Отзывы

Публикации (680):

ВС/КЦС: Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві, і стосується лише посад і робіт, зазначених у відповідному Переліку (ВС/КЦС, справа № 626/1833/15-ц, 11.03.19) ВС/КЦС: Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві, і стосується лише посад і робіт, зазначених у відповідному Переліку (ВС/КЦС, справа № 626/1833/15-ц, 11.03.19) ВП ВС: Здійснення секретарем судового засідання процесуальних функцій, пов'язаних з судовим розглядом справи, не може бути самостійним предметом судового розгляду (ВП ВС,справа № 820/5586/16, 03.04.18) ВП ВС: Здійснення секретарем судового засідання процесуальних функцій, пов'язаних з судовим розглядом справи, не може бути самостійним предметом судового розгляду (ВП ВС,справа № 820/5586/16, 03.04.18) ВС/КГС: Виходячи зі змісту ст. 43 ГПК України, подання апеляційних скарг на ухвали, які не підлягають окремому оскарженню від рішення суду першої інстанції, є зловживанням процесуальними правами (ВС/КГС,справа № 918/361/18, 12.03.19) ВС/КГС: Виходячи зі змісту ст. 43 ГПК України, подання апеляційних скарг на ухвали, які не підлягають окремому оскарженню від рішення суду першої інстанції, є зловживанням процесуальними правами (ВС/КГС,справа № 918/361/18, 12.03.19) ВС/КЦС: Оскільки власником не здійснювалось встановлене гарантійною угодою планове технічне обслуговування автомобіля, суд відмовив в позові про його заміну у зв’язку з пошкодженням в результаті аварійного випадку (ВС/КЦС,справа № 367/937/17, 03.04.19) ВС/КЦС: Оскільки власником не здійснювалось встановлене гарантійною угодою планове технічне обслуговування автомобіля, суд відмовив в позові про його заміну у зв’язку з пошкодженням в результаті аварійного випадку (ВС/КЦС,справа № 367/937/17, 03.04.19) ВП ВС: Господарський суд самостійно встановлює наявність чи відсутність складу цивільного правопорушення, який став підставою для стягнення шкоди з державного бюджету, і це питання не регулюється нормами КПК України (ВП ВС, № 920/715/17, 12.03.19) ВП ВС: Господарський суд самостійно встановлює наявність чи відсутність складу цивільного правопорушення, який став підставою для стягнення шкоди з державного бюджету, і це питання не регулюється нормами КПК України (ВП ВС, № 920/715/17, 12.03.19) ВС/КЦС: Для укладення договору про відшкодування шкоди отримання згоди другого з подружжя не потрібне, оскільки той хто укладав такий договір, не розпоряджається спільним майном (ВС/КЦС,№ 638/4452/16-ц, 08.04.19) ВС/КЦС: Для укладення договору про відшкодування шкоди отримання згоди другого з подружжя не потрібне, оскільки той хто укладав такий договір, не розпоряджається спільним майном (ВС/КЦС,№ 638/4452/16-ц, 08.04.19) ВС/КЦС: Повернення виконавчого документа через відсутність у ньому даних про особу має ознаки формальності, оскільки у виконавця не виникає проблем із отриманням такої інформації з баз даних і реєстрів (ВС/КЦС, справа № 471/283/17-ц, 22.08.18) ВС/КЦС: Повернення виконавчого документа через відсутність у ньому даних про особу має ознаки формальності, оскільки у виконавця не виникає проблем із отриманням такої інформації з баз даних і реєстрів (ВС/КЦС, справа № 471/283/17-ц, 22.08.18) ВП ВС: Будь-яке проникнення до житла повинного мати правову підставу у законодавстві та здійснювалось «згідно із законом» у розумінні статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ВП ВС, справа № 2-23/2008, 12.03.19) ВП ВС: Будь-яке проникнення до житла повинного мати правову підставу у законодавстві та здійснювалось «згідно із законом» у розумінні статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ВП ВС, справа № 2-23/2008, 12.03.19) ВП ВС: Спір про скасування державної реєстрації ОСББ не є спором у сфері публічно-правових відносин і має вирішуватися за правилами господарського судочинства незалежно від суб’єктного складу (ВП ВС, справа № 462/2646/17,06.02.19) ВП ВС: Спір про скасування державної реєстрації ОСББ не є спором у сфері публічно-правових відносин і має вирішуватися за правилами господарського судочинства незалежно від суб’єктного складу (ВП ВС, справа № 462/2646/17,06.02.19) ВП ВС: Передання земельної ділянки, віднесеної, навіть, частково, до територій зелених насаджень загального користування, для будівництва житлового будинку без зміни її цільового призначення суперечить закону (ВП ВС,№ 761/31121/14-ц,12.12.18) ВП ВС: Передання земельної ділянки, віднесеної, навіть, частково, до територій зелених насаджень загального користування, для будівництва житлового будинку без зміни її цільового призначення суперечить закону (ВП ВС,№ 761/31121/14-ц,12.12.18) ВС/КЦС: Поділ спільного майна подружжя не може використовуватися учасниками цивільного обороту для уникнення сплати боргу боржником або виконання судового рішення про стягнення боргу (ВС/КЦС, справа № 726/831/15-ц.03.04.19) ВС/КЦС: Поділ спільного майна подружжя не може використовуватися учасниками цивільного обороту для уникнення сплати боргу боржником або виконання судового рішення про стягнення боргу (ВС/КЦС, справа № 726/831/15-ц.03.04.19) ВС/КГС:Зміна об'єкта будівництва на орендованій земельній ділянці, наданій для будівництва у межах відповідної категорії земель, не є зміною її цільового призначення (ВС/КГС, справа № 915/47/17, 20.06.18) ВС/КГС:Зміна об'єкта будівництва на орендованій земельній ділянці, наданій для будівництва у межах відповідної категорії земель, не є зміною її цільового призначення (ВС/КГС, справа № 915/47/17, 20.06.18) ВП ВС: Правова природа актів про визначення та відшкодування збитків власникам землі унеможливлює здійснення судового розгляду щодо визнання його протиправним та скасування; ці позовні вимоги не можуть розглядатися у судах (ВП ВС, № 917/902/18,27.03.19) ВП ВС: Правова природа актів про визначення та відшкодування збитків власникам землі унеможливлює здійснення судового розгляду щодо визнання його протиправним та скасування; ці позовні вимоги не можуть розглядатися у судах (ВП ВС, № 917/902/18,27.03.19) ВС/КЦС: Не є підставою для відмови у стягненні витрат на правову допомогу відсутність ухвали суди про допуск особи - фахівця у галузі права, що має право на надання правової допомоги (ВС/КЦС, № 161/11180/13-ц, 27.03.19) ВС/КЦС: Не є підставою для відмови у стягненні витрат на правову допомогу відсутність ухвали суди про допуск особи - фахівця у галузі права, що має право на надання правової допомоги (ВС/КЦС, № 161/11180/13-ц, 27.03.19) ВС/КЦС: Нездійснення забудови земельної ділянки протягом трьох років поспіль автоматично припиняє право землекористування в силу закону і підтвердження окремим судовим рішення не вимагається (ВС/КЦС, № 910/5963/17, 21.03.19) ВС/КЦС: Нездійснення забудови земельної ділянки протягом трьох років поспіль автоматично припиняє право землекористування в силу закону і підтвердження окремим судовим рішення не вимагається (ВС/КЦС, № 910/5963/17, 21.03.19) ВС/ККС:Використання судами в рішенні спрощеної термінології, або такої, що прямо суперечить чи спотворює зміст визначених КПК України термінів, ставить під сумнів законність ухваленого рішення (ВС/ККС,№ 199/5625/17.01.11.18) ВС/ККС:Використання судами в рішенні спрощеної термінології, або такої, що прямо суперечить чи спотворює зміст визначених КПК України термінів, ставить під сумнів законність ухваленого рішення (ВС/ККС,№ 199/5625/17.01.11.18) ВП ВС: Позовні вимоги про звернення стягнення на заставлене майно носять майновий характер і розмір ставок судового збору за їх подання визначається виходячи з розміру грошових вимог позивача (ВП ВС, № 907/9/17, 26.02.19) ВП ВС: Позовні вимоги про звернення стягнення на заставлене майно носять майновий характер і розмір ставок судового збору за їх подання визначається виходячи з розміру грошових вимог позивача (ВП ВС, № 907/9/17, 26.02.19) ВП ВС: Спори щодо речових прав на майно громадських організацій, що є самостійними юридичними особа, відносяться до правовідносин у сфері господарювання і підвідомчі господарським судам (ВП ВС, № 915/1674/15, 22.01.19) ВП ВС: Спори щодо речових прав на майно громадських організацій, що є самостійними юридичними особа, відносяться до правовідносин у сфері господарювання і підвідомчі господарським судам (ВП ВС, № 915/1674/15, 22.01.19) ВС/КЦС: Оскільки позивач не довів факт придбання частки квартири за особисті кошти, отримані від продажу успадкованої ним квартири, суд відмовив йому в позові про визнання цієї частки його особистою власністю (ВС/КЦС, справа № 334/9028/15-ц,13.03.19) ВС/КЦС: Оскільки позивач не довів факт придбання частки квартири за особисті кошти, отримані від продажу успадкованої ним квартири, суд відмовив йому в позові про визнання цієї частки його особистою власністю (ВС/КЦС, справа № 334/9028/15-ц,13.03.19) ВС/КЦС: звільнення з підстави втрати довір'я є обґрунтованим, якщо працівник, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності вчинив умисно або необережно дії, які дають підстави для втрати до нього (ВС/КЦС,№211/5910/16-ц, 29.11.18) ВС/КЦС: звільнення з підстави втрати довір'я є обґрунтованим, якщо працівник, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності вчинив умисно або необережно дії, які дають підстави для втрати до нього (ВС/КЦС,№211/5910/16-ц, 29.11.18) ВС/КЦС: Відсутність реєстрації місця проживання спадкоємця за місцем проживання спадкодавця не може бути доказом того, що він не проживав зі спадкодавцем (ВС/КЦС,справа № 484/747/17, 10.01.19) ВС/КЦС: Відсутність реєстрації місця проживання спадкоємця за місцем проживання спадкодавця не може бути доказом того, що він не проживав зі спадкодавцем (ВС/КЦС,справа № 484/747/17, 10.01.19) ВС/КЦС: Страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати у разі подання страхувальником завідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку (ВС/КЦС, справа № 757/11947/15-ц,13.03.19) ВС/КЦС: Страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати у разі подання страхувальником завідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку (ВС/КЦС, справа № 757/11947/15-ц,13.03.19) ВС/КЦС: Припис про відповідальність боржника за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги у вигляді пені не виключає стягнення боргу з урахуванням індексу інфляції та 3 % річних (ВС/КЦС, № 210/5796/16-ц, 18.03.19) ВС/КЦС: Припис про відповідальність боржника за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги у вигляді пені не виключає стягнення боргу з урахуванням індексу інфляції та 3 % річних (ВС/КЦС, № 210/5796/16-ц, 18.03.19) ВС/КАС: ДПІ не вправі перевіряти економічну доцільність рішень, що приймаються суб'єктами господарювання, які наділені самостійністю та дискрецією при виборі необхідних працівників (ВС/КАС, 806/1417/16, 14.03.19) ВС/КАС: ДПІ не вправі перевіряти економічну доцільність рішень, що приймаються суб'єктами господарювання, які наділені самостійністю та дискрецією при виборі необхідних працівників (ВС/КАС, 806/1417/16, 14.03.19) ВС/КАС: Строк звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи слід розраховувати від усього часу чинності (тривалості дії) оскаржуваного нормативно-правового акту (ВС/КАС, справа №712/8985/17, від 13.03.19 р.) ВС/КАС: Строк звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи слід розраховувати від усього часу чинності (тривалості дії) оскаржуваного нормативно-правового акту (ВС/КАС, справа №712/8985/17, від 13.03.19 р.) ВС/КЦС: Відповідальність за порушення істотних умов договору на туристичне обслуговування не може нести інший суб'єкт туристичної діяльності з надання туристичних послуг, ніж туроператор (ВС/КЦС, справа № 750/9028/15-ц, 13.03.19) ВС/КЦС: Відповідальність за порушення істотних умов договору на туристичне обслуговування не може нести інший суб'єкт туристичної діяльності з надання туристичних послуг, ніж туроператор (ВС/КЦС, справа № 750/9028/15-ц, 13.03.19) Презумпція на користь матері в справах щодо дітей не підтверджується на рівні ООН, не відповідає позиції Ради Європи та не випливає з Декларації або прецедентної практики ЄСПЛ (ВС/КЦС, справа № 215/4452/16-ц, 18.03.19) Презумпція на користь матері в справах щодо дітей не підтверджується на рівні ООН, не відповідає позиції Ради Європи та не випливає з Декларації або прецедентної практики ЄСПЛ (ВС/КЦС, справа № 215/4452/16-ц, 18.03.19) Визнав правомірним призначення на підставі листа НАБУ службової перевірки щодо обставин розкрадання коштів та зловживання службовим становищем окремими посадовими особами АТ (ВС/КЦС, справа № 757/55244/17-ц, 14.03.19) Визнав правомірним призначення на підставі листа НАБУ службової перевірки щодо обставин розкрадання коштів та зловживання службовим становищем окремими посадовими особами АТ (ВС/КЦС, справа № 757/55244/17-ц, 14.03.19) Оскільки поліцейським не задокументовано і не доведено факту порушення позивачем ПДР України, то його вимоги про пред'явлення документів в т.ч. реєстраційного документу на транспортний засіб, є неправомірними (ВС/КАС,№ 686/11314/17, 15.03.19) Оскільки поліцейським не задокументовано і не доведено факту порушення позивачем ПДР України, то його вимоги про пред'явлення документів в т.ч. реєстраційного документу на транспортний засіб, є неправомірними (ВС/КАС,№ 686/11314/17, 15.03.19) Відповідальність водія, в тому числі, у зв'язку з неналежністю державного номерного знаку та відсутністю реєстраційного документу, настає лише у разі керування або експлуатації цим транспортним засобом(ВС/КАС, №404/4467/16-а,20.02.19) Відповідальність водія, в тому числі, у зв'язку з неналежністю державного номерного знаку та відсутністю реєстраційного документу, настає лише у разі керування або експлуатації цим транспортним засобом(ВС/КАС, №404/4467/16-а,20.02.19)
Ещё
Ещё
Ещё
Ещё
Ещё
О себе

 

 • Освіта:    1973 - 1978 р.р. - Київський державний університет ім. Т.Г.   Шевченко, юридичний факультет, диплом з відзнакою.

 • 37 років "юридичної діяльності" .

 

 

 

фото

Свидетельства и награды.