Главная Юридический мир ... События 29-30 листопада - cемінар «Договірні відносини. Укладання, розірвання, зміна умов. Нова судова практика виконання договорів». 29-30 листопада - cемінар «Договірні відносини. Ук...

29-30 листопада - cемінар «Договірні відносини. Укладання, розірвання, зміна умов. Нова судова практика виконання договорів».

22.11.2018
Автор: Кортекс
Просмотров : 1444
 - 0_81036900_1542794643_5bf52d93c5dde.png
Дата события
2018-11-29
Время проведения: 09:00-17:00
Записаться на семинар
Задать вопрос автору
Стоимость участия
3540грн
Локация : Сучасний конференц-зал в центрі міста (ст. м. Печерська)
Показать на карте

29-30 листопада ТОВ «Кортекс» запрошує взяти участь у 2-денному семінарі «ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ: укладання, зміна умов, розірвання. Нова судова практика виконання господарських договорів». Про що будемо говорити: актуальні питання договірного права на прикладах останньої судової практики – форма договору та наслідки недотримання, хто має право підписувати та приймати договори до виконання, як визначити ціну та валюту контракту, визнання договору недійсним – наслідки та способи захисту, як ефективно використати та передбачити в договорі штрафні санкції, актуальні питання господарського процесу та їх вплив на договірні відносини.

Реєструйтесь – старт вже скоро >>>

Спікери:

Васильченко Т. В. - суддя Господарського суду м. Києва, к.ю.н.

Артемова Н. О. - суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

Муравйов О. В. - адвокат, керуючий партнер АО «ЛНМ», заступник Голови Вищої ради юстиції (2015-2016), суддя ВАСУ (2012-2016) та ВГСУ ( 2005-2012), заслужений юрист України.

Грек Б. М. - суддя ВГСУ (2005 – 2017), засл. юрист України, к.ю.н.

Богініч О. Л. - ст. науковий співробітник інституту Держави і права ім. М. Корецького, к.ю.н.

Програма:

Модуль 1. УКЛАДАННЯ, ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ.

 • Зміст договору. Практичне та юридичне значення змісту договору. Тлумачення договору судом. Використання для односторонньої зміни умов. Використання іноземної термінології, поіменовані та не поіменовані договори (що відсутні в Кодексах). Виконання рішень міжнародних судів
 • Форма договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Нюанси укладання та наслідки порушення форми. Вимоги до письмової форми. Використання факсимільного підпису. Укладання договору через: е-mail, рахунок-фактуру, оформлення накладних, прийняття замовлення до виконання. Використання таких договорів в суді. Нові підходи ВС.
 • Усна форма договору. Доведення факту вчинення договору та наявності між сторонами зобов’язальних відносин. Свідчення свідків. Судова практика. Встановлення договірних відносин при відсутності договору (листи, рахунки).
 • Нотаріальне посвідчення. Особливості застосування ч. 2 ст. 220 ЦК України. З якого моменту договір, що підлягає нотаріальному посвідченню є укладеним. Нова судова практика.
 • Електронні документи. Договірні відносини і листування в електронній формі. Нові тенденції у судових спорах з використанням електронних документів як доказів.
 • Підписання договору. Хто має право укладати, підписувати та приймати договори до виконання? Нові підходи Верховного Суду. Як перевірити повноваження особи. Порушення повноважень: наслідки, що робити. Договір підписано неуповноваженою особою. Укладання договорів по пошті. Використання "В.О.". Факсимільний підпис – практика використання. Нова судова практика.
 • Укладення договору з перевищенням повноважень. Недобросовісність чи нерозумність дій третьої особи. Юридична сила обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи для третьої особи. Чи є перевищення повноважень при вчиненні дій від імені юридичної особи з третіми особами підставою для визнання правочину недійсним? Наступне схвалення договору при підписанні неуповноваженою особою. Докази схвалення правочину та оцінка їх судом. Форми схвалення. Нова судова практика ВС.
 • Доручення та довіреність. Підписання договорів без доручення: хто може підписувати і на підставі яких документів. Як правильно скласти довіреність? Помилки. Наслідки.
 • Строки й терміни в договорах. Строк дії договору та строк дії зобов'язання: різниця і наслідки. Закінчення строку дії договору: що робити якщо боржник не виконав зобов'язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов'язань.
 • Зміна умов договору в т.ч. одностороння. Судова практика.
 • Ціна договору. Валюта договору. Звичайна ціна. Зміна ціни. Зміна ціни з моменту, що передує ухваленню відповідного рішення суду. Чи є акт ревізії щодо завищення обсягів фактично виконаних робіт підставою для повернення сплачених коштів. Можливість визначення ціни в договорі в у.о. Курсова різниця. Інфляційні втрати. Стягнення заборгованості в іноземній валюті. Нова судова практика ВП ВС.
 • Відповідальність сторін у договорі. Як ефективно використати та передбачити в договорі штрафні санкції.
 • Розірвання договору. Дострокове розірвання. Можливості зміни умов або розірвання договору в односторонньому порядку. Наслідки розірвання договору. Істотна зміна обставин - підстава для одностороннього розірвання. Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторони: підстави, різниця, наслідки.

Модуль 2. ВИЗНАННЯ ДОГОВОРІВ НЕДІЙСНИМИ: наслідки та способи захисту. Судова практика .

 • Хто може звернутися з позовом про визнання договору недійсним. Оскарження правочину особою, яка не була його стороною.
 • Звернення з позовом про недійсність договору особи, яка вважає себе власником майна за таким договором. Віндикаційний позов. Негаторний позов.
 • Принцип «належного урядування». Визнання недійсним правочину у разі недотримання вимоги щодо відповідності інтересам держави і суспільства. Правочин, який порушує суспільний порядок.
 • Вчинення правочину під впливом обману. Обман чи тяжкі обставини? Зловмисна домовленість як підстава недійсності договору.
 • Фіктивні правочини. Чи буде визнаний фіктивним договір, у якому одна з сторін діяла «для вигляду», а інша намагалась досягти правового результату?
 • Удаваний правочин. Фіктивний & удаваний правочин. Судова практика.
 • Визнання недійсними документів, що не є договорами(акти, накладні, довіреності, накази про призначення директором).
 • Стягнення заборгованості по договору, визнаному недійсним.
 • Визначення недійсним розірваного договору.
 • Ухвала про накладення арешту на майно як підстава для визначення договору недійсним.

Модуль 3. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ: проблемні та практичні питання. Судова практика.

 • Позовна давність у контексті п. 1 ст. 6 ЄКПЛ. Принцип процесуальної рівноправності сторін (принцип «рівної зброї»).
 • Вирішення моменту початку позовної давності. Зміна тривалості позовної давності. Нові позиції ВС.
 • Переривання перебігу позовної давності. Підстави, коли це може мати місце. Застосування судом тривалості позовної давності. Продовження позовної давності. Дії, що свідчать про визнання боргу. Чи є часткова сплата боржником основного боргу/санкцій підставою для переривання перебігу позовної давності.
 • Поважність причин пропуску позовної давності. Оцінка судом. Захист шляхом визнання поважними причин пропуску позовної давності (а не поновлення позовна давність у разі її спливу). Судова практика.
 • Позовна давність для звернення до суду з вимогами про визнання недійсним договору.
 • Позовна давність у спорах про витребування майна у порядку ст. 388 ЦКУ.
 • Позовна давність у справах за позовом прокурора. Право прокурора на клопотання про «повновлення» позовної давності.

Модуль 4. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ.

 • Підтвердження вчинення господарської операції. Нова судова практика.
 • Нова судова практика по використанню актів звірки. Використання актів звірки в якості доказу певної суми боргу. Складності при їх застосуванні у суді.
 • Забезпечення виконання зобов’язання. Притримання. Судова практика.
 • Треті сторони у зобов'язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. Відмінність від поступки права вимоги й переводу боргу.
 • Штрафні санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій. Вина. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов'язання на прикладі розірвання договору оренди. Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду. Чи можна рахувати пеню «назад». Особливості застосування позовної давності за ст.. 785 ГКУ. Застосування відсотків, проценти (ст. 536, ст. 625 ЦКУ). Проценти як частина боргу, як санкція. Чи проценти обов'язкові? Комерційний кредит. Відсотки за „користування чужими коштами"- нове в практиці. Відсотки за товарним кредитом. Стягнення відсотка інфляції.
 • Нарахування відсотків, штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору.
 • Позовна давність в спорах про застосування штрафних санкцій. Нюанси застосування ч. 6 ст. 232 ГКУ. Розрахунок пені та штрафу в межах збільшеної позовної давності, установленої сторонами у договорі.
 • Нарахування неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штрафних санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу, пені –судова практика. Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.
 • Неустойка. Проблемні питання стягнення неустойки. Застосування судами принципу справедливості та зменшення неустойки. Можливості переуступки права на стягнення неустойки.
 • Відшкодування шкоди – нове у регулюванні. Визначення розміру з урахуванням прострочення платежу. Практика, в т.ч. судова, стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода).
 • Відповідальність за порушення грошового зобов'язання (ст. 625 ЦКУ) та (ст.231, ст. 232 та ст. 343 за ГКУ).
 • Підстави звільнення від відповідальності. Оцінка з погляду суду.

Модуль 5. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС: практика застосування судами нових процесуальних норм та їх вплив на договірні відносини.

 • Ефективні способи захисту порушеного права в господарських спорах. Коментар судді.
 • Доказування в господарських судах. Тактика доведення своїх вимог. Які є можливості? Як їх використати для доопрацювання доказів.

Прийняти участь >>>

Якщо у Вас є питання щодо семінару, телефонуйте: (044) 451-88-12 (067) 403-45-46

Ми відповімо на будь-яке Ваше запитання.

Більше інформації щодо професійних заходів тут desyatka.com.ua або на FB

1444
Просмотров
0
Коментарии

Оставьте Ваш комментарий:

Добавить
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст