Отзывы

О себе

Адвокат. Цивільні, господарські, адміністративні справи. Захист інтересів споживачів (поручителів, іпотекодавців) у кредитно-банківських відносинах. 10-річний досвід практики арбітражного керуючого. Усі стадії провадження справ про банкрутство чи відновлення платоспроможності. Кредитні (валютні) договори, захист прав споживачів фінансових послуг. Захист і правова допомога у відносинах з енергетичними компаніями. Захист інтересів суб"єктів господарювання у галузі податкового законодавства. Сімейне право, розлучення, аліменти, поділ спільного майна подружжя. Виконавче провадження на усіх стадіях. Корпоративне право, створення, реорганізація, перетворення і ліквідація (припинення) юридичних осіб усіх форм і видів. Експерт з питань приватизації та продажу державного майна. Експерт з оцінки майнових активів.

фото

Свидетельства и награды.

1