Главная Сервисы для юристов Постанови КМУ Про внесення змін до Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна

Про внесення змін до Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна | від 28-03-2007 - 554-2007-п

                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 березня 2007 р. N 554
Київ
Про внесення змін до Порядку декларування
зерна суб'єктами зберігання зерна

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання
зерна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12 грудня 2002 р. N 1877 ( 1877-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 51, ст. 2307), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2007 р. N 554
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку декларування зерна
суб'єктами зберігання зерна ( 1877-2002-п )

1. Абзац перший пункту 2 замінити абзацами такого змісту:
"2. Декларація подається суб'єктами зберігання зерна:
зерновим складом - щодо обсягів зерна державного
продовольчого резерву, державного резервного насіннєвого фонду,
регіональних ресурсів, іншого зерна, що перебуває на зберіганні
(крім зерна, закладеного до державного матеріального резерву);
суб'єктом виробництва зерна - щодо обсягів власного зерна, що
зберігається ним у власних або орендованих зерносховищах.
Декларація подається за формою згідно з додатком 1".
У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати абзацами
п'ятим - восьмим.
2. В абзаці другому пункту 3 слова "(за формою декларації)"
замінити словами "за формою зведеної інформації згідно з
додатком 2".
3. Додаток до Порядку ( 1877-2002-п ) замінити додатками 1 і
2 такого змісту:


"Додаток 1
до Порядку
ДЕКЛАРАЦІЯ
про обсяги зберігання зерна
станом на
1. Найменування суб'єкта зберігання зерна - юридичної особи
та її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи та її місце проживання
2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи
3. Вид зернових ресурсів
4. Обсяг зберігання зерна
(тонн)
---------------------------------------------------------------------- |Найменування культури|Перебуває на | Надход-| Вико- |Перебуває | | |зберіганні на|ження за|ристання | на збері-| | | початок | звітний|(реалізація)| ганні на | | | звітного | період | за звітний | кінець | | | періоду | | період | звітного | | | | | | періоду | ---------------------------------------------------------------------- 1. Пшениця м'яка,
усього
у тому числі:
2-го класу
3-го класу
4-го класу
5-го класу
6-го класу
некласифікована
2. Пшениця тверда
3. Жито, усього
у тому числі:
група "А"
група "Б"
4. Ячмінь, усього
у тому числі
пивоварний
5. Овес
6. Кукурудза
7. Зернобобові,
усього
у тому числі
горох
8. Просо
9. Гречка
10. Рис
11. Тритикале
12. Зерносуміш
13. Сортове та
гібридне
насіння, усього
у тому числі:
озимих зернових
культур
ярих зернових і
зернобобових
культур
кукурудзи
Усього зерна
Насіння олійних
культур, усього
у тому числі:
соняшник
соя
ріпак
інше
Керівник суб'єкта
зберігання зерна -
юридичної особи ___ 20__ р.
(підпис) (ініціали та
прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер
суб'єкта
зберігання зерна -
юридичної особи ___ 20__ р.
(підпис) (ініціали та
прізвище)
М.П.
Суб'єкт зберігання
зерна - фізична
особа ___ 20__ р.
(підпис) (ініціали та
прізвище)
М.П.
Реєстраційний номер ___ 20__ р.
Посада та підпис
особи, яка
зареєструвала
декларацію ___ 20__ р.
(підпис) (ініціали та
прізвище)
М.П.


Додаток 2
до Порядку
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про декларування зерна суб'єктами його зберігання по
станом на 20___ р.
(регіон)
------------------------------------------------------------------ |Найменування культури|Кількість зерна (насіння), що перебуває на| | | зберіганні на кінець звітного періоду, | | | тис. тонн | | |------------------------------------------| | | усього | у тому числі продовольчого | ------------------------------------------------------------------ 1. Пшениця м'яка,
усього
у тому числі:
2-го класу
3-го класу
4-го класу
5-го класу
6-го класу
некласифікована
2. Пшениця тверда
3. Жито, усього
у тому числі:
група "А"
група "Б"
4. Ячмінь, усього
у тому числі
пивоварний
5. Овес
6. Кукурудза
7. Зернобобові,
усього
у тому числі
горох
8. Просо
9. Гречка
10. Рис
11. Тритикале
12. Зерносуміш
13. Сортове та
гібридне
насіння, усього
у тому числі:
озимих зернових
культур
ярих зернових і
зернобобових
кукурудзи
Усього зерна
Насіння олійних
культур, усього
у тому числі:
соняшник
соя
ріпак
інше
Декларування за видами зернових ресурсів
Усього, тис. тонн
у тому числі:
державний продовольчий резерв (зерно
Аграрного фонду)
державний резервний насіннєвий фонд
регіональні ресурси
власні ресурси, усього
у тому числі в Аграрному фонді
в режимі заставних закупівель
інше зерно, що зберігається
Розподіл обсягів задекларованого
зерна за місцем зберігання
Усього зерна, тис. тонн
у тому числі те, що зберігається:
на зернових складах
у суб'єктів виробництва зерна, які
зберігають його у власних або
орендованих зерносховищах
в інших суб'єктів господарювання

Кількість зареєстрованих
декларантів
Кількість декларантів, що подали
декларації

Начальник інспекції "
(підпис) (ініціали та прізвище)

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст