Отзывы

О себе

Надання правової допомоги фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам Надання правової допомоги здійснюється у наступних формах:  1. Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу діяльності.  1.1. Адміністративне право. 1.1.1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень. 1.2. Господарське право. 1.2.1. Стягнення дебіторської заборгованості з резидентів та нерезидентів. 1.2.2. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта. 1.2.3. Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. 1.3. Корпоративне право. 1.3.1. Втрата оригіналів установчих документів юридичної особи. 1.3.2. Протокол/рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. 1.3.3. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо. 1.3.4. Збільшення суми правочинів, право на вчинення яких має керівник. 1.3.5. Класифікація видів економічної діяльності. 1.3.6. Державна реєстрація фізичної особи підприємцем. 1.3.7. Статут товариства з обмеженою відповідальністю. 1.3.8. Зміни до установчих документів, які не пов’язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 1.3.9. Державна реєстрація створення юридичної особи організаційно-правової форми юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю. 1.3.10. Запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань фізичною особою - підприємцем/юридичною особою. 1.3.11. Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань фізичною особою - підприємцем/юридичною особою. 1.3.12. Відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах для юридичної особи. 1.3.13. Проставлення апостиля на виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичної особи. 1.4. Податкове право. 1.4.1. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем. 1.4.2. Реєстрація книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) фізичною особою - підприємцем. 1.4.3. Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку фізичною особою - підприємцем. 1.4.4. Застосування загальної системи оподаткування юридичною особою. 1.4.5. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість юридичної особи. 1.4.6. Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість юридичною особою. 1.5. Право соціального забезпечення. 1.5.1. Пенсійне забезпечення. 1.6. Сімейне право. 1.6.1. Припинення шлюбу. 1.6.2. Стягнення аліментів. 1.6.3. Отримання дозволу на конкретний одноразовий виїзд дитини за межі України в супроводі одного з батьків за відсутності згоди другого з батьків. 1.6.4. Позбавлення батьківських прав. 1.7. Трудове право. 1.7.1. Трудовий договір. 1.7.2. Цивільно-правовий договір. 1.7.3. Повна індивідуальна матеріальна відповідальність. 1.7.4. Колективний договір. 1.7.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 1.7.6. Положення. 1.7.7. Наказ. 1.7.8. Посадова/робоча інструкція. 1.7.9. Трудовий спір. 1.8. Цивільне право. 1.8.1. Виготовлення правовстановлюючих документів на нерухоме/рухоме майно. 1.8.2. Державна реєстрація прав на нерухоме/рухоме майно. 1.8.3. Відчуження нерухомого/рухомого майна. 1.8.4. Спадкування. 2. Складання документів правового характеру. 2.1. Акт. 2.2. Протокол. 2.3. Довіреність. 2.4. Заява. 2.5. Клопотання. 2.6. Скарга. 2.7. Запит на інформацію. 3. Договірна робота. 3.1. Розробка та правовий аналіз договорів. 3.2. Протокол розбіжностей. 3.3. Протокол узгодження розбіжностей. 3.4. Додаткова угода. 3.5. Інкотермс 2010.  3.6. Купівля-продаж; поставка; зовнішньоекономічний договір (контракт); дистриб'юторський договір; дилерський договір; підряд; виконання робіт; надання послуг; виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт; ліцензійний договір; оренда; суборенда; зберігання; відступлення права вимоги (цесія); переведення боргу; припинення зобов'язання прощенням боргу; зарахування зустрічних однорідних вимог; поворотна фінансова допомога; позика; порука; гарантія; позичка; доручення; комісія; перевезення вантажу; транспортне експедирування; страхування; трудовий договір; повна індивідуальна матеріальна відповідальність; колективний договір; благодійна допомога; спонсорство; конфіденційність; фінансовий лізинг. 4. Претензійна робота. 5. Позовна робота. 5.1. Адміністративне судочинство. 5.1.1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень. 5.1.2. Перша інстанція, апеляційна інстанція, касаційна інстанція. 5.2. Господарське судочинство.  5.2.1. Стягнення дебіторської заборгованості з резидентів та нерезидентів. 5.2.2. Перша інстанція, апеляційна інстанція, касаційна інстанція. 5.3. Цивільне судочинство. 5.3.1. Спадкування. 5.3.2. Припинення шлюбу. 5.3.3. Стягнення аліментів. 5.3.4. Отримання дозволу на конкретний одноразовий виїзд дитини за межі України в супроводі одного з батьків за відсутності згоди другого з батьків. 5.3.5. Позбавлення батьківських прав. 5.3.6. Трудовий спір. 5.3.7. Перша інстанція, апеляційна інстанція, касаційна інстанція. 6. Представництво і захист прав, свобод та інтересів у суді (адміністративне судочинство, господарське судочинство, цивільне судочинство), органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами. 7. Виконавче провадження. 8. Інші види правової допомоги.

фото

Свидетельства и награды.