Главная Сервисы для юристов Постанови КМУ Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримув...

Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримув... | від 30-11-2022 - 189-2006-п

                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 2006 р. N 189
Київ
Про затвердження Порядку призначення та виплати
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості
утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 147 ( 147-2008-п ) від 05.03.2008
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012
N 688 ( 688-2015-п ) від 08.09.2015
N 1181 ( 1181-2015-п ) від 25.12.2015
N 890 ( 890-2016-п ) від 30.11.2016
N 722 ( 722-2017-п ) від 27.09.2017
N 41 ( 41-2018-п ) від 25.01.2018
N 595 ( 595-2018-п ) від 26.07.2018
N 929 ( 929-2018-п ) від 07.11.2018
N 585 ( 585-2019-п ) від 05.07.2019
N 765 ( 765-2019-п ) від 21.08.2019
N 1101 ( 1101-2019-п ) від 24.12.2019
N 386 ( 386-2020-п ) від 20.05.2020
N 632 ( 632-2020-п ) від 22.07.2020
N 1035 ( 1035-2020-п ) від 28.10.2020
N 402 ( 402-2021-п ) від 21.04.2021
N 531 ( 531-2022-п ) від 03.05.2022
N 1320 ( 1320-2022-п ) від 15.11.2022 }

Відповідно до частини дев’ятої статті 181 Сімейного
кодексу України ( 2947-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
{ Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 890 ( 890-2016-п ) від 30.11.2016 }
Затвердити Порядок призначення та виплати тимчасової
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце
проживання їх невідоме, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. N 189
ПОРЯДОК
призначення та виплати тимчасової державної
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину
або місце проживання їх невідоме
{ у тексті Порядку слова "орган праці та соціального захисту
населення" в усіх відмінках і формах числа замінено словами
"орган соціального захисту населення" у відповідному
відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 688 ( 688-2015-п )
від 08.09.2015 }

1. Цей Порядок визначає механізм надання тимчасової державної
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не
мають можливості утримувати дитину або місце проживання
(перебування) їх невідоме (далі - тимчасова допомога).
2. Тимчасова допомога призначається у разі, коли:
відомості про одного з батьків (платника аліментів), які
внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним
аліментів; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 147 ( 147-2008-п ) від 05.03.2008; в редакції
Постанови КМ N 632 ( 632-2020-п ) від 22.07.2020 - застосовується
з 1 липня 2020 року }

стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне
провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях
позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку
недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;
{ Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 147 ( 147-2008-п ) від 05.03.2008, N 868 ( 868-2012-п ) від
19.09.2012 }

місце проживання (перебування) одного з батьків не
встановлено.
3. Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років.
4. Тимчасова допомога не призначається, якщо:
дитина перебуває під опікою чи піклуванням або на повному
державному утриманні. Якщо дитина, яка перебуває у відповідній
установі (закладі) на повному державному утриманні, перебуває
вдома під час літніх канікул або карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, така допомога призначається
та виплачується за повні місяці такого перебування на підставі
довідки закладу освіти про те, що дитина в цей час не перебувала
на повному державному утриманні;
відсутні відомості про одного з батьків (платника аліментів)
у Єдиному реєстрі боржників;
заявник у місячний строк не подав необхідних документів, які
додаються до заяви.
{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 632 ( 632-2020-п ) від
22.07.2020 - застосовується з 1 липня 2020 року }
5. Тимчасова допомога призначається та виплачується за місцем
проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину
(далі - одержувач), структурними підрозділами з питань соціального
захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій, виконавчими органами міських рад міст обласного
значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі -
органи соціального захисту населення). Ця допомога призначається
та виплачується за місцем проживання у разі її неотримання за
задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування)
заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги
проводиться органами соціального захисту населення з використанням
інформаційних систем. { Абзац перший пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1320 ( 1320-2022-п ) від
15.11.2022 }

У разі зміни задекларованого (зареєстрованого) місця
проживання (перебування) одержувача виплата тимчасової допомоги
продовжується органом соціального захисту населення за новим
задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування) з
місяця звернення одержувача. { Абзац другий пункту 5 в редакції
Постанови КМ N 1320 ( 1320-2022-п ) від 15.11.2022 }

Заяви з необхідними документами для призначення тимчасової
допомоги (далі - заяви з необхідними документами) приймаються від
громадян органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р.
заяви з необхідними документами приймаються від громадян органами
соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у
разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний
веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або
Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами також приймаються
уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської,
селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі -
посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру
надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох
робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального
захисту населення.
До 1 липня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або
центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з
необхідними документами, за наявності технічної можливості
реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні
електронні форми з використанням інформаційних систем
Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає
електронну справу відповідному органу соціального захисту
населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи
Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні
документи та електронний документообіг" ( 851-15 ), "Про
електронні довірчі послуги" ( 2155-19 ), "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР ). { Абзац
п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 402
( 402-2021-п ) від 21.04.2021 }

З 1 липня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються
посадовими особами виконавчого органу або центру надання
адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
{ Абзац шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 402 ( 402-2021-п ) від 21.04.2021 }

Заяви з необхідними документами (після формування електронної
справи) у паперовому вигляді передаються відповідному органу
соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.
Якщо заявник вже отримує будь-який з видів державної
допомоги, які призначаються органами соціального захисту
населення, відомості про розмір допомоги враховуються такими
органами без її декларування.
{ Пункт 5 в редакції Постанов КМ N 632 ( 632-2020-п ) від
22.07.2020 - застосовується з 1 липня 2020 року, N 1035
( 1035-2020-п ) від 28.10.2020 }
6. Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає:
заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
копію свідоцтва про народження дитини;
декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися
за призначенням усіх видів соціальної допомоги за формою,
встановленою Мінсоцполітики (далі - декларація);
довідку про доходи в разі зазначення в декларації доходів,
інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України,
фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може
бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту
населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів
довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням
розміру доходів.
Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в
декларації.
Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова
допомога, додатково подаються такі документи:
заява, викладена у довільній формі, що містить відомості, які
дають змогу ідентифікувати одного з батьків (платника аліментів),
а також відомості про єдиний унікальний номер судової справи або
дату ухвалення судового рішення;
копія рішення суду (виконавчого листа) про стягнення з одного
з батьків аліментів на дитину (у разі відсутності відомостей про
стягнення з одного з батьків аліментів на дитину в Єдиному
державному реєстрі судових рішень);
довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з
батьків кримінального провадження або про його перебування на
примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в
установленому порядку недієздатним, а також перебування на
строковій військовій службі;
повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце
проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.
Заява з необхідними документами та/або відомостями про
призначення тимчасової допомоги може бути подана в електронній
формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг
(за наявності технічної можливості).
Орган соціального захисту населення з використанням
інформаційних систем самостійно отримує інформацію з
автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема з Єдиного
реєстру боржників. В автоматизованій системі виконавчого
провадження орган соціального захисту населення проводить пошук
виконавчого провадження за реквізитами одержувача (стягувача). У
Єдиному реєстрі боржників за реквізитами боржника із зазначенням у
параметрах пошуку відповідної категорії стягнення перевіряється
наявність відомостей про одного з батьків (платника аліментів) у
такому Реєстрі у зв’язку з несплатою ним аліментів.
У разі поновлення виплати аліментів один з батьків
зобов’язаний у триденний строк письмово повідомити про це органу
соціального захисту населення для припинення виплати (перерахунку)
раніше призначеної тимчасової допомоги.
{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1320 ( 1320-2022-п ) від
15.11.2022 }
7. Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців
починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними
документами. У разі коли до заяви не додані всі необхідні
документи, орган соціального захисту населення повідомляє
одержувачу про те, які документи повинні бути подані протягом
місяця.
Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової
допомоги приймається органом соціального захисту населення
протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних
документів.
Орган соціального захисту населення у строк до п’яти
календарних днів повідомляє органу державної виконавчої служби /
приватному виконавцю про призначення тимчасової допомоги та дані
одного з батьків, що ухиляється від сплати аліментів, які
зазначені у виконавчому документі (прізвище, ім’я, по батькові;
серію (за наявності) та номер паспорта; реєстраційний номер
облікової картки платника податків). { Абзаци третій і четвертий
пункту 7 замінено абзацом згідно з Постановою КМ N 929
( 929-2018-п ) від 07.11.2018; в редакції Постанови КМ N 585
( 585-2019-п ) від 05.07.2019; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1320 ( 1320-2022-п ) від 15.11.2022 }
{ Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1181 ( 1181-2015-п ) від
25.12.2015 }
8. Тимчасова допомога призначається з урахуванням
матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина, в розмірі,
що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але
не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку.
Середньомісячним сукупним доходом сім’ї є обчислений у
середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними
протягом попередніх шести місяців.
Попередні шість місяців становлять два квартали, що передують
місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням тимчасової
допомоги.
{ Пункт 8 в редакції Постанов КМ N 929 ( 929-2018-п ) від
07.11.2018, N 531 ( 531-2022-п ) від 03.05.2022 }
8-1. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається
відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного
доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної
соціальної допомоги ( 632-2020-п ), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. N 632 "Деякі
питання виплати державної соціальної допомоги" (Офіційний вісник
України, 2020 р., N 61, ст. 1981).
До складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням
тимчасової допомоги, включаються чоловік, дружина, рідні та
усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за
денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної
середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти (зокрема у період між завершенням навчання в одному
із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в
період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним
рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем, якщо такий період
не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають
власних сімей; неодружені повнолітні діти, визнані особами з
інвалідністю з дитинства I або II групи або особами з інвалідністю
I групи, які проживають разом з батьками; непрацездатні батьки
чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на
їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка
проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та
доглядає за нею; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але
проживають однією сім’єю і мають спільних дітей. При цьому діти,
які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в
закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають
власних сімей, включаються до складу сім’ї незалежно від їх
задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування).
Особи, які перебувають на повному державному утриманні, до складу
сім’ї не включаються.
Склад сім’ї особи, яка звертається за призначенням тимчасової
допомоги, визначається на дату звернення за призначенням такої
допомоги.
Для призначення тимчасової допомоги на запит органу
соціального захисту населення у п’ятиденний строк з дня його
отримання подаються:
відомості про доходи осіб з реєстру застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування - Пенсійним фондом України (у порядку, встановленому
Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики);
відомості про доходи осіб із Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків - ДПС (у порядку, встановленому
Мінсоцполітики та Мінфіном).
Органи соціального захисту населення мають право робити
запити та безоплатно отримувати від підприємств, установ,
організацій у строк до 10 календарних днів з дня отримання ними
відповідного запиту, інформацію, необхідну для проведення
перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються
за призначенням тимчасової допомоги, та для її призначення.
Відомості, зазначені в цьому пункті, можуть надаватися органу
соціального захисту населення у паперовій та електронній формі.
Перевірка належності фізичних осіб - підприємців, які обрали
спрощену систему оподаткування, до першої - третьої груп платників
єдиного податку проводиться органом соціального захисту населення
з використанням даних із Реєстру платників єдиного податку.
Для підтвердження даних про одного з батьків (платника
аліментів) використовуються відомості з інформаційних систем
Мін’юсту, зокрема за наявності технічної можливості, з Єдиного
державного реєстру судових рішень, які передаються до
Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними
між інформаційними ресурсами Державної судової адміністрації
України та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів у порядку,
передбаченому законодавством, автоматизованої системи виконавчого
провадження, Єдиного реєстру боржників і бази даних про стан
розшуку боржників.
Для призначення тимчасової допомоги на запит органу
соціального захисту населення у п’ятиденний строк з дня його
надходження здійснюється верифікація шляхом автоматизованого
порівняння поданої заявником інформації про реквізити документів,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус, з інформацією, внесеною до Єдиного державного
демографічного реєстру, у порядку, встановленому Мінсоцполітики та
МВС.
{ Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 1181
( 1181-2015-п ) від 25.12.2015; в редакції Постанов КМ N 929
( 929-2018-п ) від 07.11.2018, N 1320 ( 1320-2022-п ) від
15.11.2022 }
9. Перерахування розміру тимчасової допомоги проводиться
органом соціального захисту населення з дня досягнення дитиною
відповідного віку без звернення одержувача.
У разі встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку розмір тимчасової допомоги
перераховується без звернення одержувача з місяця, в якому набрав
чинності закон, що встановлює новий розмір прожиткового мінімуму.
10. Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі:
1) встановлення місця проживання (перебування) особи, яка
зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду;
2) виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з
батьків утримувати свою дитину;
3) досягнення дитиною 18-річного віку;
4) виконання в повному обсязі зобов'язань одного з батьків
щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання
за кордон;
5) влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на
повне державне утримання;
6) скасування або визнання усиновлення недійсним;
7) усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);
8) відмови від стягнення аліментів;
9) добровільного виконання рішення суду особою, зобов'язаною
сплачувати аліменти;
10) скасування в установленому законодавством порядку рішення
суду щодо стягнення аліментів;
11) смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;
12) смерті одного з батьків, зобов'язаного сплачувати
аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти
відсутнім чи оголошення померлим;
13) позбавлення в установленому порядку одного з батьків,
який утримує дитину, батьківських прав;
14) відібрання дитини від одного з батьків, який утримує
дитину, без позбавлення батьківських прав;
15) встановлення над дитиною опіки чи піклування;
16) сплати аліментів одним з батьків.
{ Пункт 10 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ N 929
( 929-2018-п ) від 07.11.2018 }
Про виникнення зазначених у цьому пункті обставин одержувач
зобов'язаний повідомити у десятиденний строк орган соціального
захисту населення.
Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа
місяця, що настає за місяцем, в якому виникла одна із зазначених
обставин.
Для підтвердження даних про смерть одержувачів або дітей
використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом
автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними
ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної
взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку,
передбаченому законодавством. { Пункт 10 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 386 ( 386-2020-п ) від 20.05.2020 }

У разі коли одержувачем навмисно подано недостовірні
відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути
на встановлення права на тимчасову допомогу та визначення її
розміру, а також у разі неповідомлення або невчасного повідомлення
про виникнення обставин, за яких виплата тимчасової допомоги
припиняється, на наступний строк допомога може бути призначена не
раніше ніж через 12 місяців з місяця виявлення порушення
(виникнення обставин). { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 929 ( 929-2018-п ) від 07.11.2018 }

11. У разі встановлення місця проживання (перебування) одного
з батьків і припинення його розшуку орган Національної поліції у
строк до трьох календарних днів повідомляє про це одержувачу,
органу соціального захисту населення, посадовій особі, яка винесла
ухвалу (постанову) про розшук, а також суду за місцезнаходженням
виконавчого листа.
Орган державної виконавчої служби / приватний виконавець у
строк до трьох календарних днів після встановлення факту сплати
аліментів одним з батьків інформує одержувача та орган соціального
захисту населення за місцем одержання допомоги. { Абзац другий
пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 585
( 585-2019-п ) від 05.07.2019 }

Орган соціального захисту населення у строк до п’яти
календарних днів повідомляє одержувачу про припинення виплати
допомоги.
{ Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 929 ( 929-2018-п ) від
07.11.2018 }
12. Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з
батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину, або
встановлено місце проживання (перебування) одного з батьків, у
зв’язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання
дитини, орган соціального захисту населення:
визначає суму сплаченої тимчасової допомоги, яка підлягає
поверненню, та встановлює строки її повернення (протягом місяця);
повідомляє одному з батьків про суму сплаченої тимчасової
допомоги, яка підлягає поверненню, та строк її повернення;
у разі неповернення коштів добровільно в установлені строки
вирішує питання про їх стягнення у судовому порядку.
Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету. Кошти,
перераховані одним з батьків на рахунок органу соціального захисту
населення, протягом 10 календарних днів зараховуються на рахунок
органу Казначейства.
{ Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 929 ( 929-2018-п ) від
07.11.2018 }
13. Тимчасова допомога виплачується шляхом перерахування
коштів одержувачу або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта” за
місцем його проживання або на його особовий рахунок, відкритий в
установі уповноваженого банку.
{ Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 632 ( 632-2020-п ) від
22.07.2020 - застосовується з 1 липня 2020 року }

{ Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 632
( 632-2020-п ) від 22.07.2020 - застосовується з 1 липня 2020
року }

15. Покриття витрат, пов'язаних з виплатою тимчасової
допомоги, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
{ Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1101
( 1101-2019-п ) від 24.12.2019 }

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст