Отзывы

О себе

Professional law advice

Професійна правова допомога:
- складення заяв, скарг, звернень, позовів та іншого роду документів;
- представництво інтересів у судових інстаціях (цивільний, господарський, адміністративний процес);
- правова консультація та інше.
Завжди готовий прийти на допомогу, якість роботи та самовіддача є запорукою успіху.

Рrofessional legal assistance:
- drawing up statements, complaints, appeals, lawsuits and other kinds of documents;
- Representation in civil, commercial, administrative process;
- legal advice and more.
Always ready to help, quality of work and dedication is the key to success.

фото

Свидетельства и награды.

1