02.04.2019
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram youtube

Чи може перебування одного зі засновників в офісі товариства розцінюватися інспектором Держпраці як приховування трудових відносин?

Перш за все слід розрізняти права і обов’язки власників (засновників) підприємства та його найманих керівників.

Відповідно до ст. 101 ЦКУ засновники установи не беруть участі в управлінні нею. Також відповідно до ч. 3 ст. 65 ГКУ для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядову раду такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. Далі, згідно з ч. 1 ст. 89 ГКУ, управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи (рада директорів тощо) та посадові особи (керівник тощо), склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

Користуйтеся консультацією: Рейди Держпраці: кому чекати і як захиститися?

Тобто самі власники підприємства не беруть участі у керівництві його господарською діяльністю, проте вони мають право на отримання дивідендів у разі отримання прибутку.

Відповідно до ст. 167 ГКУ корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією (зверніть увагу: тут мається на увазі не щоденна робота з управління господарською діяльністю підприємства, а управління самим підприємством – зокрема, участь у загальних зборах, призначення керівника, укладання угод на особливо великі суми та ін.), право на отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом.

Користуйтеся консультацієюПеревірка Держпраці: види порушень трудового законодавства

З огляду на вищевикладене, засновники не мають необхідності перебувати в офісі підприємства, якщо вони не здійснюють своїх повноважень як засновники (участь у загальних зборах тощо). Якщо фактично засновники здійснюють щоденне управління господарською діяльністю підприємства, то це фактично трудові функції з управління господарською діяльністю підприємства.

Відповідно до ст. 2 КЗпП право громадян України на працю - це одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру,  включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, яке забезпечується державою.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством.

Читайте статтю: Перевірки органами Держпраці: що потрібно знати суб’єкту господарювання для недопущення порушення своїх прав

Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Отже, якщо засновники не беруть участі в управлінні установою, то й необхідності щоденно знаходитися на робочих місцях немає. А якщо засновники знаходяться на робочих місцях, фактично здійснюють управління господарською діяльністю підприємств, але без укладення трудового договору, то тут відбувається порушення ст. 24 КЗпП

У разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків - штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення.

Автор консультації: Галина Казначей

Джерело:  ДЕБЕТ-КРЕДИТ

Користуйтеся консультацією: Чи оформляється трудовий договір при проходженні виробничої практики (роз’яснення Держпраці)

2043
Просмотров
0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: