Головна Сервіси для юристів Постанови КМУ Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпе...

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпе... | від 06-02-2006 - 106-2006-п

                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 лютого 2006 р. N 106
Київ
Про затвердження Порядку призначення і виплати
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною" у 2006 році

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок призначення і виплати державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у
2006 році, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2006 р. N 106
ПОРЯДОК
призначення і виплати державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг
у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях
за принципом "гроші ходять за дитиною" у 2006 році

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати,
починаючи з 1 січня 2006 р., державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі -
діти), грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за рахунок коштів державного бюджету
( 3235-15 ).
2. Державна соціальна допомога на дітей (далі - соціальна
допомога) призначається батькам-вихователям на кожну
дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину в
грошовій формі.
Якщо у дитячому будинку сімейного типу виховується більше ніж
10 дітей, соціальна допомога призначається батькам-вихователям на
кожну дитину-вихованця, влаштовану до цього будинку до
1 січня 2006 року.
3. Грошове забезпечення призначається одному з
батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.
4. Призначення і виплата соціальної допомоги та грошового
забезпечення здійснюється управліннями праці і соціального захисту
населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці і
соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних
у містах рад за місцем проживання дитини (далі - уповноважений
орган).
5. Уповноважений орган готує документи, необхідні для
призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення.
Зазначені документи зберігаються протягом п'яти років після
припинення виплати соціальної допомоги.
Призначення соціальної допомоги
та грошового забезпечення
6. Уповноважений орган призначає соціальну допомогу та
грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
заявою встановленого зразка на підставі:
документів, що підтверджують статус дитини;
довідки органу державної виконавчої служби про розмір
аліментів;
довідки з місця навчання про розмір стипендії;
рішення районної, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах
рад про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або
прийомної сім'ї.
7. Призначення грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам здійснюється з моменту влаштування дитини у
дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю.
8. Уповноважені органи подають щомісяця відповідним службам у
справах неповнолітніх інформацію про призначення соціальної
допомоги та грошового забезпечення чи припинення їх виплати у
порядку, встановленому Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з
Мінпраці.
Розміри соціальної допомоги та грошового забезпечення
9. Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових
мінімуми для дітей відповідного віку.
У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому
порядку пенсія, аліменти, стипендія, державні допомоги, розмір
соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими
мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених на
дату звернення батька-вихователя і прийомного батька на дитину
пенсії, аліментів, стипендії, державних допомог.
10. Розмір грошового забезпечення становить 35 відсотків
розміру соціальної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну
прийомну дитину, але не більше п'яти прожиткових мінімумів для
працездатної особи одному з батьків-вихователів і не більше ніж
півтора прожиткового мінімуму для працездатної особи одному з
прийомних батьків.
11. У разі затвердження нового рівня прожиткового мінімуму
розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення
перераховується без додаткового звернення батьків-вихователів і
прийомних батьків.
Виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення
12. Виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення
здійснюється уповноваженим органом через банківські установи або
державні підприємства поштового зв'язку за місцем проживання
дитини.
13. Соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються
щомісяця не пізніше 20 числа на підставі платіжних документів, які
готуються уповноваженим органом, одному з батьків-вихователів і
одному з прийомних батьків державними підприємствами поштового
зв'язку або перераховуються на особовий рахунок одного з
батьків-вихователів і одного з прийомних батьків у банківських
установах за їх вибором.
Видатки, пов'язані з виплатою соціальної
допомоги та грошового забезпечення
14. Видатки, пов'язані з виплатою соціальної допомоги та
грошового забезпечення державними підприємствами поштового
зв'язку, здійснюються уповноваженими органами за рахунок бюджетних
коштів.
15. Кошти державного бюджету ( 3235-15 ), передбачені для
виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення, передаються
в установленому порядку як субвенція до бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів мм. Києва та
Севастополя.
Розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між
адміністративно-територіальними одиницями здійснюється Кабінетом
Міністрів України за поданням Мінсім'ямолодьспорту та за
погодженням з Мінфіном.
16. Державне казначейство перераховує щомісяця суми субвенцій
на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і
бюджетів мм. Києва та Севастополя, відкриті в органах Державного
казначейства, згідно з розписом державного бюджету ( 3235-15 ) та
на виконання зобов'язань, прийнятих відповідними уповноваженими
органами.
17. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації здійснюють
розподіл субвенції між бюджетами районів, міст обласного значення
та районів у містах на підставі розрахункових даних про витрати на
виплату соціальної допомоги і грошового забезпечення, наданих
Міністерством у справах сім'ї, молоді та ґендерної політики
Автономної Республіки Крим, службами у справах неповнолітніх
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
Управління Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі перераховують щомісяця на
підставі платіжних документів Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій відповідні кошти на рахунки районних бюджетів,
бюджетів міст обласного значення та районів у містах, відкриті в
органах Державного казначейства.
18. Районні держадміністрації та виконавчі органи рад міст
обласного значення та районів у містах перераховують отримані
субвенції на рахунки уповноважених органів, відкриті в органах
Державного казначейства, за відповідними кодами бюджетної
класифікації.
19. Органи Державного казначейства перераховують кошти на
підставі платіжних документів, які готуються уповноваженим
органом, одному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків
державними підприємствами поштового зв'язку або на особовий
рахунок одного з батьків-вихователів і одного з прийомних батьків
у банківських установах за їх вибором.
20. Суми субвенцій, не використаних протягом бюджетного року
розпорядниками коштів місцевих бюджетів усіх рівнів за
призначенням, перераховуються в останній робочий день бюджетного
року органами Державного казначейства до державного бюджету.
Звітність
21. Складення та подання фінансової звітності про
використання бюджетних коштів здійснюється в установленому
законодавством порядку.

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст