Протокол рекомендует - icon-pr.png
Протокол рекомендует
Справа "Піхун проти України": Жорстоке поводження, відсутність ефективного розслідування, необгрунтоване тримання підвартою, порушення розумних строків - базовий набір порушень, дякуючи попередньому КПК (заява №63754/09, від 12.12.2019 р.) - 0_52780900_1607218047_5fcc337f80e26.jpg
Справа "Піхун проти України": Жорстоке поводження, відсутність ефективного розслідування, необгрунтоване тримання підвартою, порушення розумних строків - базовий набір порушень, дякуючи попередньому КПК (заява №63754/09, від 12.12.2019 р.)
1 лютого 2010 розпочався судовий розгляд справи заявника. Згідно з наявними матеріалами у ході судового розгляду суд першої інстанції 66 разів відкладав судові засідання у зв’язку з неявкою сторони обвинувачення, потерпілого, експерта або свідка; 21...
ЄСПЛ ЛЕГАЛІЗУВАВ ПЕРЕХОПЛЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ БЕЗ СУДОВОГО ДОЗВОЛУ
ЄСПЛ ЛЕГАЛІЗУВАВ ПЕРЕХОПЛЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ БЕЗ СУДОВОГО ДОЗВОЛУ - 0_33311500_1527847193_5b111919516f4.jpg
Європейський суд з прав людини не побачив порушення статті 6§1 (право на справедливий суд) Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у порушенні процедури збору доказів, які згодом були використані для засудження особи за вбивство.
Подробнее
«Кущ проти України»: жодне свавільне або необґрунтоване утримання під вартою не може вважатися законним (ст. 5 Конвенції, Заява № 53865/11, від 03.12.2015 р.)
01.06.2018 | Автор: Слуцкая Татьяна Ивановна   
«Кущ проти України»: жодне свавільне або необґрунтоване утримання під вартою не може вважатися законним (ст. 5 Конвенції, Заява № 53865/11, від 03.12.2015 р.) - 0_44467400_1527797320_5b1056486c9a7.jpg
У цьому аспекті ЄСПЛ нагадав, що згідно з підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції у контексті кримінального провадження особу може бути затримано лише з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення. При цьому термін «обґрунтована підозра» у вчиненні злочину означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об’єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Подробнее
«Носко і Нефедов проти Росії»: тягар доведення відсутності підбурювання покладається на сторону обвинувачення (п. 1 ст. 6 Конвенції, заяви № 5753/09 і № 11789/10, від 30 жовтня 2014р.)
30.05.2018 | Автор: Слуцкая Татьяна Ивановна   
«Носко і Нефедов проти Росії»: тягар доведення відсутності підбурювання покладається на сторону обвинувачення (п. 1 ст. 6 Конвенції, заяви № 5753/09 і № 11789/10, від 30 жовтня 2014р.) - nosko_i_nefedov_proti_rosii_tyagar_dovedennya_vidsutnosti_pidburyuvannya_pokladaetsya_na_storonu_obvinuvachennya_5b0e7dd7c0a4b.jpg
У цьому рішенні ЄСПЛ вказав, що, якщо обвинувачені висувають аргумент про підбурювання, внутрішньодержавні суди зобов’язані розглянути його в рамках змагальної, ретельної, всебічної і переконливої процедури, при цьому на сторону обвинувачення покладається тягар доведення відсутності підбурювання. Межами судової перевірки повинні охоплюватися мотиви прийняття рішення про негласний захід, про ступінь участі правоохоронного органу в скоєнні злочину, а також про характер будь-якого підбурювання або тиску, якого зазнав заявник.
Подробнее
"Ахмет Їлдірим (Ahmet Yıldırım) проти Туреччини": для веб-блокування повинно існувати законодавство, що забезпечує контроль щодо обсягу заборон для унеможливлення зловживань (ст.10 Конвенії, Заява № 3111/10, від 18.12.2012 р.)
30.05.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
"Ахмет Їлдірим (Ahmet Yıldırım) проти Туреччини": для веб-блокування повинно існувати законодавство, що забезпечує контроль щодо обсягу заборон для унеможливлення зловживань  (ст.10 Конвенії, Заява № 3111/10, від 18.12.2012 р.) - 0_85647800_1527585262_5b0d19eed1875.jpg
Заявник скаржився на те, що він не міг отримати доступ до свого власного сайту Google, на якому він публікував свої наукові роботи. В силу застосування зазначених заходів, призначених в рамках провадження, яке не мало відношення до нього і його сайту, він стверджував, що вжиті заходи порушували його право на свободу отримання та передачі інформації та ідей, а блокування Google Sites є прихованою цензурою. Всі його спроби виправити ситуацію в рамках національного судового розгляду не мали успіху.
Подробнее
"Paeffgen (Паеффген) проти Німеччини": право на доменне ім'я є правом власності (Ст.1 Протоколу №1 Конвенції, Заяви №№ 25379/04, 21688/05, 21722/05 та 21770/05 від 18 вересня 2007 року)
26.05.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
"Paeffgen (Паеффген) проти Німеччини": право на доменне ім'я є правом власності (Ст.1 Протоколу №1 Конвенції, Заяви №№ 25379/04, 21688/05, 21722/05 та 21770/05 від 18 вересня 2007 року) - 0_04793300_1527281598_5b0877be0bbfe.jpg
Суд зауважив, що теорія «власності», відображена в ст. 1 Протоколу №1, має самостійне значення, яке не обмежується володінням тільки матеріальними речами і яке не залежить від формальної класифікації в національному праві. Інші конкретні права та інтереси, що утворюють майно, також можуть розглядатися як «права власності», а відповідно, і як «об'єкти власності» з метою даної статті.
Подробнее
«Щокін проти України»: вирішення колізій у законодавстві завжди має тлумачиться на користь особи (ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, Заяви №№ 23759/03 та 37943/06, від 14 жовтня 2010 р.)
23.05.2018 | Автор: Слуцкая Татьяна Ивановна   
«Щокін проти України»: вирішення колізій у законодавстві завжди має тлумачиться на користь особи (ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, Заяви №№ 23759/03 та 37943/06, від 14 жовтня 2010 р.) - shchokin_proti_ukraini_virishennya_koliziy_u_zakonodavstvi_zavgdi_mae_tlumachitsya_na_korist_osobi_5b0469e7204d9.jpg
У цьому рішенні ЄСПЛ визначено концепцію якості закону, наявна вимога, щоб він був доступним для зацікавлених осіб, чітким та передбачуваним у своєму застосуванні. Як зазначається в рішенні відсутність в національному законодавстві необхідної чіткості і точності, порушує вимогу «якості закону». В разі коли національне законодавство припустило неоднозначне або множинне тлумачення прав та обов’язків осіб, національні органи зобов’язані застосувати найбільш сприятливий для осіб підхід. Тобто вирішення колізій у законодавстві завжди тлумачиться на користь особи. Констатовано порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції
Подробнее
«Компанія “Таймс ньюспейперс Лтд.” проти Сполученого Королівства»: Конвенція не гарантує пресі нічим не обмежену свободу вираження поглядів в Інтернеті (ст.10 Конвенії, Заяви №№ 3002/03 и 23676/03, від 10 березня 2009 року)
22.05.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
«Компанія “Таймс ньюспейперс Лтд.” проти Сполученого Королівства»: Конвенція не гарантує пресі нічим не обмежену свободу вираження поглядів в Інтернеті (ст.10 Конвенії, Заяви №№ 3002/03 и 23676/03, від 10 березня 2009 року) - 0_44732800_1526850536_5b01e3e86d3e2.jpg
У грудні 1999 року Заявник опублікував дві імовірно наклепницькі статті про приватну особу. Обидві статті були розміщені на сайті газети в день публікації їх в паперовій версії газети. Під час подальшого судового розгляду щодо дифамації відносно заявника на нього були покладено обов’язок додати два коментарі до обох статей в інтернет-архіві про те, що вони стали об'єктом судового розгляду і не повинні відтворюватися і на них не допускається посилання без попередньої консультації з юридичним відділом газети.
Подробнее
«Корнейкова та Корнейков проти України»: застосування до хворої або слабкої особи наручників або приковування її не відповідає вимогам безпеки та є нелюдським та таким, що принижує гідність, поводженням (ст. 3 Конвенції, № 56660/12, від 24.03.16р.)
22.05.2018 | Автор: Слуцкая Татьяна Ивановна   
«Корнейкова та Корнейков проти України»: застосування до хворої або слабкої особи наручників або приковування її не відповідає вимогам безпеки та є нелюдським та таким, що принижує гідність, поводженням (ст. 3 Конвенції, № 56660/12, від 24.03.16р.) - korneykova_ta_korneykov_proti_ukraini_zastosuvannya_do_hvoroi_abo_slabkoi_osobi_naruchnikiv_abo_prikovuvannya_ii_ne_vidpovidae_vimogam_5b0334ba98624.jpg
Окрім застосування наручників до заявниці під час перейм та одразу після пологів та тримання її під час судових засідань у клітці з металевими гратами, сукупний вплив недостатнього харчування, неналежної організації санітарно-гігієнічних умов тримання заявниці та її новонародженого сина під вартою, зокрема недостатня тривалість прогулянок, набувши такого рівня інтенсивності, що завдало фізичні та психічні страждання заявниці, також становить нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження (стаття 3 Конвенції, Заява № 56660/12, від 24 березня 2016 року)
Подробнее
«Перрен проти Сполученого Королівства»: визнання поширення певних зображень законним в інших державах, не означає неможливості притягнення до відповідальності особи щодо розміщення їх в Інтернеті (ст.10 Конвенції, Заява № 5446/03, від 18 жовтня 2005 року)
21.05.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
«Перрен проти Сполученого Королівства»: визнання поширення певних зображень законним в інших державах, не означає неможливості притягнення до відповідальності особи щодо розміщення їх в Інтернеті (ст.10 Конвенції, Заява № 5446/03, від 18 жовтня 2005 року) - 49be0071a0bab0789aac0fcd5dbf6acc
Заявник, посилаючись на статтю 10 Конвенції, скаржився на притягнення його до кримінальної відповідальності та призначення йому покарання за публікацію непристойних матеріалів на інтернет сайті. Заявник стверджував, що дані заходи були втручанням в його право на свободу вираження поглядів, не були передбачені законом та / або не були необхідними в демократичному суспільстві. На його думку, суди Сполученого Королівства мали право засуджувати лише за ті дії по публікації інтернет-сторінок, які відбувалися в межах їх юрисдикції, в той час як основні дії по публікації були здійснені на території Сполучених Штатів Америки.
Подробнее
"Ней та Колмісоппі проти Швеції": оператори та власники торрент-трекерів не можуть посилатись на порушення ст.10 Конвенції у разі їх бездіяльності. (ст.10 Конвенції, Заява № 40397/12 від 19 лютого 2013 року)
20.05.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
"Ней та Колмісоппі проти Швеції": оператори та власники торрент-трекерів не можуть посилатись на порушення ст.10 Конвенції у разі їх бездіяльності. (ст.10 Конвенції, Заява № 40397/12 від 19 лютого 2013 року) - 0_47230000_1526804286_5b012f3e7356f.png
Заявники стверджували, що відповідні об'єкти не завантажувалися на комп'ютери ТРВ. На їх погляд, відповідальність за завантаження і поширення файлів повинні нести користувачі ТРВ. Перший заявник також відзначав фундаментальну ідею Інтернету про забезпечення доступу до різних документів, яка передбачає право на надання інформації про торрент-файли. Нарешті, перший заявник вважав, що ТРВ слід розглядати в якості провайдера відповідно до Закону про електронну торгівлю та інші послуги інформаційного суспільства.
Подробнее
ЕСПЛ: Нездатність забезпечити 14-річній дівчині нагляд в той час, коли її батьки перебували під вартою визнано ЄСПЛ невиконанням державою своїх позитивних обов’язків та призвело до порушення ст. 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя)
ЕСПЛ: Нездатність забезпечити 14-річній дівчині нагляд в той час, коли її батьки перебували під вартою визнано ЄСПЛ невиконанням державою своїх позитивних обов’язків та призвело до порушення ст. 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя) - espl_nezdatnist_zabezpechiti_chotirnadtsyatirichniy_divchini_naglyad_5ae8e64307656.jpg
Коротко про факти у справі «Хаджиєвапроти Болгарії» (заява № 45285/12, рішення від1.2.2018 [Секція V])[3]. Заявниця, якій на той час було чотирнадцять років, знаходилася4 грудня 2002 року одна вдома, коли поліцейські приїхали для того, щоб заарештувати її батьків за запитом про видачу (екстрадицію) до Туркменістану.
Подробнее
«Багієва проти України»: непропорційне втручання в особисте життя особи під час проведення обшуку не відповідає вимогам ЄКПЛ (ст.ст. 8, 13 Конвенції, Заява №41085/05, від 28 квітня 2016 року)
21.04.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
«Багієва проти України»: непропорційне втручання в особисте життя особи під час проведення обшуку не відповідає вимогам ЄКПЛ  (ст.ст. 8, 13 Конвенції, Заява №41085/05, від 28 квітня 2016 року) - 0_91693600_1524233007_5ad9f32fdfe80.gif
Суд надав дозвіл на проведення обшуку житла заявниці, оскільки її колишній чоловік, щодо якого було відкрито кримінальну справу через підробку документів, спілкувався з нею телефоном й з розмови між ними правоохоронцям стало зрозуміло, що у відповідній квартирі можуть перебувати докази вчинення злочину. Однак, ЄСПЛ визнав
Подробнее
«Сокіл проти України»: на державу покладено обов’язок доводити ефективність надання медичної допомоги ув’язненим (ст. 3 Конвенції, Заява №9414/13, від 22 жовтня 2015 року)
18.04.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
«Сокіл проти України»: на державу покладено обов’язок доводити ефективність надання медичної допомоги ув’язненим (ст. 3 Конвенції, Заява №9414/13, від 22 жовтня 2015 року) - 0_27794300_1523904053_5ad4ee3543e3d.jpg
Заявник звернувся до ЄСПЛ через порушення Україною норми ст. 3 ЄКПЛ у зв’язку з ненаданням йому належної медичної допомоги під час тримання під вартою.
Українська держава, заперечуючи проти доводів заявника, вказувала на неприйнятність відповідної скарги з огляду на не вичерпання ним всіх національних засобів юридичного захисту, зокрема можливість звернення до органів прокуратури України через ненадання кваліфікованої медичної допомоги особі, яка перебуває під вартою.
Подробнее
«Устименко проти України»: свавільне поновлення процесуальних строків порушує принцип правової визначеності (п. 1 ст. Конвенції, Заява №32053/13, від 29 жовтня 2015 року)
17.04.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
«Устименко проти України»: свавільне поновлення процесуальних строків порушує принцип правової визначеності  (п. 1 ст. Конвенції, Заява №32053/13, від 29 жовтня 2015 року) - 49be0071a0bab0789aac0fcd5dbf6acc
заявник звернувся до ЄСПЛ через порушення Україною норми п. 1 ст. 6 ЄКПЛ мотивуючи свої вимоги недотриманням судом апеляційної інстанції норм процесуального права при розгляді адміністративної справи (неотримання копії апеляційної скарги, неповідомлення про дату судового розгляду апеляційної скарги та безпідставне поновлення строку на апеляційне оскарження рішення суду).
Подробнее
«Поміляйко проти України»: відсутність ефективного розслідування свідчить про наявність ознак катування (ст. 3 Конвенції, Заява №60426/11, від 11 лютого 2016 року)
13.04.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
«Поміляйко проти України»: відсутність ефективного розслідування свідчить про наявність ознак катування (ст. 3 Конвенції, Заява №60426/11, від 11 лютого 2016 року) - 0_04205400_1523605915_5ad0619b0a4c7.jpg
Заявниця звернулася до ЄСПЛ у зв’язку з порушенням Україною норм ст. 3 та ст. 13 ЄКПЛ через заподіяння їй тілесних ушкоджень працівниками міліції та відсутність проведення ефективного розслідування за її скаргами щодо таких неправомірних дій представників правоохоронних органів. Водночас привертає увагу те, що Україна в даній справі не надала будь-яких коментарів та документів для спростування доводів заявниці з приводу фактів жорстокого поводження з нею та неналежної реакції компетентних органів державної влади на численні скарги з приводу вчинення злочину щодо неї працівниками міліції.
Подробнее
«Басюк проти України»: тривале розслідування смерті порушує гарантоване право на життя у процесуальному значенні (ст. 2 Конвенції, Заява №51151/10, від 05 листопада 2015 року)
11.04.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
«Басюк проти України»: тривале розслідування смерті порушує гарантоване право на життя у процесуальному значенні (ст. 2 Конвенції, Заява №51151/10, від 05 листопада 2015 року) - 0_09376600_1523390567_5acd186716ecb.jpg
Донька заявника загинула від отриманих тілесних ушкоджень в результатів наїзду на неї легкового автомобіля. Батько звернувся до ЄСПЛ у зв’язку з порушенням Україною норм ст. 2, п. 1 ст. 6, ст. 7, та ст. 13 ЄКПЛ через тривале й неефективне розслідування загибелі його єдиної доньки.
Подробнее
«Луньов проти України»: ненадання медичної допомоги й неефективне розслідування скарг щодо жорстокого поводження свідчить про порушення заборони катування (ст. 3 Конвенції, Заява №4725/13, від 22 жовтня 2015 року)
11.04.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
«Луньов проти України»: ненадання медичної допомоги й неефективне розслідування скарг щодо жорстокого поводження свідчить про порушення заборони катування (ст. 3 Конвенції, Заява №4725/13, від 22 жовтня 2015 року) - 0_52737000_1523390849_5acd198180cca.jpg
Заявник звернувся до ЄСПЛ через порушення Україною норми ст. 3 ЄКПЛ у зв’язку з ненаданням йому належної медичної допомоги в умовах тримання в ізоляції від суспільства, жорстокого поводження з боку правоохоронців та неефективного розслідування скарг щодо таких протиправних діянь стосовно нього.
Подробнее
"Бурмич та інші проти України" - скарги на невиконання або несвоєчасне виконання рішень українських судів будуть безпосередньо до КМ Ради Європи (Стаття 6, 13, стаття 1 Протоколу 1 Конвенції, Заяви №46852/13 та інші)
02.04.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
"Бурмич та інші проти України" - скарги на невиконання або несвоєчасне виконання рішень українських судів будуть безпосередньо до КМ Ради Європи (Стаття 6, 13, стаття 1 Протоколу 1 Конвенції, Заяви №46852/13 та інші) - 0_76332400_1522582876_5ac0c55cba5f8.jpg
Справу розпочато відповідно до п’яти заяв проти України. Заявники скаржились на невиконання або несвоєчасне виконання рішень національних судів, винесених на їх користь. Вони стверджували про порушення їхніх прав, гарантованих статтею 6 Конвенції та статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції, статтею 13 Конвенції стосовно відсутності ефективного засобу юридичного захисту в національному законодавстві.
Подробнее
"Шмушкович проти України" - обмеження проведення мирних зібрань не може регулюватись указом Президії Верховної Ради СРСР 1988 р. (стаття 11 Конвенції, Заява № 3276/10, від 14 листопада 2013 р.)
29.03.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
"Шмушкович проти України" - обмеження проведення мирних зібрань не може регулюватись указом Президії Верховної Ради СРСР 1988 р. (стаття 11 Конвенції, Заява № 3276/10, від 14 листопада 2013 р.) - 0_00652600_1521838657_5ab56a4101a27.jpg
Одеська міська рада повідомила заявника про незаконність такого мирного зібрання з посиланням на Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 року «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» (далі – Указ 1988 року); на думку органу, заява про проведення мітингу мала подаватися не пізніше, ніж за десять днів до проведення заходу.
Подробнее
"Ростовцев проти України" - визнання фактичних обставин підсудним не позбавляє права звернення з апеляційною скаргою на підставі неправильної кваліфікації злочину (ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції, Заява № 2728/16)
28.03.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
"Ростовцев проти України" - визнання фактичних обставин підсудним не позбавляє права звернення з апеляційною скаргою на підставі неправильної кваліфікації злочину (ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції, Заява № 2728/16) - 0_51356400_1522183746_5abaae427d75e.jpg
Заявник поскаржився до ЄСПЛ з приводу порушення Україною ст. 2 Протоколу № 7 до ЄКПЛ у зв’язку з відмовою апеляційної та касаційної інстанції у перегляді вироку, не зважаючи на те, що заявник здійснив зізнання у суді першої інстанції лише щодо фактів, а не правової кваліфікації злочину.
Подробнее
"Тодоров проти України" - ненадання медичної допомоги особі під час тримання під вартою (статті 3, 5, 6 Конвенції, Заява № 16717/05, від 12 січня 2012 р.)
27.03.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
"Тодоров проти України" - ненадання медичної допомоги особі під час тримання під вартою (статті 3, 5, 6 Конвенції, Заява № 16717/05, від 12 січня 2012 р.) - 0_60846500_1522002406_5ab7e9e69497d.jpg
Заявник поскаржився до ЄСПЛ з приводу порушення Україною ст. 3, п. 3 ст. 5, ст. 6 ЄКПЛ у зв’язку з ненадання йому належної медичної допомоги під час попереднього ув’язнення, що призвело до повної втрати ним зору, та занадто тривалого строку ув’язнення й розгляду кримінальної спраив судом, а також порушення права на справедливий суд.
Подробнее
"Алексахін проти України" - катування працівником міліції під час затримання та надмірно тривалий розгляд справи судом (статті 3, 6 Конвенції, Заява №31939/06, від 19 липня 2012р.)
26.03.2018 | Автор: Зеров Костянтин   
"Алексахін проти України" - катування працівником міліції під час затримання та надмірно тривалий розгляд справи судом (статті 3, 6 Конвенції, Заява №31939/06, від 19 липня 2012р.) - 0_61714100_1521663150_5ab2bcae96b41.jpg
"Алексахін проти України" - катування працівником міліції під час затримання та надмірно тривалий розгляд справи судом (статті 3, 6 Конвенції, Заява №31939/06, від 19 липня 2012р.)
Подробнее
При скасуванні вироку на підставі рішення ЕСПЛ незаконно засуджений все одно залишається під вартою до вирішення судом питання про запобіжний захід на новому розгляді (ВСУ від 23 жовтня 2017р. у справі № 5-131кс(15)17)
26.11.2017 | Автор: Веб-ресурс "Протокол"   
При скасуванні вироку на підставі рішення ЕСПЛ незаконно засуджений все одно залишається під вартою до вирішення судом питання про запобіжний захід на новому розгляді (ВСУ від 23 жовтня 2017р. у справі № 5-131кс(15)17) - vsu_pri_skasuvanni_viroku_na_pidstavi_rishennya_espl_nezakonno_zasudgeniy_vse_odno_zalishaetsya_pid_vartoyu_5a1ab4703151b.jpg
Окремий інтерес викликає ця постанова оскільки була ухвалена на спільному засіданні УСІХ палат Верховного Суду України. Вирок про довічне позбавлення волі засудженому був скасований на підставі рішення ЕСПЛ у справі «Тимченко проти України» від 13 жовтня 2016року (заява № 47351/06), а сама справа направлена на новий розгляд до компетентного суду першої інстанції. Проте, сам засуджений залишився за гратами і на свободу не вийшов. ВСУ залишив Тимченко під вартою, до обрання судом на новому розгляді у відношенні нього нового запобіжного заходу.
Подробнее
Рішення ЄСПЛ від 7.11.2017 року щодо недопустимості прослуховування розмов з адвокатом
Рішення ЄСПЛ від 7.11.2017 року щодо недопустимості прослуховування розмов з адвокатом - 0_65242600_1510692553_5a0b56c99f514.jpg
Фабула судового акту: 1. Справа була порушена за заявою № 37717/05 проти Російської Федерації, поданої до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі - Конвенція) громадянином Росії Володимиром Миколайовичем Дудченко ("заявник"), 1 вересня 2005 року.
Подробнее
Чинне господарське процесуальне законодавство не містить в собі вимог щодо форми клопотання про поновленя строків на оскарження судового рішення (№ 3-635гс17 від 11.09.2017)
29.09.2017 | Автор: Кірюшин Артем Андрійович   
Чинне господарське процесуальне законодавство не містить в собі вимог щодо форми клопотання про поновленя строків на оскарження судового рішення (№ 3-635гс17 від 11.09.2017) - 0_37812600_1506688893_59ce3f7d5c5d0.jpg
В даній постанові ВСУ переглянуло судові рішення в порядку ст. 111-19 ГПК України із підстави встановлення Європейським судом з прав людини порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом Так, згідно рішення ЄСПЧ "ТОВ «Фріда» проти України" (заява № 24003/07) Європейський суд одностайно констатував порушення національним судом положень пункту 1 статті 6 Конвенції щодо права заявника на доступ до суду.
Подробнее
ЄСПЧ: Сокращение доплаты за выслугу лет было оправдано экономическим кризисом (Макион против Литвы (жалоба № 75916/13)
23.08.2017 | Автор: Крістенко Андрій   
ЄСПЧ: Сокращение доплаты за выслугу лет было оправдано экономическим кризисом (Макион против Литвы (жалоба № 75916/13) - espch_sokrashchenie_doplati_za_vislugu_let_bilo_opravdano_ekonomicheskim_krizisom_599c91e37f808.jpg
Сокращение доплаты за выслугу лет было оправдано экономическим кризисом
Заявительница жаловалась на то, что уменьшение доплаты за выслугу лет, введенное новым законодательством, нарушило ее право на мирное владение имуществом и было дискриминационным.
Подробнее
Рішення ЄСПЛ - Кузьменко проти України
Рішення ЄСПЛ - Кузьменко проти України - 49be0071a0bab0789aac0fcd5dbf6acc
Європейський суд з прав людини
П’ята секція
Справа Кузьменко проти України
(Заява № 49526/07)
Судове рішення
Страсбург
9 березня 2017 року
Остаточне
Подробнее
Огляд судової практики ЄСПП щодо умов тримання в місцях позбавлення волі та поводження з ув’язненими
Огляд судової практики ЄСПП щодо умов тримання в місцях позбавлення волі та поводження з ув’язненими - 0_95745600_1498132243_594baf13e9c99.jpg
Ilascu та інші проти Молдови та Росії (скарга № 48787/99). Від 08.07.2004 (Велика палата)
Іліе Ілашку, молдовський опозиційний політик, засуджений до смертної кари за тероризм, протягом восьми років утримувався в суворій ізоляції в Придністров’ї. В 2001 році вирок до нього був de facto скасований, а сам заявник був звільнений. Знаходячись в камері смертників, заявник не мав контактів з іншими ув’язненими. Він не отримував новин зовні, оскільки йому було заборонено вести листування
Подробнее
Практика Європейського суду з прав людини щодо відмови від проходження військової служби за релігійним чи іншим переконанням.
Практика Європейського суду з прав людини щодо відмови від проходження військової служби за релігійним чи іншим переконанням. - 0_11280700_1498036392_594a38a81b8d7.jpg
Практика Європейського суду з прав людини щодо відмови від проходження військової служби за релігійним чи іншим переконанням.
Подробнее
ЄСПЛ: Державні органи не можуть посилатися на відсутність коштів як на підставу невиконання зобов'язань (Рішення Європейського суду з прав людини у справі "СУК проти України" (Заява № 10972/05)
ЄСПЛ: Державні органи не можуть посилатися на відсутність коштів як на підставу невиконання зобов'язань (Рішення Європейського суду з прав людини у справі "СУК проти України" (Заява № 10972/05) - 49be0071a0bab0789aac0fcd5dbf6acc
Заявник скаржився на те, що національні органи влади позбавили його майна.
Так, відповідно до Указу Президента України від 4 жовтня 1996 року № 926/96 «Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці працівників органів внутрішніх справ» особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ виплачується матеріальна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на рік. Проте апеляційний суд, який скасував рішення суду І інстанції та відмовив у задоволені позовних вимог заявника,
Подробнее

ЕСПЧ: подача обращения, особенности и нюансы исполнения решений

Сегодня подача обращения в ЕСПЧ, то есть Европейский суд по правам человека, уже давно не считается новым институтом, призванным защитить свободу и права граждан. Конвенция о защите базовых свобод и прав человека была ратифицирована Украиной в 1997 году. Ежегодно в эту организацию поступает свыше 5 тысяч обращений от украинских граждан. По данному показателю Украина занимает лидирующие позиции в Европе.

С одной стороны, практика евросуда по правам человека говорит о низкой эффективности работы национальных судов, с другой – о наличии большого доверия и авторитетности ЕСПЧ.

Как оформить заявление в евросуд?

Ключевым моментом в успешном обращении в данный международный суд является соблюдение регламента – правил оформления и подачи заявления. Несоблюдение хотя бы одного правила чревато отказом в рассмотрении жалобы.

Несмотря на то, что требования и особенности подачи заявления весьма информативно представлены на главной веб-портале организации, есть минимум несколько проблемных моментов. На них необходимо обратить внимание, чтобы не допустить ошибок в составлении жалобы.

Согласно статистике, одной из распространенных ошибок считается использование не того формуляра. Из-за этого судебный орган просто отказывается рассматривать обращение. Постановление Европейского суда по правам человека, а также актуальную редакцию формуляра представляется возможным найти на сайте организации.

Среди других причина отказа:

 1. Ненадлежащее изложение фактов по делу. Причем, это далеко не отдельные случаи. ЕСПЧ требует, чтобы все факты имели структурированный вид, были максимально лаконичным, субъективность не допускается. Заявитель может подать и более детализированное описание своего дела, но объем дополнительных описаний должен быть в пределах 20 страниц. Также все факты дела в обязательном порядке излагаются в основном заявлении.
 2. Отсутствие приложения с документами, которыми заявитель может подтвердить соблюдение всех критериев приемлемости. Лицо, обращающееся в Европейский суд по правам человека, Украина в данном случае, не является исключением, должно доказать, что исчерпал все возможности по правовой защите в рамке национальных институтов. Пакет документов в судебный орган предполагает наличие исключительно копий, так как документация обратно не возвращается.
 3. Указание данных об официальном представителе. Для физических лиц указание в заявлении информации об официальном представителе является необязательным. В таких случаях, адвокат, либо же высококвалифицированный юрист (с разрешения ЕСПЧ Украина) привлекается лишь при готовности дела к государственным органам. Что касается юридических лиц, то здесь заявитель обязуется внести данные о представляющей стороне требуется в самом формуляре.

Заявление отправляется почтовой службой, а фактической датой подачи выступает дата, указанная на почтовом штемпеле. Обращение в ЕСПЧ, согласно международному законодательству, может рассматриваться в течение 6-месячного периода. Если в Украине, срок рассмотрения заявлений истекает только в рабочие дни, то Европейском суде учитывают и праздничные, нерабочие дни. Суд по правам человека не предоставляет обращающимся возможности откорректировать заявление. Именно поэтому важно сразу подать его своевременно и правильно. Для принятия так называемых временных мер, можно направить, предварительно, обращение по факту.

Сроки исчисления

Отдельное внимание следует уделить исчислению 6-месячного срока. Он начинает считаться с даты, когда решения Европейского суда по правам человека в полном объеме вступили в законную силу, а заявителем были исчерпаны все варианты по защите в национальных органах.

На текущий момент нет единого мнения о наличии возможностей обращения в евросуд по определениям, не имеющим, согласно украинскому законодательству, возможностей для обжалования. Например, многие заявители полагают, что окончательное судебное решение в обязательном порядке принимается кассационной инстанцией, что нельзя назвать верным. Однако, если на законодательном уровне нет возможности по обжалованию некоторых определений, то они считаются окончательными, следовательно, заявитель имеет факт исчерпания всех методов защиты в рамках Украины.

Также стоит напомнить, что в ЕСПЧ официальными языками считаются французский с английским. Впрочем, на первом этапе рассмотрения производства, Европейский суд по правам человека в Украине разрешает осуществлять переписку и направлять заявление на других языках, например, украинском. Требование об использовании официально установленных языков вступает в силу сразу же после признания ЕСПЧ заявления приемлемым для рассмотрения.

Нюансы исполнения решений евросуда

Сроки и процесс исполнения решений ЕСПЧ в Украине установлены в соответствующем Законе Украины. Все формальности, в данном случае, возлагаются на государство. Оно обязуется выполнить все требования по компенсации в течение 90 дней. Если сроки нарушены, то начисляется пеня, исходя из годовой ставки по кредитам от ЕЦБ.

Исполнение решений контролируется со стороны КМСЕ, путем регулярных заседаний, где происходит рассмотрение отчетов от государств, выступающих ответчиками.

База судебных решений

Правовой портал Protocol предлагает ознакомиться с широкой базой решений по большинству дел Европейского суда по правам человека. Здесь содержатся новости ЕСПЧ, а также детализированная информация по обращениям за 2020 и другие года.

Протокол – это платформа, где можно получить консультацию от квалифицированного юриста недорого и по разным вопросам, включая по особенностям обращений в Европейский суд. Protocol гарантирует качество услуг, прозрачную цену. Для выбора юриста достаточно создать тендер и выбрать наиболее привлекательное приложение. Также на портале имеется возможность заказать любой вид документа, образцы договоров. Ресурс, в том числе, позволяет найти профессионала в своем городе – Львов, Запорожье, Днепр, Киев.

Для получения актуальной информации о делах ЕСПЧ, новостях, рекомендуется подписаться на страницы портала в социальных сетях, а также официальную почтовую рассылку.

Название решения
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание решения:
Добавить решение
1