Протокол рекомендует - icon-pr.png
Протокол рекомендует
Справа "Піхун проти України": Жорстоке поводження, відсутність ефективного розслідування, необгрунтоване тримання підвартою, порушення розумних строків - базовий набір порушень, дякуючи попередньому КПК  (заява №63754/09, від 12.12.2019 р.) - 0_52780900_1607218047_5fcc337f80e26.jpg
Справа "Піхун проти України": Жорстоке поводження, відсутність ефективного розслідування, необгрунтоване тримання підвартою, порушення розумних строків - базовий набір порушень, дякуючи попередньому КПК (заява №63754/09, від 12.12.2019 р.)
1 лютого 2010 розпочався судовий розгляд справи заявника. Згідно з наявними матеріалами у ході судового розгляду суд першої інстанції 66 разів відкладав судові засідання у зв’язку з неявкою сторони обвинувачення, потерпілого, експерта або свідка; 21...
ЄСПЛ: Перебування „Придністровської Молдовської Республіки» під ефективним керівництвом і вирішальним впливом Росії обумовило визнання порушення нею Європейської Конвенції з захисту прав людини та основних свобод (№ 48787/99, Рішення від 8.07.2004)
17.06.2017 | Автор: Олександр Б.   
ЄСПЛ: Перебування „Придністровської Молдовської Республіки» під ефективним керівництвом і вирішальним впливом Росії  обумовило визнання порушення нею Європейської Конвенції з захисту прав людини та основних свобод (№ 48787/99, Рішення від 8.07.2004) - 0_41303800_1497685306_5944dd3a64e18.jpg
По справі «Ілашку та інші проти Молдови та Росії» (Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia, № 48787/99, Рішенні від 8 липня 2004 року) Європейський Суд з прав людини у Страсбурзі визнав владу Молдови та Росії винними у порушенні прав громадянина Ілашку та інших на території Придністров’я.
Подробнее
ЄСПЛ: Судам не слід спиратися на явки з повинною, які були оформлені без участі захисника обвинуваченого. Постанова ЄСПЛ за скаргою N 40852/05 "Шличков проти Російської Федерації" від 09.02.16 р.,набрало чинності 09.05.16 р.
27.02.2017 | Автор: Олександр Б.   
ЄСПЛ: Судам не слід спиратися на явки з повинною, які були оформлені без участі захисника обвинуваченого. Постанова ЄСПЛ за скаргою N 40852/05 "Шличков проти Російської Федерації" від 09.02.16 р.,набрало чинності 09.05.16 р. - espl_sudam_ne_slid_spiratisya_na_yavki_z_povinnoyu_yaki_buli_oformleni_bez_uchasti_zahisnika_obvinuvachenogo_5c0562afbe30f.jpg
Надані у відсутності адвоката свідчення не можуть вважатися достовірними, оскільки немає ніяких доказів, які б спростовували, що вони могли з'явитися під примусом.
Заявник скаржився, в тому числі на порушення статті 6 Конвенції у зв'язку з тим, що він був засуджений на підставі свідчень, отриманих під примусом за відсутності адвоката.
Подробнее
ЕСПЛ: «Знаходження особи під час судового засідання в металевій клітці не відповідає вимогам ст. 3 Конвенції ( справа "Воронцов та інші проти Росії")
02.02.2017 | Автор: Олександр Б.   
ЕСПЛ: «Знаходження особи під час судового засідання в металевій клітці не відповідає вимогам ст. 3 Конвенції ( справа "Воронцов та інші проти Росії") - 0_40988400_1486018009_5892d5d9641a4.jpg
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оприлюднив рішення у справі "Воронцов та інші проти Росії", визнавши, що тримання підсудних в металевій клітці під час судового процесу ущемляє почуття їх власної гідності, і ухваливши виплатити на користь заявників 18 тисяч євро.

Дві скарги були направлені до Страсбурзького суду в жовтні і грудні 2014 року, третя - в січні 2015 року. Всі троє заявників скаржилися на порушення їхніх прав, гарантованих статтею 3 (заборона тортур) Європейської конвенції про захист прав людини. ЄСПЛ об'єднав всі три скарги в одне провадження.
Подробнее
ЄСПЛ: Підписка про невиїзд тривала 9 років, і тільки завдяки рішенню ЕСПЛ – пропозиції про дружнє врегулювання була скасована слідчим суддею ( Дзержинський районний суд м. Харкова від 05 грудня 2016р. у справі № 638/18641/16-к)
06.01.2017 | Автор: Веб-ресурс "Протокол"   
ЄСПЛ: Підписка про невиїзд тривала 9 років, і тільки завдяки рішенню ЕСПЛ – пропозиції про дружнє врегулювання була скасована слідчим суддею ( Дзержинський районний суд м. Харкова від 05 грудня 2016р. у справі № 638/18641/16-к) - espl_pidpiska_pro_neviizd_trivala_9_rokiv_i_tilki_zavdyaki_rishennyu_espl_propozitsii_586f7e1d71027.png
Не вдаючись до довготривалою історії питання зазначимо, що у відношенні людини 9 років суд обирав різні запобіжні заходи і на момент розгляду цього клопотання діяла підписка про невиїзд. Відносно цієї особи ще у 2007 році була порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 4, ст. 190 КК України – «шахрайство». Проте за весь час слідство так і не передало справу у суд, з іншого боку – провадження не закрито.
Подробнее
Адвокат може коментувати дії судді поза залою суду, щоб привернути увагу громадськості до потенційних недоліків судової системи (ЕСПЛ в світлі статті 10 Конвенції)
11.12.2016 | Автор: Фурман Ірина Миколаївна   
Адвокат може коментувати дії судді поза залою суду, щоб привернути увагу громадськості до потенційних недоліків судової системи (ЕСПЛ в світлі статті 10 Конвенції) - 0_83038000_1481389501_584c35bdcac3a.jpg
Європейський суд з прав людини визнав порушення статті 6 § 1 та статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в справі “Моріс проти Франції” (Morice v. France [GC], no. 29369/10, § …, ECHR 2015). Суд вважає, що винесений відносно заявника вирок у справі про співучасть у наклепі може розглядатися як непропорційне втручання в свободу заявника висловлювати свої погляди, тому воно не було «необхідним у демократичному суспільстві» за змістом статті 10 Конвенції.
Подробнее

ЕСПЧ: подача обращения, особенности и нюансы исполнения решений

Сегодня подача обращения в ЕСПЧ, то есть Европейский суд по правам человека, уже давно не считается новым институтом, призванным защитить свободу и права граждан. Конвенция о защите базовых свобод и прав человека была ратифицирована Украиной в 1997 году. Ежегодно в эту организацию поступает свыше 5 тысяч обращений от украинских граждан. По данному показателю Украина занимает лидирующие позиции в Европе.

С одной стороны, практика евросуда по правам человека говорит о низкой эффективности работы национальных судов, с другой – о наличии большого доверия и авторитетности ЕСПЧ.

Как оформить заявление в евросуд?

Ключевым моментом в успешном обращении в данный международный суд является соблюдение регламента – правил оформления и подачи заявления. Несоблюдение хотя бы одного правила чревато отказом в рассмотрении жалобы.

Несмотря на то, что требования и особенности подачи заявления весьма информативно представлены на главной веб-портале организации, есть минимум несколько проблемных моментов. На них необходимо обратить внимание, чтобы не допустить ошибок в составлении жалобы.

Согласно статистике, одной из распространенных ошибок считается использование не того формуляра. Из-за этого судебный орган просто отказывается рассматривать обращение. Постановление Европейского суда по правам человека, а также актуальную редакцию формуляра представляется возможным найти на сайте организации.

Среди других причина отказа:

  1. Ненадлежащее изложение фактов по делу. Причем, это далеко не отдельные случаи. ЕСПЧ требует, чтобы все факты имели структурированный вид, были максимально лаконичным, субъективность не допускается. Заявитель может подать и более детализированное описание своего дела, но объем дополнительных описаний должен быть в пределах 20 страниц. Также все факты дела в обязательном порядке излагаются в основном заявлении.
  2. Отсутствие приложения с документами, которыми заявитель может подтвердить соблюдение всех критериев приемлемости. Лицо, обращающееся в Европейский суд по правам человека, Украина в данном случае, не является исключением, должно доказать, что исчерпал все возможности по правовой защите в рамке национальных институтов. Пакет документов в судебный орган предполагает наличие исключительно копий, так как документация обратно не возвращается.
  3. Указание данных об официальном представителе. Для физических лиц указание в заявлении информации об официальном представителе является необязательным. В таких случаях, адвокат, либо же высококвалифицированный юрист (с разрешения ЕСПЧ Украина) привлекается лишь при готовности дела к государственным органам. Что касается юридических лиц, то здесь заявитель обязуется внести данные о представляющей стороне требуется в самом формуляре.

Заявление отправляется почтовой службой, а фактической датой подачи выступает дата, указанная на почтовом штемпеле. Обращение в ЕСПЧ, согласно международному законодательству, может рассматриваться в течение 6-месячного периода. Если в Украине, срок рассмотрения заявлений истекает только в рабочие дни, то Европейском суде учитывают и праздничные, нерабочие дни. Суд по правам человека не предоставляет обращающимся возможности откорректировать заявление. Именно поэтому важно сразу подать его своевременно и правильно. Для принятия так называемых временных мер, можно направить, предварительно, обращение по факту.

Сроки исчисления

Отдельное внимание следует уделить исчислению 6-месячного срока. Он начинает считаться с даты, когда решения Европейского суда по правам человека в полном объеме вступили в законную силу, а заявителем были исчерпаны все варианты по защите в национальных органах.

На текущий момент нет единого мнения о наличии возможностей обращения в евросуд по определениям, не имеющим, согласно украинскому законодательству, возможностей для обжалования. Например, многие заявители полагают, что окончательное судебное решение в обязательном порядке принимается кассационной инстанцией, что нельзя назвать верным. Однако, если на законодательном уровне нет возможности по обжалованию некоторых определений, то они считаются окончательными, следовательно, заявитель имеет факт исчерпания всех методов защиты в рамках Украины.

Также стоит напомнить, что в ЕСПЧ официальными языками считаются французский с английским. Впрочем, на первом этапе рассмотрения производства, Европейский суд по правам человека в Украине разрешает осуществлять переписку и направлять заявление на других языках, например, украинском. Требование об использовании официально установленных языков вступает в силу сразу же после признания ЕСПЧ заявления приемлемым для рассмотрения.

Нюансы исполнения решений евросуда

Сроки и процесс исполнения решений ЕСПЧ в Украине установлены в соответствующем Законе Украины. Все формальности, в данном случае, возлагаются на государство. Оно обязуется выполнить все требования по компенсации в течение 90 дней. Если сроки нарушены, то начисляется пеня, исходя из годовой ставки по кредитам от ЕЦБ.

Исполнение решений контролируется со стороны КМСЕ, путем регулярных заседаний, где происходит рассмотрение отчетов от государств, выступающих ответчиками.

База судебных решений

Правовой портал Protocol предлагает ознакомиться с широкой базой решений по большинству дел Европейского суда по правам человека. Здесь содержатся новости ЕСПЧ, а также детализированная информация по обращениям за 2020 и другие года.

Протокол – это платформа, где можно получить консультацию от квалифицированного юриста недорого и по разным вопросам, включая по особенностям обращений в Европейский суд. Protocol гарантирует качество услуг, прозрачную цену. Для выбора юриста достаточно создать тендер и выбрать наиболее привлекательное приложение. Также на портале имеется возможность заказать любой вид документа, образцы договоров. Ресурс, в том числе, позволяет найти профессионала в своем городе – Львов, Запорожье, Днепр, Киев.

Для получения актуальной информации о делах ЕСПЧ, новостях, рекомендуется подписаться на страницы портала в социальных сетях, а также официальную почтовую рассылку.

Название решения
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание решения:
Добавить решение
1