Главная Блог ... Новости Жителю Одессы по имени Хуй пришлось судиться из-за него Жителю Одессы по имени Хуй пришлось судиться из-за...

Жителю Одессы по имени Хуй пришлось судиться из-за него

Отключить рекламу
 - tn1_gitelyu_odessi_po_imeni_huy_prishlos_suditsya_iz_za_nego1_5c1535893acf0.jpg

В дипломах о высшем образовании его записали как Хиу, сообщает lb.ua

Киевский районный суд Одессы признал украинские дипломы вьетнамца по имени Хуй, в которых его записали как Хиу.

Постановление суда опубликовано в судебном реестре.

Мужчина закончил Одесский национальный политехнический университет по программам бакалавра и магистра несколько лет назад. В обоих дипломах его записали как Хиу, как было указано в визе. При этом на английских страницах дипломов было написано Huy.

В 2014 году мужчина получил вид на жительство в Украине с именем Хуй.

Из-за расхождений в написании имени у него возникли проблемы с защитой кандидатской диссертации. В ОНПУ ему посоветовали обратиться в суд.

10 декабря суд подтвердил факт получения этим гражданином высшего образования в Украине.

Вспомните новость: В Китае отменили ограничение срока пребывания лидера страны у власти

Державний герб України

Справа № 520/17388/18

Провадження № 2-о/520/521/18

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2018 року

Київський районний суд м. Одеси у складі:

Головуючого - судді Куриленко О.М.,

за участю секретаря - Баранової Ю.О.,

розглянувши у судовому засіданні в порядку окремого провадження цивільну справу за заявою ОСОБА_1 Нгок Хуй, заінтересована особа ОСОБА_2 Національний Політехнічний Університет про встановлення факту отримання вищої освіти,

ВСТАНОВИВ :

08.11.2018 року представник заявника звернувся до суду з заявою, в якій просить встановити факт отримання громадянином ОСОБА_3 ОСОБА_1 Нгок Хуй вищої освіти в ОСОБА_2 Національному Політехнічному Університеті за бакалаврським напрямкомКомпютерні науки (диплом бакалавра ДІ № 020814) та за магістерським напрямком Інформаційні управляючі системи та технології (диплом магістра ДІ № 023052).

В обґрунтування своїх вимог посилається на те, що Наказом ректора ОНПУ від 29.08.2005 р. № 733-к його було зараховано на навчання на 1 курс університету за бакалаврським напрямком 0804 - Комп'ютерні науки. Під час зарахування заявником був наданий паспорт громадянина ОСОБА_3 на ім'я VU NGOC HUY з візою на в'їзд в Україну з прізвищем та ім'ям українською ВУ НГОК ХИУ, з якими заявник і був включений до вказаного наказу.

Після успішного закінчення навчання за програмами бакалавра та магістра заявнику були вручені диплом бакалавра ДІ №020814 та магістра ДІ №023052 на ім'я ВУ НГОК ХИУ (українські сторінки) та VU NGOC HUY (англійські сторінки дипломів).

14 листопада 2014 року заявнику була видана посвідка на постійне проживання з прізвищем та ім'ям українською ВУ НГОК ХУЙ.

На даний час вказані розбіжності у написах українською мовою імені заявника заважають йому захистити кандидатську дисертацію.

Листом ОНПУ від 12.10.2018 порадили заявнику для усунення вказаних розбіжностей звернутись до суду.

Вказує на те, що встановлення цього факту має для нього юридичне значення, оскільки від нього залежить реалізація гарантованого Конституцією України та іншими законами права на освіту та права на працю за отриманою професією та спеціальністю, а саме для захисту кандидатської дисертації.

Ухвалою суді від 09.11.2018 року провадження у справі було відкрито та призначено судове засідання.

Особи, що беруть участь у справі, про час і місце судового розгляду сповіщені належним чином у порядку ст.ст. 128-130 ЦПК України.

У судове засідання заявник ОСОБА_1 Нгок Хуй не зявився, про розгляд справи повідомлений належним чином, його представник ОСОБА_4 звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутність, свої вимоги підтримав.

Представник зацікавленої особи ОСОБА_2 Національного Політехнічного Університету у судове засідання не зявився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, надали суду заяву в якій просить розгляд справи провести у їх відсутності, проти задоволення заяви не заперечують.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає заяву підлягаючою задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Наказом ректора ОНПУ від 29.08.2005 р. № 733-к заявника було зараховано на навчання на 1 курс університету за бакалаврським напрямком 0804 - Комп'ютерні науки. Під час зарахування заявником був наданий паспорт громадянина ОСОБА_3 на ім'я VU NGOC HUY з візою на в'їзд в Україну з прізвищем та ім'ям українською ВУ НГОК ХИУ, з якими заявник і був включений до вказаного наказу.

Після успішного закінчення навчання за програмами бакалавра та магістра заявнику були вручені диплом бакалавра ДІ №020814 та магістра ДІ №023052 на ім'я ВУ НГОК ХИУ (українські сторінки) та VU NGOC HUY (англійські сторінки дипломів).

Проте 14 листопада 2014 року заявнику була видана посвідка на постійне проживання з прізвищем та ім'ям українською ВУ НГОК ХУЙ.

ОСОБА_2 Національного Політехнічного Університету від 12.10.2018 порадили заявнику для усунення вказаних розбіжностей звернутись з відповідним позовом до суду.

Таким чином, неправильне зазначення прізвища заявника сталося внаслідок невірного перекладу імені заявника на українську мову.

Окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав, відповідно дост. 293 ЦПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 п. 5ст. 293 ЦПК України, суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Відповідно до п. 1Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 5 «Про судову практику про справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення»в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян.

Відповідно до положеньст. 76 ЦПК Українидоказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами письмовими, речовими і електронними доказами.

Згідно ч. 2ст. 315 ЦПК Україниу судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення

Аналогічної правової позиції дотримується і Верховний суд, який в Постанові від 15.03.2018 р. по справі № 759/759/17,в якій вказав зокрема, що встановлення юридичного факту за рішенням суду безпосередньо породжує певні юридичні наслідки, тобто від встановлення факту залежить виникнення, зміна або припинення особистих прав громадян.

Встановлення юридичного факту навчання та отримання диплому спеціаліста має юридичне значення для реалізації Заявником свого права в тому числі й на працю, гарантованогост. 43 Конституції України.

Відповідно до п. 18Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 №5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення», рішення, постановлене у справі про встановлення факту, що має юридичне значення, повинно відповідати вимогам статей203,275 ЦПК(за Кодексом 2004 р.) Суд повинен також навести в рішенні докази в підтвердження висновку про обставини, що мають значення для вирішення справи, а при задоволенні заяви чітко викласти встановлений факт.

Проаналізувавши п. 1Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 31.03.1995 № 5, для встановлення факту необхідна наявність певних умов, серед яких: встановлений факт повинен бути юридичним, тобто від його встановлення у особи виникають, змінюються або припиняються особисті чи майнові права; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення. Для цього заявник разом із заявою про встановлення факту подає докази на підтвердження того, щодо її пред'явлення він звертався до відповідних організацій за одержанням документів, який посвідчував би такий факт, але йому в цьому було відмовлено із зазначенням причин відмови (відсутність архіву, відсутність запису в актах цивільного стану, тощо).

Коли установи, які видали ці документи, не можуть виправити допущені в них помилки, відповідно до ст.315ЦПК громадяни мають право звернутися до суду із заявою про встановлення факту належності документа. Проте сам по собі факт належності документа не породжує для його власника жодних прав, юридичне значення має той факт, що підтверджується документом.

Таким чином, для заявника важливо не так саме одержання документа, як оформлення особистих чи майнових прав, що випливають із цього факту. Це означає, що в судовому порядку можна встановити належність громадянину такого документа.

З представлених заявником доказів вбачається, що доводи заявника є законними та обґрунтованими.

Суд, розглядаючи справу повно, всебічно та обєктивно, прийшов до висновку, що заява підлягає задоволенню та необхідно встановити факт отримання громадянином ОСОБА_3 ОСОБА_1 Нгок Хуй вищої освіти в ОСОБА_2 Національному Політехнічному Університеті за бакалаврським напрямком Компютерні науки (диплом бакалавра ДІ № 020814) та за магістерським напрямкомІнформаційні управляючі системи та технології (диплом магістра ДІ № 023052).

Згідно з вимогами ст.ст.124, 129 Конституції України, задачами цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних, прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Основними засадами судочинства є законність, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження та обов'язковість рішень суду до виконання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 12,13,48,76-82,141,229,259,263-265,268,273,315 ЦПК України,

ВИРІШИВ :

Заяву ОСОБА_1 Нгок Хуй, заінтересована особа ОСОБА_2 Національний Політехнічний Університет про встановлення факту отримання вищої освіти - задовольнити.

Встановити факт отримання громадянином ОСОБА_3 ОСОБА_1 Нгок Хуй вищої освіти в ОСОБА_2 Національному Політехнічному Університеті за бакалаврським напрямком Компютерні науки (диплом бакалавра ДІ № 020814) та за магістерським напрямкомІнформаційні управляючі системи та технології (диплом магістра ДІ № 023052).

Апеляційна скаргана рішеннясуду подаєтьсяпротягом тридцятиднів здня йогопроголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

У відповідності до п.п. 15.5) п.п.15 п. 1 Розділу ХШПерехідних Положень ЦПК Українив новій редакції, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, зокрема до Київського районного суду м. Одеси.

Суддя Куриленко О. М.

 • 4104

  Просмотров

 • 0

  Коментарии

 • 4104

  Просмотров

 • 0

  Коментарии


 • Поблагодарить Отключить рекламу

  Оставьте Ваш комментарий:

  Добавить

  Другие наши сервисы:

  • Бесплатная консультация

   Получите быстрый ответ на юридический вопрос в нашем мессенджере , который поможет Вам сориентироваться в дальнейших действиях

  • ВИДЕОЗВОНОК ЮРИСТУ

   Вы видите своего юриста и консультируетесь с ним через экран, чтобы получить услугу, Вам не нужно идти к юристу в офис

  • ОБЪЯВИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ТЕНДЕР

   На выполнение юридической услуги и получите самое выгодное предложение

  • КАТАЛОГ ЮРИСТОВ

   Поиск исполнителя для решения Вашей проблемы по фильтрам, показателям и рейтингу

  Популярные новости

  Смотреть все новости
  Смотреть все новости
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст