Головна Сервіси для юристів Постанови КМУ Про затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти

Про затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти | від 04-12-2019 - 1002-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2019 р. № 1002
Київ

Про затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти, що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під час утворення регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти керуватися Типовим положенням, затвердженим цією постановою.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1002

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти

1. Регіональна рада професійної (професійно-технічної) освіти (далі - рада) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях (далі - місцеві органи виконавчої влади) для участі у формуванні та реалізації регіональної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Рада діє на підставі положення, яке розробляється та затверджується місцевим органом виконавчої влади, при якому утворюється рада, на основі цього Типового положення. Положення про раду та зміни до нього затверджуються місцевим органом виконавчої влади, при якому утворюється рада.

4. Основними завданнями ради є:

сприяння формуванню та реалізації регіональної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти;

подання пропозицій щодо розроблення стратегії розвитку професійної (професійно-технічної) освіти регіону;

ініціювання проведення дослідження стану та тенденцій розвитку регіонального ринку праці;

подання пропозицій до прогнозних показників потреби у кваліфікованих кадрах на регіональному ринку праці;

розроблення пропозицій щодо формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів і фахівців на основі аналізу інформації про стан ринку праці;

погодження регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів і фахівців;

надання рекомендацій щодо розвитку мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти та їх фінансування, забезпечення доступності професійної (професійно-технічної) освіти;

сприяння модернізації матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти та впровадженню сучасних виробничих технологій в освітній процес;

сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних проектів для забезпечення розвитку професійної (професійно-технічної) освіти регіону;

сприяння співпраці закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіону та заінтересованих сторін;

подання пропозицій та рекомендацій щодо розвитку державно-приватного партнерства;

сприяння впровадженню дуальної форми здобуття професійної (професійно-технічної) освіти і навчанню на робочому місці;

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст