвалі Святошинського районного суду м. Києва від 15.08.2019 р. у справі №759/14475/19 зазначено, що:

«Згідно положень ч. 1 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Тобто, з вище наведеної норми закону слідує, речовими доказами є об`єкти матеріального світу, які містять на собі або сліди злочину, або інші відомості, що можуть бути використані під час розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, гроші можуть бути речовими доказами лише в готівковому вигляді. Лише гроші в готівковому вигляді можуть або містити на собі якісь сліди (відбитки пальців, ознаки, позначки), або ж можуть бути вилучені як предмет кримінального правопорушення.

Грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових та індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів), не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів. Вони не можуть бути речовими доказами.

Речовим доказом обігу, зокрема отримання, коштів в безготівковій формі, в розумінні положень ч. 2 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, є виписка банківської чи фінансової установи, в якій зазначається сума коштів, яка надійшла або ж знаходиться на рахунку підприємства. Тобто, вона є документом, який може містити в собі відомості, що можуть бути використані під час кримінального провадження.

Отже, накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів можна лише на готівкові кошти».

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83974279

6. В ухвалі Голосіївського районного суду м. Києва від 23.08.2019 р. у справі №752/22663/18 зазначено, що:

«Як встановлено слідчим суддею, при вирішенні питання щодо накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що належать ТОВ «ІНМЕД УКРАЇНА». слідчим суддею враховано, що дане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Однак, згідно ст.3.1. Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків), або безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках).

Тобто, грошові кошти у безготівковому вигляді не є матеріальним об`єктом, а отже не можуть бути речовим доказом в розумінні ст.. 98 КПК України і накладення арешту на них не узгоджується з вимогами ст. 170 КПК України.

Крім того, органом досудового розслідування на час вирішення клопотання про накладення арешту на майно, а також щодо наявності підстав для зняття такого арешту, не надано переконливих доказів, які б свідчили, що гроші в безготівковому вигляді можуть бути предметом, знаряддям злочину, містити сліди злочину або ж здобуті злочинним шляхом».

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84111843

7. В ухвалі Солом`янського районного суду м. Києва від 27.08.2019 року у справі №760/23884/19 зазначено, що:

«Грошові кошти у безготівковій формі є виключно записами на рахунках у банках та не підпадають під визначення речових доказів (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових та індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів) в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть бути знаряддями злочину, зберегти сліди або відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В свою чергу арешт може бути накладений тільки на об`єкти матеріального світу.

Так, згідно зі ст. 3.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках).

Відповідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, в силу своєї природи безготівкові гроші не можуть на собі зберегти сліди або відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, як наслідок не можуть бути речовими доказами».

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83974626

Автор дайджесту: Сабіщенко Олена Володимирівна

4291
Просмотров
0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
ЕСПЧ
1