22.03.2016 | Автор: "Протокол"
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Для визнання зборів дійсними не треба доводити факт отримання учасником товариства повідомлення про проведення зборів, а достатньо лише направити таке повідомлення цінним листом з описом вкладення (ВСУ у справі №3-928гс15 від 21 жовтня 2015р.)

Фабула судового акту: Позивач звернувся до господарського суду з позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів ТОВ у частині звільнення попереднього та призначення нового директора визнання недійсним рішення загальних зборів учасників у частині відчуження нерухомого майна - нежитлового приміщення, загальною площею 1107 кв. м.

Позовні вимоги обґрунтовано відсутністю кворуму для проведення загальних зборів та прийняття рішень, оскільки на зборах був відсутнім позивач, який володіє 40 відсотками голосів. Окрім того, позивач зазначив, що його не було повідомлено про проведення загальних зборів товариства передбаченим статутом способом із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Рішення суду першої інстанції про відмову в позові було залишене без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій. Верховний Суд України, розглядаючи заяву про перегляд постанови Вищого господарського суду України, зазначив наступне.

Опис вкладення та поштова квитанція про надіслання цінного листа на ім'я позивача, свідчать про те, що його було належним чином повідомлено про час, місце та дату проведення загальних зборів товариства. При цьому ані Закон України «Про господарські товариства», ані Статут ТОВ не містять обов'язкової вимоги про отримання учасником повідомлення про скликання зборів, лише статтею 61 Закону України «Про господарські товариства» визначено, що про проведення загальних зборів товариства повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Ця норма Закону була дотримана.

Відтак, посилання позивача на неналежне повідомлення його про проведення загальних зборів є безпідставним. Крім того, судами було встановлено, що протоколи загальних зборів містять усі необхідні відомості щодо складу зареєстрованих на зборах учасників, їх розміру внеску до статутного фонду із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Ці протоколи були підписані головою та секретарем зборів. Тому відсутність переліку учасників зборів як окремого документа відповідно до частини другої статті 60 Закону України «Про господарські товариства» не вливає на результати прийняття рішень загальними зборами учасників товариства та не може бути підставою для визнання таких зборів недійсними.

Виходячи з викладеного, Верховний Суд України відмовив у задоволенні заяви про перегляд постанови суду касаційної інстанції.
 

 

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

21 жовтня 2015 року                                                                                                                                                                                      м. Київ

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі:

головуючого  Ємця А.А., суддів: Барбари В.П.,  Берднік І.С., Жайворонок Т.Є.,  Колесника П.І., та Шицького І.Б.,

за участю позивача - ОСОБА_7,                                                

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_7 про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 4 серпня 2015 року у справі № 916/3566/14 за позовом ОСОБА_7 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ай Рін» (далі - ТОВ «Ай Рін»); треті особи - ОСОБА_8 і ОСОБА_9, про визнання недійсними рішень загальних зборів товариства,  

в с т а н о в и л а:

До Верховного Суду України звернувся ОСОБА_7 із заявою про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 4 серпня 2015 року у справі № 916/3566/14 із підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції положень частини другої статті 60 та частини п'ятої статті 61 Закону України «Про господарські товариства», внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах.

В обґрунтування неоднаковості застосування судом касаційної інстанції норм матеріального права заявником надано копії постанов Вищого господарського суду України від 9 квітня 2013 року у справі № 62/13, від 20 липня 2010 року у справі № 38/397, від 13 травня 2014 року у справі  № 904/8259/13, від 10 червня 2010 року у справі № 2-22/6045-2009, від 24 січня 2008 року у справі № 46/190-07.

Ухвалою Верховного Суду України від 10 вересня 2015 року вирішено питання про допуск справи до провадження для перегляду Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 4 серпня 2015 року.

У заяві ОСОБА_7 просить скасувати постанову Вищого господарського суду України від 4 серпня 2015 року у справі № 916/3566/14, постанову Одеського апеляційного господарського суду від 15 квітня 2015 року і рішення господарського суду Одеської області від 31 жовтня 2014 року та прийняти нове рішення про задоволення позову.  

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення позивача, перевіривши наведені заявником доводи, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що заява не підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено судами, ОСОБА_7 звернувся до господарського суду Одеської області з позовом, з урахуванням уточнень, до ТОВ «Ай Рін» (треті особи - ОСОБА_8 і ОСОБА_9) про визнання недійсними рішень загальних зборів ТОВ «Ай Рін», оформленого протоколом від 3 березня 2014 року, у частині звільнення ОСОБА_10 із посади директора ТОВ «Ай Рін» із 15 травня 2014 року за власним бажанням на підставі поданої заяви про звільнення від 3 березня 2014 року та призначення директором ТОВ «Ай Рін» ОСОБА_11 із 16 травня 2014 року і надання повноважень директору ОСОБА_11 подати документи на внесення змін до відомостей про ТОВ «Ай Рін», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «Ай Рін», оформленого протоколом №1 від 3 березня 2014 року, у частині відчуження нерухомого майна - нежитлового приміщення, загальною площею 1107 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, шляхом внесення до статутного капіталу Приватного підприємства «Центр управлінських технологій».

Позовні вимоги обґрунтовано відсутністю кворуму для проведення загальних зборів та прийняття рішень, оскільки на зборах був відсутнім позивач, який володіє 40 відсотками голосів. Окрім того, ОСОБА_7 зазначав, що його не було повідомлено про проведення загальних зборів товариства передбаченим статутом способом із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного.

Рішенням господарського суду Одеської області від 31 жовтня 2014 року у задоволенні позову відмовлено.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 15 квітня 2015 року вищевказане рішення суду залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 4 серпня 2015 року постанову Одеського апеляційного господарського суду від 15 квітня 2015 року та рішення господарського суду Одеської області від 31 жовтня 2014 року залишено без змін.

В основу постанови суду касаційної інстанції покладено висновки про те, що позивача було належним чином повідомлено про час, дату та місце проведення загальних зборів товариства і порядку денного. Крім того, оскільки на загальних зборах учасників ТОВ «Ай Рін», які відбулися 3 березня 2014 року, були присутні всі учасники товариства, які володіють у сукупності 100% голосів, і оскаржувані рішення загальних зборах учасників були прийняті за наявності кворуму, передбаченого законодавством, та одностайно, а позивачем не було доведено наявності підстав для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ «Ай Рін», оформлених протоколами від 3 березня 2014 року, суди дійшли правомірного висновку про необґрунтованість позовних вимог ОСОБА_7

Аналіз застосування положень частини другої статті 60 та частини п'ятої статті 61 Закону України «Про господарські товариства»Вищим господарським судом України у цій справі та в судових рішеннях, наданих заявником на підтвердження неоднакового застосування судами касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, дає підстави для наступного висновку.

Як встановлено судами, учасниками ТОВ «Ай Рін» є ОСОБА_7 з часткою у статутному капіталі 40 %, ОСОБА_9 із часткою у статутному капіталі 40 % та ОСОБА_8 із часткою у статутному капіталі 20 % - пункти 2.2, 7.1 Статуту ТОВ «Ай Рін».

3 березня 2014 року проведено загальні збори ТОВ «Ай Рін», на яких згідно протоколів цих загальних зборів були присутні усі учасники товариства, які володіють у сукупності 100 % голосів, а за прийняття рішень учасники голосували одностайно. Протоколи загальних зборів підписані головою зборів - ОСОБА_8 та секретарем зборів - ОСОБА_9

Частиною п'ятою статті 61 Закону України «Про господарські товариства» передбачено, що про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку  денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Опис вкладення та поштова квитанція про надіслання 30 січня 2014 року цінного листа на ім'я ОСОБА_7, свідчать про те, що позивача було належним чином повідомлено про час, місце та дату проведення загальних зборів ТОВ «Ай Рін». При цьому ані Закон України «Про господарські товариства», ані Статут ТОВ «Ай Рін» не містять обов'язкової вимоги про отримання учасником повідомлення про скликання зборів, лише статтею 61 Закону України «Про господарські товариства» визначено, що про проведення загальних зборів товариства повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Ця норма Закону була дотримана.

Відтак, посилання ОСОБА_7 на неналежне повідомлення його про проведення загальних зборів є безпідставним.

Крім того, судами встановлено, що протоколи загальних зборів ТОВ «Ай Рін» від 3 березня 2014 року містять усі необхідні відомості щодо складу зареєстрованих на зборах учасників, їх розміру внеску до статутного фонду із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Ці протоколи були підписані головою та секретарем зборів ТОВ «Ай Рін». Тому відсутність переліку учасників зборів ТОВ «Ай Рін» як окремого документа відповідно до частини другої статті 60 Закону України «Про господарські товариства» не вливає на результати прийняття рішень загальними зборами учасників товариства та не може бути підставою для визнання таких зборів недійсними.

Таким чином, суди усіх інстанцій обґрунтовано дійшли висновку про безпідставність позовних вимог ОСОБА_7 про визнання недійсними рішень загальних зборів ТОВ «Ай Рін», проведених 3 березня 2014 року.      

Відповідно до частини першої статті 11126 ГПК України Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норми права у рішенні, про перегляд якого подана заява, застосовані правильно.  

У зв'язку з викладеним Судова палата у господарських справах Верховного Суду України відмовляє у задоволенні заяви  ОСОБА_7 про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 4 серпня 2015 року у справі № 916/3566/14.

Керуючись статтями 11114 , 11123 , 11124 , 11126 ГПК України, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України

п о с т а н о в и л а:

Відмовити у задоволенні заяви ОСОБА_7 про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 4 серпня 2015 року у справі  № 916/3566/14.

Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 11116 ГПК України.

Головуючий                                                                                                А.А. Ємець

Судді:                                                                                                          В.П. Барбара

І.С. Берднік                                                                                                                                        

Т.Є. Жайворонок                                                                      

П.І. Колесник                                                                                                                                                                                                                           

І.Б. Шицький                    

4
Нравится
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення